Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 230 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Rutte en Samsom: 100 miljoen extra voor startende docenten - 8-10-2012
Startende bèta docenten en jonge academische docenten in het voortgezet onderwijs krijgen een extra steuntje in de rug. In het begrotingsakkoord is al 105 miljoen euro beschikbaar gesteld...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit waarschijnlijk nog dit jaar verplicht - 4-10-2012
Het kabinet zet zich in om aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen nog dit jaar verplicht te stellen. Voor het verplichten van voorlichting over homoseksualiteit was een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: School en omgeving, Politiek
Meeste partijen staan achter Nationaal Onderwijsakkoord - 2-10-2012
De kandidaat-Kamerleden die begin september meededen aan het onderwijsdebat van de Stichting van het Onderwijs toonden zich vrijwel unaniem bereid om bij de formatie afspraken te maken over een breed...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Professionalisering, Politiek
Onderwijs ziet weinig in coalitie van alléén VVD en PvdA - 2-10-2012
Het onderwijsveld heeft een voorkeur voor een coalitie van VVD en PvdA mèt D66. Een coalitie van uitsluitend VVD en PvdA lijkt voor het onderwijs weinig interessant, blijkt uit een peiling van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Meeste partijen staan achter Nationaal Onderwijsakkoord - 20-9-2012
De kandidaat-Kamerleden die begin september meededen aan het onderwijsdebat van de Stichting van het Onderwijs toonden zich vrijwel unaniem bereid om bij de formatie afspraken te maken over een breed...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Professionalisering, Politiek
Onderwijs ziet weinig in coalitie van alléén VVD en PvdA - 20-9-2012
Het onderwijsveld heeft een voorkeur voor een coalitie van VVD en PvdA mèt D66. Een coalitie van uitsluitend VVD en PvdA lijkt voor het onderwijs weinig interessant, blijkt uit een peiling van...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Geen nieuwe investeringen; wel veel aandacht voor professionalisering schoolleiders - 19-9-2012
Zoals verwacht is er weinig nieuws te vinden in de Onderwijsbegroting 2013, anders dan wat al bekend was. Gezien de demissionaire status van het kabinet is gekozen voor een sobere presentatie van de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsbegroting
Geen nieuwe investeringen; wel veel aandacht voor professionalisering schoolleiders - 19-9-2012
Zoals verwacht is er weinig nieuws te vinden in de Onderwijsbegroting 2013, anders dan wat al bekend was. Gezien de demissionaire status van het kabinet is gekozen voor een sobere presentatie van de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsbegroting
Geen gouden bergen, maar onderwijs écht ontzien - 11-9-2012
De AVS heeft, samen met de PO-Raad, CNV Onderwijs en FvOv een open brief aan de politiek gestuurd over de toekomst van het primair onderwijs. Daarin doen zij een oproep om niet te bezuinigen op de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Prestatiebeloning, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT
Reactie minister en staatssecretaris OCW op regeldruk in het onderwijs - 3-8-2012
De minister en staatssecretaris van OCW geven in een reactie op de aanpak van regeldruk binnen hun ministerie aan dat zij hierover onder andere met besturen, directeuren en docenten in gesprek gaan...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Reactie minister en staatssecretaris OCW op regeldruk in het onderwijs - 3-8-2012
De minister en staatssecretaris van OCW geven in een reactie op de aanpak van regeldruk binnen hun ministerie aan dat zij hierover onder andere met besturen, directeuren en docenten in gesprek gaan...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Ook Tweede Kamer ziet geen controversiële onderwijsthema’s - 7-6-2012
De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld met de zogenoemde controversiële onderwerpen. Op voorstel van de Vaste Kamercommissie OCW staat daarop geen enkel onderwijsthema uit het primair...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Eindtoets basisonderwijs, Acceptatieplicht, ICT
Verkiezingen 2012 - speerpunt onderwijs - Onderwijs Cafe 31 mei 2012 - 5-6-2012
Met het oog op de nieuwe verkiezingen werd tijdens het Onderwijscafé op 31 mei in Nieuwspoort  een debat gevoerd door mensen uit het primair en het voortgezet onderwijs met Tweede...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café, Politiek
Onderwijscafé op 31 mei - thema: verkiezingen 2012 - 15-5-2012
De AVS, VO-raad en PO-Raad organiseren op donderdag 31 mei aanstaande weer een Onderwijscafé. Dit keer met als thema: ‘Verkiezingen 2012: speerpunt onderwijs’. Zijn de...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Politieke column - duizendpoot - 15-5-2012
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kathleen Ferrier, woordvoerder primair onderwijs van de CDA-Tweede Kamerfractie.
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Onderwijscafé 31 mei aanstaande - Verkiezingen 2012: speerpunt onderwijs’ - 3-5-2012
Onderwijscafé op 31 mei: thema ‘Verkiezingen 2012’ De AVS, VO-raad en PO-Raad organiseren op donderdag 31 mei aanstaande weer een Onderwijscafé. Dit keer met als thema:...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Experimenteerwet aangenomen - 3-5-2012
De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen de experimenteerwet (wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte) aangenomen. Ook werd een amendement aangenomen dat bepaalt dat experimenten in...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Politiek, Krimp
Stabiliteitsprogramma Nederland - 27-4-2012
Op 26 april 2013 bereikten CDA, VVD, D66, GroenLinks en CU een akkoord over de aanpak van de economische crisis en het in 2013 terugdringen van het begrotingstekort tot 3%. De afspraken zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Begroting, Politiek
Politieke column - financieel inzicht - 16-2-2012
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Ton Elias, woordvoerder (primair) onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
'Waar voor ons onderwijsgeld!' (Onderwijscafé 7 februari 2012) - 8-2-2012
Onderwijscafé 7 februari over SCP-rapport  Er valt veel af te dingen op de voor het onderwijs ontmoedigende conclusies van het SCP-rapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Onderwijscafé 7 februari - ‘Waar voor ons onderwijsgeld!’uv - 2-2-2012
AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op dinsdag 7 februari aanstaande om 16.30 uur in Den Haag een Onderwijscafé over de prijs en de kwaliteit van het Neder landse onderwijs. Politici, beleids...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
‘Geen enkel draagvlak meer voor Van Bijsterveldt’ - 2-2-2012
Directeuren en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen enkel vertrouwen meer in hun minister Marja van Bijsterveldt, blijkt uit de Politieke Barometer Onderwijs van eind...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Ton Duif bij Ruttes rapport - 16-1-2012
AVS-voorzitter Ton Duif was woensdag 18 januari te zien op RTL7 in het programma Ruttes rapport.  De minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt is deze maand de gast in dit programma, Duif...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Agenda 2010 - 9-1-2012
De kwaliteit van het onderwijs is op dit moment te laag: er is een hoge schooluitval, weinig leerlingen stromen door naar het hoger onderwijs of halen hun diploma niet. Dit laatste komt onder...
Primair onderwijs
Dossier: Agenda 2010

Pagina's

Er zijn 45 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp