Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers
dossiers2014.jpg

Dossiers

Bestuur en management

Financiën

Huisvesting

Onderwijs en leerlingzorg

AVG
VVE

Overige dossiers

ICT

Pensioen en sociale zekerheid

Personeelsbeleid

AOW
IPB
WW

Politiek

dossiers2014.jpg

Dossiers

1

A

AOW
AVG

B

C

c

D

E

e

F

G

H

I

ICT
IPB

i

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

VVE

W

WW

Z


Veel gestelde vragen

Bij de AVS Helpdesk komen veel vragen binnen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Bel 030 - 2361010

AOW

AOW-gerechtigde leeftijd
Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in?
Sollicitatieplicht vlak voor AOW (Vraag van de maand)
Eindigt de sollicitatieplicht als ik vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit?
Voorwaardelijk pensioen en aow-gerechtigde leeftijd (Vraag van de maand)
Vervalt mijn voorwaardelijk pensioen als ik per de aow-gerechtigde leeftijd met pensioen ga?

Arbeidstijden

Hoe moet de 40-urige werkweek worden ingevoerd in het basismodel?
Hoe moet de 40-urige werkweek worden ingevoerd in het basismodel?*
Nieuwe werktijdfactor en wijziging arbeidstijd (Vraag van de maand)
Leidt invulling van de nieuwe werktijdfactor tot een wijziging van de arbeidstijd?
Tropenrooster
Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?

Arbeidsvoorwaarden

Inning van de sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen
Hoe is de inning van de sectorale arbeidsmiddelen PO en GOVAK-middelen geregeld?
Juridische ondersteuning bij contractbeëindiging of demotie (Vraag van de maand)
Contractbeëindiging of demotie: op welk moment kan ik het beste juridische ondersteuning vragen?

Arbo

Arbeidsinspectie - persoonsgegevens controleren
Moet de school de persoonsgegevens van een werknemer van bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf controleren?
Arbeidstijdenregistratie - bijhouden door werkgever
Dient er een arbeidstijdenregistratie bijgehouden te worden door de werkgever?
Arbeidstijdregistratie - definitie
Wat houdt de arbeidstijdenwet in het kort in?
Arbeidstijdregistratie - hoe vindt deze plaats
Hoe dient deze arbeidstijdenregistratie plaats te vinden?
Bedrijfsarts of arbodienst? (Vraag van de maand)
Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?
Cameratoezicht
We willen camera’s laten plaatsen. Hoe zit het met de regels rond dit onderwerp?
Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) - bevoegdheden
Welke bevoegdheden heeft de Inspectie SZW met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de school?
Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) - toegang weigeren
Kan de werkgever een inspecteur SZW de toegang tot de school weigeren?
Rookbeleid - regelen
Bestaat er een methode om het rookbeleid goed te regelen?
Rookbeleid - rookzones
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Rookbeleid - toezicht
Wie houdt toezicht op het rookbeleid?
Rookbeleid - waar mag gerookt worden
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Tropenrooster (Vraag van de maand)
Wanneer mogen scholen met een tropenrooster werken?
Tropenrooster
Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Vraag van de maand)
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?
Cameratoezicht
We willen camera’s laten plaatsen. Hoe zit het met de regels rond dit onderwerp?

Bapo-regeling

BAPO-regeling
Hoe zit het met de BAPO-regeling?

Belastingen

Belastingdienst 'cafetariaregeling' (Vraag van de maand)
Is het mogelijk om - bijvoorbeeld - de eindejaarsuitkering uit te ruilen met de reiskosten, om belastingvoordeel te behalen?
BTW in rekening brengen bij doorberekening personeelskosten bij gezamenlijk project (Vraag van de maand)
Moeten we btw in rekening brengen wanneer personeelskosten aan andere (onderwijs-) instellingen doorberekend worden bij een gezamenlijk project?

Bestuur

Bestuurs- en schoolniveau - keuze voor het overleg- of basismodel (Vraag van de maand)
Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?

Brede School

Brede impuls combinatiefuncties
Wat houdt Brede impuls combinatiefuncties in?
Brede impuls combinatiefuncties - Overleg
Hoe start ik als schoolleider het overleg met de gemeente?

CAO 2014

Bekostiging van alle maatregelen
Hoe krijgen wij alle maatregelen bekostigd?
Berekening vakantieverlof
Is er nu sprake van minder vakantie?
Bestuurs- en schoolniveau - keuze voor het overleg- of basismodel (Vraag van de maand)
Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?
Blijft in het basismodel het compensatieverlof bestaan?
Blijft in het basismodel het compensatieverlof bestaan?
De CAO spreekt over de startende leerkracht, wat is de definitie van een startende leraar?
De CAO spreekt over de startende leerkracht, wat is de definitie van een startende leraar?
Definitie schoolleider in de CAO PO 2014-2015 (Vraag van de maand)
Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de regeling duurzame inzetbaarheid?
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de regeling duurzame inzetbaarheid?
Hoe is het thema werkdruk aangepakt in de nieuwe CAO?
Hoe is het thema werkdruk aangepakt in de nieuwe CAO?
Hoe kan het overlegmodel ingevoerd worden?
Hoe kan het overlegmodel ingevoerd worden?
Hoe moet de 40-urige werkweek worden ingevoerd in het basismodel?
Hoe moet de 40-urige werkweek worden ingevoerd in het basismodel?*
Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren wordt ingezet?
Hoe wordt bepaald hoe het budget van 40 uren wordt ingezet?
Hoe wordt bepaald of een leerkracht basisbekwaam, dan wel vakbekwaam is?
Hoe wordt bepaald of een leerkracht basisbekwaam, dan wel vakbekwaam is?
Hoe wordt de opslagfactor van de individuele werknemer vastgesteld?
Hoe wordt de opslagfactor van de individuele werknemer vastgesteld?
Hoe wordt het werk verdeeld bij het basismodel?
Hoe wordt het werk verdeeld bij het basismodel?
In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?
In hoeverre dient de werkgever de schoolleider te faciliteren in zijn professionele ontwikkeling?
Komt er in de nieuwe CAO PO een salarisverhoging voor de werknemers in het primair onderwijs?
Komt er in de nieuwe CAO PO een salarisverhoging voor de werknemers in het primair onderwijs?
Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?
Mag het bijzondere budget voor ouderen worden gespaard?
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Overwerkregeling in de nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe ziet de overwerkregeling in de nieuwe CAO PO er uit?
Per wanneer gelden de nieuwe regels over duurzame inzetbaarheid en bijzonder budget oudere werknemers?
Per wanneer gelden de nieuwe regels over duurzame inzetbaarheid en BAPO?
Plaatsing in RDDF bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ (Vraag van de maand)
Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015 doorloopt?
Professionalisering leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Vakantieregeling in nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?
Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?
Waar mag de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers aan worden besteed?
Waar mag de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers aan worden besteed?
Waar mag het bijzondere budget voor ouderen aan worden besteed?
Waar mag het bijzondere budget voor ouderen aan worden besteed?
Wanneer gaan de nieuwe bepalingen over duurzame inzetbaarheid en BAPO gelden?
Wanneer gaan de nieuwe bepalingen over duurzame inzetbaarheid en BAPO gelden?
Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?
Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?
Wanneer gaat het BAPO overgangsrecht in?
Wanneer gaat het BAPO overgangsrecht in?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs basisbekwaam - vakbekwaam?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs basisbekwaam - vakbekwaam?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs vakbekwaam?
Wanneer is een leerkracht in het primair en speciaal onderwijs vakbekwaam?
Wat ben ik verplicht om een startende leraar aan begeleiding te bieden?
Wat ben ik verplicht om een startende leraar aan begeleiding te bieden?
Wat gebeurt er als de startende leraar na drie jaar niet basisbekwaam is, of na zeven jaar niet vakbekwaam?
Wat gebeurt er als de startende leraar na drie jaar niet basisbekwaam is, of na zeven jaar niet vakbekwaam?
Wat gebeurt er als het niet lukt de overwerkuren voor de volgende schoolvakantie te compenseren?
Wat gebeurt er als het niet lukt de overwerkuren voor de volgende schoolvakantie te compenseren?
Wat gebeurt er als werknemers incidenteel moeten overwerken in de 40-urige werkweek?
Wat gebeurt er als werknemers incidenteel moeten overwerken in de 40-urige werkweek?
Wat gebeurt er met de Spaar-bapo?
Wat gebeurt er met de Spaar-bapo?
Wat houdt het basismodel in?
Wat houdt het basismodel in?
Wat houdt het bijzondere budget voor oudere werknemers in?
Wat houdt het bijzondere budget voor oudere werknemers in?
Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?
Wat houdt het bijzondere budget voor startende leerkrachten in?
Wat houdt het overlegmodel in?
Wat houdt het overlegmodel in?
Wat is de beste begeleiding van startende leraar?
Wat is de beste begeleiding van startende leraar?
Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?
Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?
Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?
Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?
Wat zijn de financiële gevolgen voor de startende leraar als hij sneller dan in 3 jaar basisbekwaam is, of sneller dan in 7 jaar vakbekwaam?
Wat zijn de financiële gevolgen voor de startende leraar als hij sneller dan in 3 jaar basisbekwaam is, of sneller dan in 7 jaar vakbekwaam?
Wat zijn de rechtspositionele gevolgen als een schoolleider niet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister voldoet en zodoende niet geherregistreerd wordt?
Wat zijn de rechtspositionele gevolgen als een schoolleider niet aan de herregistratie-eisen van het schoolleidersregister voldoet en zodoende niet geherregistreerd wordt?
Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?
Welke afspraken zijn er gemaakt over professionalisering?
Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Welke rechten hebben werknemers met grote BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Welke rechten hebben werknemers met grote BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Welke rechten hebben werknemers met kleine BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Welke rechten hebben werknemers met kleine BAPO onder het BAPO overgangsrecht?
Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?
Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?
Welke werknemers kunnen gebruik maken van het BAPO overgangsrecht?
Welke werknemers kunnen gebruik maken van het BAPO overgangsrecht?
Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?
Wie is er verantwoordelijk voor de professionalisering van de werknemer?
Wij hebben voor 1 juli 2014 een beëindigingsovereenkomst gesloten met een werknemer. Blijven de afspraken rond de WOPO geldig?
Wij hebben voor 1 juli 2014 een beëindigingsovereenkomst gesloten met een werknemer. Blijven de afspraken rond de WOPO geldig?

CAO DGO

Decentraal Georganiseerd Overleg (Vraag van de maand)
Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?
Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?
Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?

CAO PO

Ambtsjubileum PO - welke diensttijd telt mee
Welke diensttijd telt mee voor een jubileumgratificatie?
Benoeming of aanstelling in twee functies
Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?
Benoemings-/aanstellingsvolgorde PO - vacatureruimte
Welke personeelsleden hebben als eerste recht op vacatureruimte?
Berekening vervangingsuren vanaf 1 augustus 2015
Hoe dienen de uren vervanging vanaf 1 augustus 2015 berekend te worden?
Bestuurs- en schoolniveau - keuze voor het overleg- of basismodel (Vraag van de maand)
Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?
Borstkind - onder werktijd zogen dan wel borstvoeding kolven
Mag een personeelslid haar kind onder werktijd zogen dan wel de borstvoeding kolven en hoeveel tijd krijgt zij daarvoor?
Definitie schoolleider in de CAO PO 2014-2015 (Vraag van de maand)
Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?
EHBO - EHBO-/BHV-toelage
Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?
Feestdagen
Welke dagen vallen onder het begrip "erkende feestdagen"?
Functiemix vervallen
Hoe zit het met de bepalingen van de functiemix?
Identificatiebewijs - niet aan voorwaarden voldoen
Als niet aan de voorwaarden voldaan is en de werknemer weigert elke medewerking?
Identiteitsbewijs - checklist
Is er een checklist aan de hand waarvan de controle kan plaatsvinden?
Identiteitsbewijs - identificatieplicht
Hoe zit het met de identificatieplicht op de werkplek?
Identiteitsbewijs - identiteit vaststellen
Hoe kan ik de identiteit van een werknemer vaststellen?
Identiteitsbewijs - wat bewaren
Wat moet u op het gebied van de identiteit bewaren?
Leraar in opleiding (LIO) - reiskostenvergoeding
Heeft de LIO recht op reiskostenvergoeding?
Leraar in opleiding (LIO) - 36-maanden termijn
Telt de LIO-periode mee voor de bepaling van de 36-maanden-termijn?
Overwerkregeling in de nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe ziet de overwerkregeling in de nieuwe CAO PO er uit?
Plaatsing in RDDF bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ (Vraag van de maand)
Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015 doorloopt?
Professionalisering leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Vakantieregeling in nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Vakantieverlof bij ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?

CAO PO 2016-2017

Nieuwe werktijdfactor en wijziging arbeidstijd (Vraag van de maand)
Leidt invulling van de nieuwe werktijdfactor tot een wijziging van de arbeidstijd?
Vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?
Zorgverlof in CAO PO 2016-2017 (Vraag van de maand)
Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?

CAO PO 2018-2019

Afspraken over duurzame inzetbaarheid uit de CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe pas je de afspraken over duurzame inzetbaarheid uit de CAO PO toe?
Cao-akkoord 2018
Wat staat er in het cao-akkoord 2018?
Definitieve teksten van de CAO PO 2018-2019
Waar kan ik de definitieve teksten van de CAO PO 2018-2019 inzien?
Fietsprivéregeling
Wat is er geregeld over de fietsprivéregeling?
Functiebeschrijvingen per 1 september 2018
Hoe zien de functiebeschrijvingen van de leraren er per 1 september 2018 uit?
Graden in familiebanden bij het bepalen van verlofdagen
Hoe zit het met de graden in de familiebanden?
Levensloopregeling
Kan er nog gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling?
Nieuwe schaal voor IB’ers en vergelijkbare begeleiders
Gaat een IB-er in een LA of een LB schaal over naar de L10 of L11-schaal per 1 september 2018?
Onderhandelaarsakkoord van 6 juni 2018
Wat is er bepaald in het onderhandelaarsakkoord van 6 juni 2018?
Salaristabellen primair onderwijs per 1 januari 2018
Wat zijn de salarisschalen voor het primair onderwijs per 1 januari 2018?
Salaristabellen primair onderwijs per 1 juli 2019
Wat zijn de huidige salarisschalen voor het primair onderwijs?
Salaristabellen primair onderwijs per 1 september 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020
Hoe zien de salaristabellen er per 1 september 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 er uit?
Verdiscontering van de bindingstoelage
Hoe zit het met de verdiscontering van de bindingstoelage?
Werkverdelingsplan (Vraag van de maand)
Hoe staat het met het werkverdelingsplan?
Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider (Vraag van de maand)
Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider: hoe zit dat?
Wijzigingen in de CAO PO 2018-2019
Is er al meer bekend over de wijzigingen, die aangebracht worden in de CAO PO 2018 - 2019?

Combinatiefuncties

Brede impuls combinatiefuncties
Wat houdt Brede impuls combinatiefuncties in?
Brede impuls combinatiefuncties - Overleg
Hoe start ik als schoolleider het overleg met de gemeente?
Combinatiefuncties - duale benoeming/aanstelling
Is een combinatiefunctie hetzelfde als een duale benoeming/aanstelling?
Combinatiefuncties - eigen bijdrage
Mogen gemeenten voor het realiseren van combinatiefuncties ook een eigen bijdrage vragen aan de scholen?
Combinatiefuncties - nieuwe functies
Zijn de 2500 combinatiefuncties nieuwe (fulltime) functies?
Combinatiefuncties - typen
Om wat voor typen combinatiefunctie gaat het? Wie ontwikkelt de profielen?
Combinatiefuncties - verdeling
Hoe zijn de combinatiefuncties verdeeld onder de sectoren?
Combinatiefuncties - voorlichtingsbijeenkomsten
Worden er ook voorlichtingsbijeenkomsten gegeven?
Convenant Impuls Brede Scholen - verplichting
Zijn de gemeenten verplicht deze verdeling te volgen?
Wat is een combinatiefunctie?
Wat is een combinatiefunctie?

