Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com


Nieuws

Regionale arbeidsmarktanalyses po voor maatwerkaanpak lerarentekort (21-6-2018)
Het primair onderwijs krijgt tussen nu en 2023 in alle regio’s te maken met een lerarentekort, ook in de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen de komende jaren daalt. Dat blijkt uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses...
Primair onderwijs
Tweede consultatiefase Curriculum.nu tot en met 6 juli (21-6-2018)
De leraren en schoolleiders uit de ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben er inmiddels twee ontwikkelsessies opzitten. Tot en met 6 juli kunnen schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden en belangstellenden feedback geven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolbestuur blijft gegevens aanleveren ondanks uitstel verplichte Lerarenregister (19-6-2018)
Ondanks het feit dat de invoering van het verplichte Lerarenregister is uitgesteld door minister Slob, moeten schoolbesturen toch gegevens blijven aanleveren. Het vrijwillige register blijft namelijk gewoon beschikbaar voor leraren die daar hun...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voorstel schooldakrevolutie met zonnepanelen haalt meerderheid in Tweede Kamer (19-6-2018)
Een voorstel van GroenLinks en ChristenUnie om op 6000 scholen in Nederland zonnepanelen te leggen, heeft op 19 juni een meerderheid behaald in de Tweede Kamer.  Het voorstel roept de regering op om Stichting Schooldakrevolutie actief te...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig (19-6-2018)
Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Snel een verantwoorde schoolgids (19-6-2018)
Sinds februari kunnen scholen gebruikmaken van een nieuwe module in het softwareprogramma Vensters: de schoolgids. Hiermee is het eenvoudig om een schoolgids samen te stellen, waar alle - verplichte - onderdelen in staan. Diverse schoolleiders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanpassing salarisniveau directiefuncties po (18-6-2018)
In de salarisniveaus van de verschillende functies in het primair onderwijs naar aanleiding van de nieuwe cao - zoals de AVS in eerdere berichtgeving heeft gepubliceerd - vallen de eindbedragen voor de directiefuncties (D) iets hoger uit. Dit komt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe werkwijze aanvraag tijdelijke afwijking onderwijstijd (18-6-2018)
Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen in het po, so en vo die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Zij kunnen een aangepast onderwijsprogramma krijgen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanleveren monitoringsgegevens sociale veiligheid 2017/2018 (18-6-2018)
Schoolbesturen moeten voor 1 augustus 2018 de monitoringsgegevens sociale veiligheid over het huidige schooljaar aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld komt en dat de wijze van...
Speciaal onderwijs
Betere prestaties met minder les? (18-6-2018)
Excellente leerlingen die de keuze krijgen om in plaats van het volgen van bepaalde lesuren zelfstandig te werken aan projecten die ze zelf hebben gekozen, scoren hogere cijfers op de middelbare school dan leerlingen die deze keus niet krijgen. Dit...
Voortgezet onderwijs
Waardering 'Goed' nodig voor deelname aan traject Excellente Scholen 2019 (18-6-2018)
In verband met de wijzigingen in het toezicht moeten scholen die in 2019 in aanmerking willen komen voor het predicaat Excellent, eerst beschikken over de waardering Goed van de inspectie. Een schoolbestuur kan de betreffende school of schoolsoort...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs (15-6-2018)
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Aanvragen gratis Quickstart Medezeggenschap (14-6-2018)
Na de zomer goed beginnen met de (nieuwe) medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur? Vraag dan een gratis Quickstart Medezeggenschap aan bij het project Versterking medezeggenschap. Deze kosteloze training voor medezeggenschapsraad en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Programma ‘Onbeperkt meedoen’ zwengelt dialoog aan over inclusiever onderwijs (14-6-2018)
Het kabinet wil dat mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken, waaronder het onderwijs. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt meedoen’ dat het kabinet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook onderhandelaarsakkoord cao voortgezet onderwijs (14-6-2018)
Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat docenten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en...
Voortgezet onderwijs
Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school (14-6-2018)
Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni verscheen. Van de vwo’ers ervaart 84 procent de...
Voortgezet onderwijs
Verdere versterking positie leraar (11-6-2018)
Alexander Rinnooy Kan gaat, op verzoek van minister Slob, nader verkennen welke stappen moeten worden gezet om tot een stevige, professionele beroepsgroep voor leraren te komen. Rinnooy Kan gaat nog voor de zomer de eerste gesprekken voeren met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets (11-6-2018)
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Bericht van AVS-voorzitter over onderhandelaarsakkoord (7-6-2018)
Gewaardeerde AVS-leden en collega's, Op 6 juni is er een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Ik heb aangegeven daar tevreden mee te zijn. Dit betekent niet dat we er al zijn. De komende maanden (de cao loopt tot maart 2019) moet er met name...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Extra geld voor techniekonderwijs vmbo (7-6-2018)
Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de...
Voortgezet onderwijs
Positie schoolleider verankerd in cao-onderhandelaarsakkoord (7-6-2018)
De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor een nieuwe, dunnere cao. En er is een belangrijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris (6-6-2018)
Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt. Het akkoord wordt de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Kinderombudsman wil kinderen van ouders met problemen een stem geven (5-6-2018)
Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, hebben meer ondersteuning en sneller hulp nodig. Dat blijkt het project Hoor je mij wel. De kinderombudsman vraagt hier aandacht voor. Bijna een kwart van de kinderen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie over wetsvoorstel burgerschapsonderwijs (5-6-2018)
Minister Slob vindt dat het voor veel scholen niet helder is wat ze met burgerschapsonderwijs moeten doen. De huidige wet is te onduidelijk. Slob wil de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Over zijn nieuwe wetsvoorstel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerarentekortisnu.nl gaat sluiten (4-6-2018)
De website lerarentekortisnu.nl stopt er voor onbepaalde tijd mee. Dat is te lezen op de website en heeft webmaster Eddy Erkelens inmiddels via twitter bekendgemaakt. Vanwege teruglopende registraties geeft de website geen representatief beeld meer...
Primair onderwijs

Pagina's