Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Rapporten ‘Brede heroverwegingen’ - 1-4-2010
Het kabinet heeft vandaag de rapporten van de twintig werkgroepen ‘Brede Heroverwegingen’  aangeboden aan de Tweede Kamer.Het kabinet heeft de heroverwegingsrapporten laten opstellen om politieke...
Primair onderwijs
Dossier: Heroverwegingen
Korting 90 miljoen op bestuur en management lijkt onvermijdelijk - 26-11-2009
De behandeling van de Onderwijsbegroting door de Tweede Kamer op 10 en 11 november werd overschaduwd door donkere wolken die zich boven het onderwijs samenpakken in de vorm van een door de crisis...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Onderwijsbegroting 2010 - uitgebreide samenvatting en commentaar - 16-9-2009
Onderwijsbegroting 2010: gevolgen van de crisis Het kabinet kiest ervoor om ook in 2010 te investeren in leerkrachten, rekenen en taal, het terugdringen van schooluitval en de doorlopende leerlijnen...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Begroting OCW: Forse bezuiniging op bestuur en management PO - 16-9-2009
Doordat politici al geruime tijd de onheilspellende boodschap verspreiden dat het slecht gaat in Nederland en dat er echt niet te ontkomen valt aan bezuinigingen, valt de Onderwijsbegroting voor 2010...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Management, Onderwijsbegroting
Onderwijsparagrafen uit het beleidsprogramma - 9-11-2007
Het beleidsprogramma dat het kabinet 14 juni presenteerde heeft een hoog ambitieniveau, waar de AVS zich voor een groot deel goed in kan vinden. Het "Wat" is redelijk duidelijk, maar het...
Primair onderwijs
Dossier: Beleidsprogramma
Plasterk stelt negatieve uitlatingen schoolleiding bij - 21-8-2007
In juni liet minister Plasterk zich negatief uit over de managementlagen in het onderwijs. Daarop schreef de AVS een open brief aan de bewindsman. In een reactie van de minister nuanceert hij zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Beleidsprogramma
Uitvoeringsmogelijkheden beleidsprogramma ontbreken - 15-6-2007
Hoopgevende ambities, uitvoeringsmogelijkheden in beleidsprogramma kabinet ontbreken Het beleidsprogramma dat het kabinet donderdag 14 juni presenteerde heeft een hoog ambitieniveau, waar de AVS, de...
Primair onderwijs
Dossier: Beleidsprogramma

Pagina's

Er zijn 44 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp