Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » CAO VO - Auteursrecht lesmethode


Veel gestelde vragen - CAO VO - Auteursrecht lesmethode

Omdat ik mij, toen ik nog docent economie was, veel heb beziggehouden met het ontwikkelen van nieuwe leervormen binnen mij vakgebied, heb ik op verzoek van de voorzitter van het College van Bestuur mijn ideeën op papier gezet en zodoende een methode ontwikkeld voor de onderbouw van het gymnasium waar ik rector ben. Ik ben nu in onderhandeling met een uitgever om hiervan een commercieel project te maken. Nu word ik geconfronteerd met de stelling van mijn werkgever dat ik de verdiensten uit dit project niet zelf mag houden. Heeft mijn werkgever gelijk?

Auteur: AVS Helpdesk

Indien u de lesmethode heeft ontwikkeld op verzoek van uw werkgever berust het auteursrecht niet bij u, maar bij uw werkgever. Dat betekent dat, als hierover geen andere afspraken zijn gemaakt, uw werkgever gelijk heeft.Artikel 18.5 van de CAO VO bepaalt hierover: “Indien en voor zover de functie van de werknemer mede omvat het, in opdracht van de werkgever, vervaardigen van bepaalde werken vallend onder het auteursrecht, berust het auteursrecht van die werken bij de werkgever, tenzij anders wordt overeengekomen.”

Gepubliceerd op: 10 augustus 2009