Cultuuronderwijs

Muziekonderwijs - wie is bevoegd om dit te onderwijzen (Vraag van de maand)
Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?

Duurzame inzetbaarheid

Afspraken over duurzame inzetbaarheid uit de CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe pas je de afspraken over duurzame inzetbaarheid uit de CAO PO toe?
Besteding duurzame inzetbaarheid zelf bepalen (Vraag van de maand)
Mag ik zelf bepalen waar ik mijn uren duurzame inzetbaarheid aan besteed, zowel binnen als buiten de school?
Bijzonder budget voor oudere werknemers invullen (Vraag van de maand)
Hoe kan het ‘bijzonder budget’ voor oudere werknemers ingevuld worden?
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de regeling duurzame inzetbaarheid?
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de regeling duurzame inzetbaarheid?
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
Mogen de 40 uur voor duurzame inzetbaarheid worden gespaard?
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Mogen de uren voor duurzame inzetbaarheid worden gesplitst, bijvoorbeeld 20 uur voor scholing en 20 uur voor mobiliteit?
Nieuwe werktijdfactor en wijziging arbeidstijd (Vraag van de maand)
Leidt invulling van de nieuwe werktijdfactor tot een wijziging van de arbeidstijd?
Per wanneer gelden de nieuwe regels over duurzame inzetbaarheid en bijzonder budget oudere werknemers?
Per wanneer gelden de nieuwe regels over duurzame inzetbaarheid en BAPO?
Uren duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers bij ziekte (Vraag van de maand)
Wat gebeurt er met de uren ‘duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers’ als iemand ziek wordt?
Waar mag de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers aan worden besteed?
Waar mag de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle werknemers aan worden besteed?
Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?
Wat is de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid?
Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?
Welke regelingen komen te vervallen om de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken?

Eigen bedrijf

Werken als zelfstandige
Als ik een eigen bedrijf heb, waar moet ik dan aan voldoen?

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden - Drempelbedragen
Welke drempelbedragen gelden er?

Financiën

Bekostiging van het personeel PO
Hoe is de bekostiging van het personeel PO geregeld?
Exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast in het VO
Hoe zijn de exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast in het VO geregeld?
Regeling materiële instandhouding PO 2019
Hoe ziet de Regeling programma’s van eisen materiële instandhouding PO 2019 er uit?
Regeling vaststelling impulsgebieden
Wat is het doel van deze regeling?

Formatie

Groeiregeling - aanmelden
Hoe meld ik mijn recht op de groeiregeling?
Groeiregeling - aanvullende formatie
Op de 1e schooldag heb ik recht op de groeiregeling. Vanaf wanneer kom ik in aanmerking voor aanvullende formatie?
Groeiregeling - datum bepalen
Mag ik zelf de datum bepalen waarop ik de groeiregeling aanvraag?
Groeiregeling - korting
Wat is de korting op kleine scholen bij groei?
Groeiregeling - leerlingenaantal
Van welk leerlingenaantal moet ik uitgaan als ik voor de tweede keer recht heb op groeiformatie?
Groeiregeling - lumpsum
Hoe ziet de groeiregeling er onder de lumpsum uit?
Groeiregeling - na 1 april
Kan ook na 1 april nog sprake zijn van een groeitelling?
Groeiregeling - omvang
Wat is de omvang van de groeiformatie per leerling?
Groeiregeling - toeslag kleine scholen
Toeslag zeer kleine scholen
Groeiregeling - toolbox
In verband met het (vele) rekenwerk is in de toolbox van de PO-Raad (www.poraad.nl) een instrument opgenomen waarmee de berekening snel kan worden uitgevoerd.
Hoe voorkom je dat groepen te groot worden in leerlingaantal? (Vraag van de maand)
Hoe voorkom je dat groepen te groot worden in leerlingaantal?
Medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf) (Vraag van de maand)
Wanneer plaats je een medewerker in het risicodragend deel van de formatie (rddf )?
Risicodragend deel der formatie (RDDF) (Vraag van de maand)
Op welk moment wordt een werknemer in het RDDF geplaatst?

Functiedifferentiatie

Gedwongen meerschools directeur (Vraag van de maand)
Kan in het kader van bezuinigingen een directeur verplicht worden meerdere scholen te leiden?

Functiewaardering

Definitie schoolleider in de CAO PO 2014-2015 (Vraag van de maand)
Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?
Functiebeschrijvingen schoolleiders - hoe zit dat? (Vraag van de maand)
Functiebeschrijvingen schoolleiders: hoe zit dat?

Fusie

Instandhouding - verschil in bekostiging (Vraag van de maand)
Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?

Huisvesting

Instandhouding - verschil in bekostiging (Vraag van de maand)
Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?
Richtlijnen voor het bewegingsonderwijs
Bestaan er richtlijnen voor het bewegingsonderwijs?

Inspectie

Gebroken schoolweken - normen van de inspectie (Vraag van de maand)
Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?
Vierdaagse schoolweek vanwege lerarentekort
Is het toegestaan om een vierdaagse schoolweek in het primair onderwijs in te voeren nu er sprake is van een lerarentekort?

Integraal kindcentrum (IKC)

Personenregister kinderopvang
Is een verklaring omtrent gedrag noodzakelijk voor onderwijspersoneel bij een IKC?

Jaartaak

Jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015 (Vraag van de maand)
Hoe maak ik de jaartaak vanuit de CAO PO 2014/2015 in het nieuwe schooljaar inzichtelijk voor mijn team?
Rekenprogramma Jaartaak
Heeft AVS nog een rekenprogramma Jaartaak beschikbaar?

Kinderopvang

Personenregister kinderopvang
Is een verklaring omtrent gedrag noodzakelijk voor onderwijspersoneel bij een IKC?

Kledingvoorschriften

Gezichtsbedekkende kleding
Hoe zit het met het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding?
Kledingvoorschriften
Welke kledingvoorschriften gelden voor het onderwijs?

Kwaliteitszorg

Nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren (Vraag van de maand)
Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

Leerlingenzorg

Medicijnverstrekking (Vraag van de maand)
Hoe dient er gehandeld te worden indien een leerling hulp nodig heeft bij medicijnverstrekking?

Leerplicht

Andere schooltijden (Vraag van de maand)
Waarmee moet u rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?
Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc. onder schooltijd door leerlingen (Vraag van de maand)
Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er (met een eigen praktijk), haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?
Leerlingen naar school voor vierde jaar (Vraag van de maand)
Mogen leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school?
Leerlinggegevens
Welke persoonsgegevens mogen van de leerling uitgewisseld worden?
Leerplicht - later naar school
Als de groep voor de onderbouw te groot is, kun je de ouders van een 4-jarige verzoeken het kind een aantal maanden later op school te laten komen?
Leerplicht - meer informatie
Waar kan ik meer informatie vinden over de leerplichtwet?
Leerplicht - topsport
Een leerling van mijn school doet aan topsport en wil daarvoor af en toe vrij nemen. Moet ik hier aan meewerken?
Leerplicht - vakanties
Mag de school een leerling buiten de schoolvakanties vrij geven?
Leerplicht - Vrijstelling onderwijsactiviteiten
Kunnen leerlingen voor topsport- of kunstactiviteiten vrijgesteld worden?
Leerplicht - vroege toelating
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?
Positie onderwijsconsulent - indicatiestelling
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Schooltijden - voor het 4de jaar naar school
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?

Lerarenregister

Lerarenregister
Wat moet er gebeuren voor het Lerarenregister?

Levensloop en FPU

Levensloopregeling
Kan er nog gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling?
Levensloopregeling - geboren vóór 1-1-1950
Wat zijn de gevolgen voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950?
Levensloopregeling - ouderschapsverlof
Dient een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen nog verplicht mee te doen aan de levensloopregeling?

Lumpsum

Lumpsum - middelen Administratie, Beheer en Bestuur (Vraag van de maand)
In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen die scholen krijgen precies voor?

Management

Beschikbare bedragen voor directievoering (Vraag van de maand)
Welke bedragen zijn beschikbaar voor de directievoering?

Materiële instandhouding

Instandhouding - verschil in bekostiging (Vraag van de maand)
Kan het verschil in bekostiging aangegeven worden tussen het in stand houden van twee kleine scholen en fusie van deze scholen?
Lumpsum - middelen Administratie, Beheer en Bestuur (Vraag van de maand)
In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen die scholen krijgen precies voor?

Medezeggenschap

Directeur in de GMR (Vraag van de maand)
Mag een directeur van een school plaatsnemen in de GMR?
Faciliteiten medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad (Vraag van de maand)
Welke faciliteiten worden toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad?
Functioneren van de medezeggenschapsraad (Vraag van de maand)
Hoe functioneert de medezeggenschapsraad op mijn school eigenlijk?
Passend onderwijs en rol medezeggenschapsraad (Vraag van de maand)
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Welke faciliteiten zijn toegekend aan de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad (OPR)?
Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap (Vraag van de maand)
Wat betekent het van kracht worden van de Wet Versterking Bestuurskracht voor de medezeggenschap?
Zitting directeur in medezeggenschapsraad (Vraag van de maand)
Mag een directeur ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?

Muziekonderwijs

Muziekonderwijs - wie is bevoegd om dit te onderwijzen (Vraag van de maand)
Mag een onbevoegde leerkracht muziekles geven in het primair onderwijs? En welke regels zijn er voor het inzetten van gastdocenten?

Onderwijstijd

Lestijd vaststellen (Vraag van de maand)
Hoe stel ik de lestijd van de leraar vast voor een schooljaar?
Staken en onderwijstijd
Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?

Opvang

Kinderopvang - regeling
Hoe ziet de regeling kinderopvang eruit?

Ouders

Gescheiden ouders informeren (Vraag van de maand)
Hoe moet je ouders na een echtscheiding informeren over de school en – de vorderingen van – hun kind? Kun je een kind van gescheiden ouders inschrijven met een handtekening van één van de ouders?
Informatie verstrekken aan gescheiden ouders (Vraag van de maand)
Wat moet/mag nu wel en wat niet als het gaat om informatie verstrekken aan gescheiden ouders?
Invloed van ouders op onderwijskundig rapport (Vraag van de maand)
Hebben ouders invloed op het onderwijskundig rapport?
Positie onderwijsconsulent - indicatiestelling
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof - Verlofopbouw
Hoe is de verlofopbouw bij ouderschapsverlof geregeld?
Vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?
Veranderingen bevallings- en ouderschapsverlof (Vraag van de maand)
Wat is er veranderd bij het toekennen van bevallings- en ouderschapsverlof?
Wijzigingen bij toekenning ouderschapsverlof (Vraag van de maand)
Wat is er veranderd bij het toekennen van ouderschapsverlof?

Passend onderwijs

Gevolgen aflopen tripartiete akkoord personele gevolgen invoering Passend onderwijs (Vraag van de maand)
Wat betekent het aflopen van het tripartiete akkoord personele gevolgen invoering Passend onderwijs voor de (niet) gemaakte afspraken?
Passend onderwijs - verwijderen van leerlingen
Wat is de procedure voor het verwijderen van leerlingen van school in het kader van het Passend onderwijs?
Passend onderwijs en rol medezeggenschapsraad (Vraag van de maand)
​Waar moet ik aan denken bij de veranderingen in de wet Passend onderwijs en de rol van de MR?
Positie onderwijsconsulent - indicatiestelling
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?

Pensioen

AOW-gerechtigde leeftijd
Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in?
Gevolgen Pensioenakkoord (Vraag van de maand)
Welke gevolgen heeft het Pensioenakkoord?
Sollicitatieplicht vlak voor AOW (Vraag van de maand)
Eindigt de sollicitatieplicht als ik vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit?
Versobering voorwaardelijk pensioen (Vraag van de maand)
Hoe zit het nu precies met de versobering van het voorwaardelijk pensioen?
Voorwaardelijk pensioen en aow-gerechtigde leeftijd (Vraag van de maand)
Vervalt mijn voorwaardelijk pensioen als ik per de aow-gerechtigde leeftijd met pensioen ga?
Voorwaardelijk pensioen en de WW (Vraag van de maand)
Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen als ik in de WW kom?

Personeelsbeleid

Juridische ondersteuning bij contractbeëindiging of demotie (Vraag van de maand)
Contractbeëindiging of demotie: op welk moment kan ik het beste juridische ondersteuning vragen?
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Vraag van de maand)
Wat gaat er veranderen als de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ in werking treedt?

Persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Vraag van de maand)
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?
Leerlinggegevens
Welke persoonsgegevens mogen van de leerling uitgewisseld worden?

PO in actie

Wild staken
Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?

POfront

Staken en onderwijstijd
Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?
Wild staken
Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Vraag van de maand)
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?

Professionalisering

Professionalisering leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?

Regelingen

Learenbeurs - vorm
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Lerarenbeurs - bedragen
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Lerarenbeurs - bedragen
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Lerarenbeurs - criteria
Welke criteria gelden voor de verdeling lerarenbeurs?
Lerarenbeurs - inhoud
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Lerarenbeurs - opschorten ouderschapsverlof
Kan een werknemer het ouderschapsverlof opschorten, als dit al loopt?
Lerarenbeurs - subsidie aanvragen
Voor welke opleidingen kan een leraar subsidie aanvragen?
Lerarenbeurs - vaststelling subsidie
Hoe vindt de vaststelling van de subsidie lerarenbeurs plaats?
Lerarenbeurs - voorwaarden
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een lerarenbeurs?
Ouderschapsverlof - hoeveel uur
Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht?
Ouderschapsverlof - terugbetalen
Wanneer dient een werknemer het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen?
Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
Hoe ziet de vakantieregeling er uit?
Spaarloonregeling - alsnog deelnemen
Kan een deelnemer aan de spaarloonregeling alsnog gaan deelnemen aan de levensloopregeling?
Spaarloonregeling - defintie
Wat houdt de spaarloonregeling in?
Spaarloonregeling - fusie
Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard worden?
Spaarloonregeling - geblokkeerd spaarloon opnemen
Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?
Spaarloonregeling - maximaal spaarbedrag
Welk bedrag kan gespaard worden?
Spaarloonregeling - spaarloon opnemen
Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?
Spaarloonregeling - welk bedrag sparen
Welk bedrag kan gespaard worden?
Spaarloonregeling - wisselen van werkgever
Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van € 51,08. Hij gaat per 1-8-2008 naar een andere werkgever. Mag hij hier doorgaan met sparen?
Zwagnerschapsverlof - zonder lesgevende- en/of behandeltaken
Hoe zit het met het zwangerschapsverlof en vakantieverlof van de vrouwelijke werknemer, behorend tot het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgevende en/of behandeltaken?
Zwangerschapsverlof - compensatie
Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, o.p. en o.o.p. met lesgebonden en/of behandeltaken er uit?
Zwangerschapsverlof - voorbeelden berekeningen
Voorbeelden berekeningen zwangerschaps- en bevallingsverlof
Zwangerschapsverlof - waar geregeld
Waar is het zwangerschaps- en bevallingsverlof geregeld?
Zwangerschapsverlof - ziekte als gevolg van zwangerschap
Heeft een werknemer op grond van de bepalingen in de Ziektewet gedurende 2 jaar recht op doorbetaling van 100% van het salaris?

Salaris

Directie - bevorderingsperiodiek
Wanneer heb ik als directielid recht op een bevorderingsperiodiek?
Directie - nieuwe functie
Met ingang van 1 oktober 2018 krijg ik een nieuwe functie als directeur. Het leerlingenaantal van de school was op 1 oktober 2017 voor het eerst boven de 200 leerlingen. In welke schaal word ik als de directeur aangesteld/benoemd?
Directie - salaris
Met ingang van 1 augustus 2018 (teldatum 1-10-2017) heeft de school minder dan 200 leerlingen. Ik zit als directeur in een normfunctie met maximumschaal DB. Wat wordt mijn salaris met ingang van 1 augustus 2018?
Directie - toelage gekort
Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?
Directie - toelage schoolleider
Wanneer heb ik recht op de toelage schoolleider?
Directie – wijziging salarisschaal bij groei
Vragen over wijziging salarisschaal bij groei.
Functiebeschrijvingen schoolleiders - hoe zit dat? (Vraag van de maand)
Functiebeschrijvingen schoolleiders: hoe zit dat?
Nieuwe schaal voor IB’ers en vergelijkbare begeleiders
Gaat een IB-er in een LA of een LB schaal over naar de L10 of L11-schaal per 1 september 2018?
Salaristabellen primair onderwijs per 1 januari 2018
Wat zijn de salarisschalen voor het primair onderwijs per 1 januari 2018?
Salaristabellen primair onderwijs per 1 juli 2019
Wat zijn de huidige salarisschalen voor het primair onderwijs?
Salaristabellen primair onderwijs per 1 september 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020
Hoe zien de salaristabellen er per 1 september 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 er uit?
Verdiscontering van de bindingstoelage
Hoe zit het met de verdiscontering van de bindingstoelage?

Schoolleidersregister PO

Registratie en herregistratie in het Schoolleidersregister PO (Vraag van de maand)
Hoe gaat (her)registreren in het Schoolleidersregister PO in z’n werk?

Schoolplan

Schoolplan 2011-2015 (Vraag van de maand)
Hoe luidt de inhoud van het schoolplan 2011-2015?
Schoolplan sinds 1 augustus 2017 (Vraag van de maand)
Wat betekent het nieuwe schoolplan voor mijn school?

Schooltijden

Andere schooltijden (Vraag van de maand)
Waarmee moet u rekening houden bij de invoering van andere schooltijden?
Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc. onder schooltijd door leerlingen (Vraag van de maand)
Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er (met een eigen praktijk), haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?
Onderwijstijd en schrikkeljaar (Vraag van de maand)
Hoe berekent een schoolleider de onderwijstijd van een schooljaar als het ook nog eens een schrikkeljaar is?
Schooltijden - 0-groep
Als een school een aparte instroomgroep, een 0-groep kent, valt die dan onder de wet Schooltijden?
Schooltijden - 7520 uur onderwijs vaststellen
Hoe stelt een school vast dat leerlingen over 8 jaar tenminste 7520 uur onderwijs krijgen?
Schooltijden - andere indeling
Wanneer kan een school overstappen naar een andere indeling van de schooltijden?
Schooltijden - avondactiviteiten
Telt een avondactiviteit als lestijd?
Schooltijden - driedaagse schoolweken
Zijn driedaagse schoolweken ook toegestaan?
Schooltijden - extra vakantie door marge
Scholen die meer dan 5,5 uur per dag inroosteren hebben veel marge-uren opgebouwd. Kun je als school deze uren gebruiken om een extra vakantie in te roosteren?
Schooltijden - instroom
Hoe ga je om met een leerling die halverwege een schooljaar in een groep instroomt vanuit een andere school?
Schooltijden - meer dan 7520 uur les
Mogen leerlingen ook meer dan de voorgeschreven 7520 uur les krijgen?
Schooltijden - schooljaar berekening
Een schooljaar loopt van augustus tot augustus. De inspectie berekent de onderwijstijd echter van 1 oktober tot 30 september. Welke berekening moeten schoolleiders aanhouden?
Schooltijden - speciaal onderwijs
Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?
Schooltijden - vierdaagse schoolweek
Hoe zit het met de vierdaagse schoolweek?
Schooltijden - voor het 4de jaar naar school
Kan een leerling ook al voor zijn vierde jaar tot de school toegelaten worden?
Schooltijden - waarom stapsgewijs indelen
Waarom kan de indeling van schooltijden alleen stapsgewijs plaatsvinden?
Vraag van de maand - schooltijden (Vraag van de maand)
Waar moet ik als schoolleider rekening mee houden bij het invoeren van andere schooltijden?

Schorsing

Schorsing van een leerling
Wanneer mag een leerling geschorst worden PO?

Speciaal onderwijs

Positie onderwijsconsulent - indicatiestelling
Wat is de positie van de Onderwijsconsulent in het kader van indicatiestelling?
Schooltijden - speciaal onderwijs
Welke specifieke bepalingen gelden voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?

Sponsoring

Sponsoring
Wat is er geregeld op het gebied van sponsoring?

Staking

Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Staken en onderwijstijd
Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?
Staking en opvang op school
Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden?
Staking en ouders en opvang
Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?
Staking en regels bevoegd gezag
Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?
Staking en registratie en stakingskas
Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?
Staking en stakers en niet-stakers
Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken?
Voorbeeldbrief ouders
Is er een voorbeeldbrief voor ouders bij een staking?
Wild staken
Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?

Subsidieregelingen

Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel (Vraag van de maand)
Hoe zit het precies met de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel?

Vakantieregeling

Berekening vakantieverlof
Is er nu sprake van minder vakantie?
Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
Hoe ziet de vakantieregeling er uit?
Vakantieregeling in nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Vakantieverlof bij ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?
Vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?

Veiligheid

Cameratoezicht
We willen camera’s laten plaatsen. Hoe zit het met de regels rond dit onderwerp?
Personenregister kinderopvang
Is een verklaring omtrent gedrag noodzakelijk voor onderwijspersoneel bij een IKC?

Verlof

Berekening vakantieverlof
Is er nu sprake van minder vakantie?
Calamiteitenverlof en kort zorgverlof (Vraag van de maand)
Hoe zit het precies met calamiteitenverlof en kort zorgverlof?
Compensatieverlof (Vraag van de maand)
Hoe zit het precies met het compensatieverlof voor schooldirecteuren?
Graden in familiebanden bij het bepalen van verlofdagen
Hoe zit het met de graden in de familiebanden?
Overzicht verlofvormen
In de CAO PO 2018 – 2019 komen diverse verlofvormen voor. De AVS heeft een overzicht gemaakt
Vakantieregeling in nieuwe CAO PO (Vraag van de maand)
Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Zorgverlof in CAO PO 2016-2017 (Vraag van de maand)
Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?

Vervangingsbeleid

Verrekenen min-max-contracten (Vraag van de maand)
Mogen min-max-contracturen op jaarbasis verrekend worden?
Vervangingspool - definitie en gebruik (Vraag van de maand)
Wat is precies een vervangingspool en kan die op elk moment ingesteld worden?

Verzuim en Arbozaken

Bedrijfsarts of arbodienst? (Vraag van de maand)
Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?
Directie - toelage gekort
Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?
Sociale Zekerheid - arbeidstherapeutische basis
Wat wordt onder "arbeidstherapeutische basis" verstaan?

Vrijwillige Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdragen
Welke uitgangspunten gelden voor de vrijwillige ouderbijdragen?

WAO en WIA

Arbeidsongeschikt (Vraag van de maand)
Na twee ingrijpende operaties ben ik nog steeds herstellende. Ik ben nu ruim 18 maanden uit de roulatie. Wat staat mij, qua regelgeving, te wachten?
Sociale Zekerheid - arbeidstherapeutische basis
Wat wordt onder "arbeidstherapeutische basis" verstaan?

Werkdrukafspraken

Bedragen voor de werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2019 – 2020
Zijn de bedragen voor de werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2019 – 2020 bekend?
Hoe is het thema werkdruk aangepakt in de nieuwe CAO?
Hoe is het thema werkdruk aangepakt in de nieuwe CAO?
Vragen en antwoorden over de werkdrukmiddelen
Vragen over de besteding van de werkdrukmiddelen, die bij de sociale partners (PO-Raad en vakbonden) zijn binnen gekomen en door hen zijn beantwoord.
Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?
Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?

Werkloosheid

Bovenwettelijke uitkeringen (Vraag van de maand)
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bovenwettelijke uitkeringen?
Ontslag - rechten en plichten (Vraag van de maand)
Per 1 augustus word ik ontslagen. Wat moet ik doen? Wat zijn mijn rechten en plichten?
Sollicitatieplicht vlak voor AOW (Vraag van de maand)
Eindigt de sollicitatieplicht als ik vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit?
Veranderingen WOPO (Vraag van de maand)
Wat is er veranderd in de werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)?
Voorwaardelijk pensioen en de WW (Vraag van de maand)
Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen als ik in de WW kom?

Werkverdelingsplan

Welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden in het licht van het werkverdelingsplan die zijn vastgesteld door het schoolbestuur? (Vraag van de maand)
Welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden in het licht van het werkverdelingsplan die zijn vastgesteld door het schoolbestuur?
Werkverdelingsplan (Vraag van de maand)
Hoe staat het met het werkverdelingsplan?
Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider (Vraag van de maand)
Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider: hoe zit dat?
Werkverdelingsplan en taakbeleid (Vraag van de maand)
Komt het werkverdelingsplan in de plaats van taakbeleid?

Werving en selectie

Assessmentrapportage (Vraag van de maand)
Ben ik verplicht me te onderwerpen aan een assessment terwijl ik al jaren directeur van de school ben? En wie is eigenlijk eigenaar van de assessmentrapportage?

Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Wat houdt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in?

WW

Voorwaardelijk pensioen en de WW (Vraag van de maand)
Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen als ik in de WW kom?

WWZ (Wet Werk en Zekerheid)

Beëindiging dienstverband vóór 1 juli 2015 ivm WWZ (Vraag van de maand)
Is het van belang om bij onderhandelingen over een beëindiging van het dienstverband te komen tot beëindiging daarvan voor 1 juli 2015 in verband met de Wet Werk en Zekerheid?
Plaatsing in RDDF bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ (Vraag van de maand)
Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015 doorloopt?

Ziekteverzuim

Vakantieverlof bij ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?

Zwangerschapsverlof

Vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte (Vraag van de maand)
Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?
Zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie (Vraag van de maand)
Hoe moet ik omgaan met de compensatie van zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie?
Zwangerschapsverlof - begin- en einddatum
Hoe wordt de begin- en einddatum van het zwangerschaps- en bevallingsverlof berekend?
Zwangerschapsverlof - compensatie directie en leraren
Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie en leraren er uit?
Zwangerschapsverlof - miskraam
Hoe is het verlof geregeld bij een miskraam?
Zwangerschapsverlof - vroeggeboorte
Hoe is het zwangerschaps- en bevallingsverlof bij vroeggeboorte geregeld?

Alle documenten

Er zijn 1627 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's