Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Gedwongen meerschools directeur


Veel gestelde vragen - Gedwongen meerschools directeur

Kan in het kader van bezuinigingen een directeur verplicht worden meerdere scholen te leiden?

Auteur: Harry van Soest

Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat schooldirecteuren min of meer worden gedwongen om meerschools directeur te worden, omdat het bestuur wil bezuinigen. Het invoeren van een structuur waarbij een directeur leiding geeft aan meer dan één school is op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) mogelijk, maar van dwang mag geen sprake zijn. Bovendien dient het bestuur een aantal procedures – zoals vastgelegd in de CAO-PO – te volgen, omdat het gaat om een wijziging in de (directie)functie. Vanaf de CAO-PO 2006–2008 wordt er toegewerkt naar een functiebouwwerk. Als een nieuwe functie wordt gecreëerd, namelijk die van een meerschoolse directeur, moet deze functie beschreven worden, voor instemming worden voorgelegd aan de geleding personeel van de GMR en dient de functie door een gecertifi ceerd functiewaardeerder te worden gewogen. Na vaststelling van de functie moet het bestuur een sollicitatieprocedure hanteren. Degene die interesse heeft in deze functie kan dan solliciteren. Het uitgangspunt is dat er in het kader van de lumpsumbekostiging niet is bezuinigd op de functie van de directieleden. Ook schrijft de WPO voor dat aan elke school één of twee directeuren zijn verbonden. Dat kan een meerschoolse directeur zijn, maar dan moet het bestuur wel de hiervoor geldende procedure hanteren.

Trefwoorden: Functiedifferentiatie

Verschenen in Kader Primair 6 (2010-2011)

Gepubliceerd op: 17 februari 2011