Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 230 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Regeling informatievoorziening WVO gewijzigd - 12-1-2018
De Regeling informatievoorziening WVO bevat de verplichtingen voor structurele gegevensleveringen van bevoegde gezagsorganen in het voortgezet onderwijs aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
Administratieve werkdruk aanpakken - 2-12-2017
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.  ...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Werkdrukafspraken
Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren - 7-7-2017
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: curriculumherziening, Onderwijs2032, curriculum, Curriculum.nu
Bijeenkomst over banenafspraak voor AVS-leden op 2 juni - 18-5-2017
Samen met het Arbeidsmarktplatform PO organiseert de AVS een bijeenkomst over de banenafspraak op 2 juni aanstaande in Utrecht.   In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er in de publieke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Sociaal akkoord
Vertrouwen, ontwikkeltijd en professionalisering nodig voor toekomstig curriculum - 10-4-2017
Wat hebben scholen nodig om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens de drukbezochte werkconferentie ‘De toekomst van het curriculum: wat heeft de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, Curriculum.nu
AVS wil snel starten met uitvoering vervolgfase curriculumontwikkeling - 30-3-2017
De AVS is van mening dat er zo spoedig mogelijk moet worden gestart met de uitvoering van het voorstel voor de vervolgfase van de curriculumontwikkeling. Er moeten goede bouwstenen liggen waarop een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, Curriculum.nu
‘Geen standaard lesboek voor ontwikkelen identiteit’ - 16-3-2017
Platform Onderwijs2032 benoemde vorig jaar in haar adviesrapport persoonsvorming tot een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak je...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Hoorzitting Onderwijs2032 in april - 23-2-2017
De Tweede Kamer besloot vanochtend dat er in april een hoorzitting over Onderwijs2032 moet komen, meldt Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De Kamer wil het proces zo snel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten - 17-2-2017
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Eerst hoorzitting Onderwijs2032 - 16-2-2017
Het algemeen overleg over Onderwijs2032 dat op 16 februari zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is uitgesteld. De kamer heeft besloten dat er eerst vlak na de verkiezingen een hoorzitting zal...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer - 11-2-2017
Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders &...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: curriculum, Onderwijs2032
Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter - 6-12-2016
Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sectorakkoord
Leraren centraal in curriculumontwikkeling - 5-12-2016
In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak:...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Meer cultuuronderwijs op school - 24-11-2016
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoö...
Primair onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs, Onderwijs2032
Schoolleiding cruciale rol in curriculumvernieuwing - 17-11-2016
Schoolleiding en lerarenteams hebben een cruciale rol in de verdere uitwerking van Onderwijs2032. AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt dat dat schoolleiders in hun team bespreken dat er een...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14-11-2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, meldcode, Passend onderwijs, commissie onderwijs
Dekker complimenteert schoolleiders in debat onderwijsbegroting - 4-11-2016
“Het aantal (zeer) zwakke scholen is het laagst ooit”, meldt staatssecretaris Sander Dekker tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting deze week. “Een compliment aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe? - 4-11-2016
Het is geen vraag meer óf cultuureducatie er toe doet, maar wel hóe dit onderdeel wordt van onderwijs en opvoeding in de school. Dit was de kernboodschap van het debat Cultureel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: cultuureducatie, Onderwijs2032
‘ik ben ook een mens’ - 25-9-2016
Het zinnetje ‘Ik ben ook een mens’, uitgesproken door zijn kleindochter, inspireerde Joop Berding dit boek te schrijven. Hij heeft hierbij geput uit teksten van Korczak, Dewey en Arendt,...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Leraren moeten autonomie krijgen en nemen - 25-9-2016
“Ik ben echt geen coach”, schampert de juf van groep 6 bij het begin van het schooljaar tegen een ouder. Haar directie bedacht dat de school dit schooljaar met leerpleinen gaat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Investering in onderwijs minder rooskleurig - 23-9-2016
De door het kabinet tijdens Prinsjesdag voorgeschotelde investering van 200 miljoen euro voor het onderwijs, blijkt een verkapte bezuiniging te zijn. D66 berekende op basis van de Miljoenennota dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag
Brandbrief leraren: meer tijd en autonomie nodig - 23-9-2016
Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt moeten worden. Dit schrijven 22 leraren in een brandbrief in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Ruim 1500 collega’s...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Meepraten over verdieping advies Platform Onderwijs2032 - 22-9-2016
De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Oproep van de Stichting van het Onderwijs: 'Investeer in onderwijs maar dan ook echt!' - 21-9-2016
De AVS is aangesloten bij de Stichting van het Onderwijs. Vanuit de Stichting van het Onderwijs is de volgende reactie gestuurd naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag,...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2016, prinsjesdag
‘Aanpakken kansengelijkheid belangrijk’ - 20-9-2016
Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag, Onderwijs2032

Pagina's

Politiek - Documenten

Er zijn 45 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
Bijlage bij: Regeling informatievoorziening WVO gewijzigd
Dossier: curriculumherziening, Onderwijs2032, curriculum, Curriculum.nu
Bijlage bij: Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren
Dossier: Onderwijs2032
Bijlage bij: Schoolleiding cruciale rol in curriculumvernieuwing
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteit
Bijlage bij: Akkoord kabinet en primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Kwaliteitsbeleid, sectorakkoord
Bijlage bij: Sectorakkoord voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Bijlage bij: Weinig verrassingen en schijnbare investeringen

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp