Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Ledenraadverkiezingen

Ledenraadverkiezingen AVS

De Ledenraad vraagt uw aandacht voor de Ledenraadverkiezingen. Tot 1 november a.s. (de stemming sluit op 31 oktober 2017) kunt u kiezen welke van de 8 kandidaten er volgens u in de Ledenraad zouden moeten plaatsnemen.

De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS.

Onder andere door het aflopen van zittingstermijnen heeft de AVS Ledenraad heeft per 1 januari 2018 vijf vacatures. 

Stemt u mee?
 
Procedure:

- U vindt de namen, foto’s en motivatie van alle 8 kandidaten op de kandidatenlijst . Zij staan vermeld in alfabetische volgorde.
- U brengt uw stem uit op de kandidaat die u het meest aanspreekt.
- De stemming sluit op 31 oktober 2017.
- De leden met de meeste stemmen treden toe tot de Ledenraad.
- Elk lid mag maar één stem uitbrengen en brengt deze stem uit na vermelding van uw naam en lidmaatschapnummer.

NB: U kunt alleen een stem uitbrengen indien u lid bent van de AVS. U heeft uw lidmaatschapsnummer nodig om te kunnen stemmen.

Kandidatenlijst
Stemformulier

 

Kandidaten - Ledenraadverkiezingen AVS

renevaneijk_0.jpg

René van Eijk

Binnen de ledenraad van de AVS was ik de afgelopen jaren - en zal dat hopelijk ook de komende jaren zijn - de persoon die altijd probeert nieuwe mogelijkheden en werkwijzen te ontdekken. Ik houd van beweging en zaken in beweging zetten en te houden. Van nature ben ik heel intuïtief en mede daardoor doorzie ik snel welke mogelijkheden er liggen en hoe we deze het beste kunnen benutten. Met een positieve levensinstelling en een gezonde dosis humor weet ik mensen te boeien en te binden.

‘Out of the box’ past mij wel al vraag ik mij vaak af of er wel een doos is.

Voor de ledenraad doorzie ik snel welke mogelijkheden er liggen en hoe we die als AVS het beste kunnen benutten.

Wietse_0.JPG

Wietse Visser
Schoolleider

Mijn naam is Wietse Visser (1981) en beoefenaar van een prachtig vak: schoolleider! Ik ben directeur van basisschool Gummarus in Steenbergen (Noord-Brabant), met zo’n 375 leerlingen een flinke school die valt onder de Lowys Porquinstichting.
 
Mijn (professioneel) leven is de laatste twaalf jaar verrijkt door het onderwijs. Mede door mijn ervaring op basisschool De Grebbe in Bergen op Zoom, een school die onderwijs verzorgt aan voornamelijk kinderen met een niet-Nederlandse afkomst. Hier heb ik ervaren wat de rol en functie van goed onderwijs is. Kinderen uitrusten met de bagage die ze nodig hebben om succesvol te kunnen worden in hun eigen toekomst! Ik maak me dan ook graag sterk voor kansengelijkheid in Nederland, vanuit die basis denk ik dat er mooie dingen kunnen ontstaan.
 
Waar ik me verder sterk voor wil maken is personalized teaching, zoals Luc Stevens eigenlijk vindt dat gepersonaliseerd leren genoemd moet worden. Want gepersonaliseerd leren doen alle leerlingen al, ieder kind op zijn eigen manier. Maar hoe wij als scholen daarmee omgaan, is veel belangrijker. Uitgangspunt daarbij blijft altijd de groep waarin kinderen (leren) socialiseren. Op Gummarus is dit proces volop gaande!
 
Omdat niet alleen kinderen van, door, aan en met elkaar leren, maar ieder mens op die manier ontwikkelt, stel ik me kandidaat. Ik wil me graag hart maken voor de positie van de schoolleider, want de schoolleider doet er toe! Ik geloof erin dat we samen tot mooier en beter onderwijs kunnen komen.
 
Zoals we op onze school zeggen: samen maken we de wereld!
mirelle_0.png

Mirelle Vermeulen
Schoolleider

Sinds 2013 ben ik werkzaam als schoolleider op basisschool Hof ter Weide in Utrecht. Een school waar kindgericht onderwijs wordt gegeven. De visie van de school sluit naadloos aan bij mijn eigen visie op onderwijs: Talentontwikkeling, eigenaarschap en keuzes maken. Binnen mijn team en de school uit zich dat in professionele ruimte. Ik vind het belangrijk dat kinderen en teamleden ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen en ik geef hen ruimte om eigenaar te zijn van hun ontwikkeling, zodat zij optimaal kunnen groeien.
Daarnaast vind ik het belangrijk om de dialoog aan te gaan over het onderwijs en het leren. In samenwerking met het Arbeidsplatform organiseer ik dialoogavonden voor het onderwijs en ben ik actief betrokken bij de TOM scholen groep.
 
Mijn kwaliteiten zijn:
- Het zien van mensen en hen in hun kracht zetten. Wanneer leerkrachten zich gezien voelen en zich kunnen ontwikkelen in hun kwaliteiten, maak je niet alleen de leerkracht maar ook de school sterker. Doordat ik teamleden de verantwoording heb gegeven over een onderdeel van het jaarplan, is de betrokkenheid hoog. Gespreid leiderschap is waar ik voor sta.
- Organisatie. Effectief inzetten van mensen, middelen en materialen om de gestelde doelen met elkaar te bereiken. Het zien van kansen.
- Inspireren. Creatief meedenken met de ideeën van mijn teamleden, ruimte bieden voor gesprek, buiten school naar binnen halen en externe workshops geven.
- Daadkrachtig. Handelen op de momenten wanneer het moet en ruimte geven wanneer dat nodig is.
 
Als schoolleider en als persoon wil ik actief betrokken zijn bij de ledenraad van de AVS om de ontwikkelingen in het onderwijs met elkaar te bespreken en vanuit mijn netwerk de signalen in te brengen. Met mijn kijk op onderwijs ben ik van toegevoegde waarden, omdat ik het lef heb om af te wijken van de gebaande paden en mij kritisch kan opstellen.
wim-goossens_1.JPG

Wim Goossens
Directeur Kindecentrum

Mijn naam is Wim Goossens. ben directeur van een kindcentrum in Bakel en woonachtig in Deurne, Noord Brabant.

Hoewel ik al een leuke leeftijd heb ben ik nog altijd heel actief zowel in mijn school alsook daarbuiten. Zo probeer ik ook de positie van de schoolleider te verbeteren door mijn steentje bij te dragen aan de klankbordgroep schoolleiders op het ministerie van onderwijs en in de commissie registratie van het schoolleidersregister. 
Ik ben sinds 1977 werkzaam in het onderwijs waarvan 30 jaar als directeur. Sinds vorig jaar ben ik directeur van een kindcentrum met 325 kinderen in de school en ongeveer 150 in de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en BSO. Allemaal onder één dak bij één werkgever.

Omdat ik al eerder lid van de ledenraad ben geweest weet ik uit ervaring dat de inbreng vanuit het veld erg belangrijk is om de positie van de schoolleider te verbeteren door het bestuur  van de AVS input te geven op belangrijke onderwijsthema’s. Ik wil me daarbij ook graag sterk maken voor de veranderende rol van de schoolleider als gevolg van het ontstaan van kindcentra.

In de ledenraad zijn alle delen van Nederland vertegenwoordigd waarbij ik graag een Brabants accent wil toevoegen.

paul-delschaap_0.jpg

Paul Edelschaap
Schoolleider

Geef  schoolleiders hun kerntaken terug.  Laat hen samen met hun teams richting geven aan hun school en geef ze tijd om te kunnen investeren in personeel, kinderen en ouders. Dat zal de kwaliteit van het onderwijs goed doen. Dus laten we zorgen voor een verbetering van ondersteunende diensten, zorg dragen voor slimme systemen en laten we tijd vrij maken voor de ondersteuning en coaching van de mensen. Ik pleit voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
 We moeten in de ledenraad alle belangen van de schoolleiders vertegenwoordigen. Dat betekent dat de mening van de schoolleiders op tafel moet komen te liggen. Ik wil daar graag aanspreekpunt voor zijn.
Ik ben Paul Edelschaap; schoolleider van obs  De wijde veert in Noord-Scharwoude.
Bijna 30 jaar ervaring in het PO onderwijs; van speciaal (LOM, ZMOK), naar Montessori, van de westelijke Tuinsteden naar Bergen NH. En nu al bijna 15 jaar ervaring als schoolleider van verschillende locaties in Heerhugowaard en Langedijk.
joelvanraak_0.jpg

Joël van Raak
Directeur

Mijn naam is Joël van Raak. Als directeur-bestuurder van Edux Onderwijspartners heb ik ervaren dat disruptieve omstandigheden kansen bieden om sterker te worden. Het heeft mijn ondernemerschap gevoed en mij teruggebracht naar de kern van onze maatschappelijke opdracht: samen met het scholenveld bouwen aan toekomstbestendig onderwijs. Graag lever ik vanuit die fundamentele doelstelling een actieve bijdrage aan de versterking van de AVS.
 
Vanuit partnerschap zoek ik verbinding met partijen, die zich inzetten voor de ontwikkeling van het onderwijs in de 21ste eeuw. Twee jaar geleden heb ik de opleiding bij TIAS Businesschool afgerond, een programma voor bestuurders en toezichthouders in het publieke en non-profit domein. Het heeft mijn netwerk uitgebreid en mij gevoed met de nieuwste inzichten op het gebied van strategie, innovatie, governance en leiderschap.
 
In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de interne en externe bedrijfsvoering. Van actuele wet- en regelgeving ben ik goed op de hoogte. Met mijn kennis van de onderwijsbranche en vanuit mijn ervaringen als directeur, bestuurder en toezichthouder denk ik van meerwaarde te kunnen zijn in de ledenraad van de AVS.
 
