Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Arbeidstijdenregistratie - bijhouden door werkgever


Veel gestelde vragen - Arbeidstijdenregistratie - bijhouden door werkgever

Dient er een arbeidstijdenregistratie bijgehouden te worden door de werkgever?

Auteur: AVS Helpdesk

De werkgever is verplicht de arbeids- en rusttijden te registreren. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid die de werkgever heeft voor het taakbeleid, zoals ook bepaald in de cao. Het taakbeleid, binnen de grenzen van de jaartaak, is het uitgangspunt bij het inroosteren van het personeel. De werkgever moet hierbij rekening houden met de belastbaarheid van de personeelsleden. De verantwoordelijkheid voor het maken van specifieke afspraken over arbeids- en rusttijden ligt bij de werkgever en werknemer. Hiervoor is de instemming nodig van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. De werknemer heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de bewaking van de grenzen van zijn belastbaarheid. Indien een werknemer een te hoge werkdruk ervaart kan hij de overschrijdingen van de ingeroosterde uren bijhouden en dit bij zijn werkgever aankaarten.

Trefwoorden: Arbo

Gepubliceerd op: 8 oktober 2018