Ik ben erg gemotiveerd om energie te steken in de instandhouding en verdere groei van AVS met als doel innovatief en uitdagend onderwijs te realiseren. Integriteit en respect zijn voor mij basisvoorwaarden om te mogen prikkelen en uit te dagen in het belang van het bestaansrecht van de vereniging. Ik hoop dat mijn waarden aansluiten bij die van de ledenraad en dat ik met mijn achtergrond en persoonlijkheid complementair ben aan de groep. 
theo_0.jpg

Theo Vaes

Schoolleiders doen er toe. Als leidinggevenden in dynamische organisaties en in een steeds complexer wordende samenleving vervullen zij een centrale rol in het primair onderwijs van vandaag de dag, maar leggen daarmee, samen met collega’s en maatschappelijke partners ook het fundament voor het onderwijs van morgen. Daarmee zorgen zij voor een verantwoorde context voor huidige en toekomstige generaties om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en te kunnen functioneren in de samenleving en de vraagstukken die daarbij horen op dat moment.
Schoolleiders dienen op een verbindende, verbredende en verdiepende zin hun organisaties en de daarin functionerende medewerkers te bevragen en te faciliteren bij die doelstellingen.
De AVS is een beroepsorganisatie die deze maatschappelijke opdracht d.m.v. professionalisering, onderzoek, innovatie en belangenbehartiging op een krachtige, effectieve en eigentijdse wijze vorm en inhoud geeft.  Ook zorgt  zij ervoor dat de dialoog over wat kwalitatief  goed onderwijs is en hetgeen daarvoor nodig is levend en actueel blijft
 
Graag wil ik door een lidmaatschap van de ledenraad daaraan mijn bijdrage leveren.
In het dagelijks leven ben ik bovenschoolsdirecteur bij Delta-onderwijs in Oosterhout in Oosterhout (NB); Dat betekent eindverantwoordelijkheid voor een aantal basisscholen en medeverantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs. Daarnaast ben ik aan de Avans+ Centrum voor Onderwijsontwikkeling Magistrum opleidingen Schoolleider PO verbonden als kerndocent en assessor. Ik beschik over een breed netwerk in en buiten het onderwijs.
boudewijn_0.jpg

Boudewijn van Stuyvenberg
Directeur

Waarom wil je in de ledenraad van de AVS?
Die vraag werd mij gesteld en daarnaast werd de vraag gesteld om een korte motivatie te schrijven.  Het kandidaat stellen voor de ledenraad doe je niet zomaar, althans dat denk ik. Je moet kennis hebben over het onderwijs, ervaring, het is van belang dat je een eigen mening hebt en die ook onderbouwd kunt geven. Je probeert de belangen van de  mede directeuren te behartigen. Je moet af en toe de school uit, terwijl je al een behoorlijk gevulde agenda hebt.
 
De inhoud van je agenda, je dagelijks werk,  is een punt waar de AVS voor een deel over gaat en daar zou ik graag met andere directeuren kritisch naar willen (blijven) kijken. De ledenraad geeft ook aan dat ze input wil overbrengen vanuit het veld aan het bestuur . Over de inhoud van mijn agenda heb ik wel een mening en ook ideeën over hoe het anders kan, maar dat moet je wel kunnen delen en daarin zie ik een rol voor mij binnen de ledenraad. Ook wil ik me hard maken, buiten mijn directe sfeer van invloed, voor het vak directeur, over hoe goed onderwijs beter kan worden. Het is een vak om trots op te zijn, maar ook een vak waar je voor mag staan, als AVS, maar ook als overheid. We doen er toe en het is van belang dat dit ook gedragen en gesteund wordt. In stem en in daad. Mijn naam is Boudewijn van Stuijvenberg, directeur van basisschool De Kwikstaart.
gerrie_0.jpg

Gerrie Amperse
Directeur

Als directeur van een dorpsschool in de Betuwe, heb ik volop te maken met de ontwikkelingen van het onderwijs in een kleine school (50 leerlingen). Organisatie, formatie, krimp, allerlei zaken komen aan orde. Ik ben creatief en zie deze ontwikkelingen dan ook als kansen.
Naast het behalen van het schoolleidersassessment heb ik een interimopleiding afgerond en vorig jaar met veel plezier de ACTION LEARNING opleiding van de AVS gevolgd.
Al een aantal jaren maak ik deel uit van de HRM-werkgroep van onze stichting waarbij we ons bezighouden met het schrijven/vernieuwen van een HRM-beleidsplan, een scholings- en beloningsbeleid, enz.
Als extra taak binnen onze stichting ga ik me dit schooljaar bezighouden met de vraag: Wat gaan wij doen aan het Lerarentekort? Naast mijn onderzoek hoe landelijk gezien hier oplossingen voor worden gezocht, ga ik me ook richten op ‘een goed werkgeverschap’ van onze stichting zelf.
Het lijkt mij een uitdaging om vanuit mijn (werk)context mee te denken binnen de Ledenraad van de AVS.
Gerrie Amperse

naar boven

NB: U kunt alleen een stem uitbrengen indien u lid bent van de AVS.
U heeft uw lidmaatschapsnummer nodig om te kunnen stemmen.

Ga naar het stemformulier