Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 230 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Speciale lerarenopleiding voor vmbo - 19-12-2012
Studenten kunnen zich voortaan op de lerarenopleiding specialiseren als vmbo-docent. Vanaf komend jaar zullen de lerarenopleidingen een brede basis gaan aanbieden waarna studenten in het vierde jaar...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Kwaliteit
Goed onderwijs moet excellent worden - 11-12-2012
"We zijn beter dan we denken, maar niet zo goed als we kunnen zijn”, verwoordt minister Bussemaker de ambitie van het ministerie om ‘van goed naar excellent onderwijs’ te gaan...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsbegroting
Goed onderwijs moet excellent worden - 11-12-2012
"We zijn beter dan we denken, maar niet zo goed als we kunnen zijn”, verwoordt minister Bussemaker de ambitie van het ministerie om ‘van goed naar excellent onderwijs’ te gaan...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsbegroting
Wetsvoorstel versterking positie leraar mogelijk ingetrokken - 11-12-2012
Het kabinet overweegt het wetsvoorstel versterking positie leraar, het wetsvoorstel registratie incidenten en het wetsvoorstel ouderbijdrage in te trekken. De Tweede Kamer is gevraagd de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Werkloze leerkrachten vanaf 2016 onmisbaar - 11-12-2012
Door de bezuinigingen in het onderwijs en dalende leerlingenaantallen groeit het aantal leerkrachten zonder werk. Over een aantal jaar zal deze situatie echter omslaan in een tekort aan onderwijzend...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
Staatssecretaris Dekker denkt na over aanpassen regelgeving signatuurvervoer - 11-12-2012
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker is bereid te kijken naar een wijziging van de regelgeving omtrent vervoer van zogenaamde ‘signatuurleerlingen’. Dit zegt hij in reactie op...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, School en omgeving
Elk kind heeft talent - 11-12-2012
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mohammed Mohandis, woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA. Als...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsachterstanden, Ouders, Kwaliteit, Eindtoets basisonderwijs
Hogere cijfers door aanscherping exameneisen - 10-12-2012
“Als we leerlingen uitdagen, halen ze betere resultaten”, dat schrijft staatssecretaris van OCW Sander Dekker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eindexamenresultaten in het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen, Politiek
Minister Bussemaker: scherper toezicht op onderwijsinstellingen - 4-12-2012
'Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.’ Dat schrijft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Bestuur en management
OCW: 167 miljoen euro voor Nederlands toponderzoek - 19-11-2012
Minister Bussemaker van OCW stelt 167 miljoen euro beschikbaar voor excellente, wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Op naar een Onderwijsakkoord - 19-11-2012
Het regeerakkoord straalt geen visie uit, vinden de deelnemers aan het onderwijscafé op 14 november, een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad. Het is mooi dat het kabinet wil...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel beperking topinkomens - 19-11-2012
De Eerste Kamer heeft medio november unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor het aan banden leggen van topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Het wetsvoorstel normeert dan wel...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
OCW: 167 miljoen euro voor Nederlands toponderzoek - 19-11-2012
Minister Bussemaker van OCW stelt 167 miljoen euro beschikbaar voor excellente, wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Op naar een Onderwijsakkoord - 19-11-2012
Het regeerakkoord straalt geen visie uit, vinden de deelnemers aan het onderwijscafé op 14 november, een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad. Het is mooi dat het kabinet wil...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel beperking topinkomens - 19-11-2012
De Eerste Kamer heeft medio november unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor het aan banden leggen van topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Het wetsvoorstel normeert dan wel...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Onderwijsveld gereserveerd over nieuwe onderwijsminister - 13-11-2012
Leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn gereserveerd als het gaat om het vertrouwen dat ze hebben in de nieuwe onderwijsminister, Jet Bussemaker. Dit blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Jet Bussemaker en Sander Dekker nieuwe bewindslieden onderwijs - 5-11-2012
Koningin Beatrix heeft het kabinet-Rutte-Asscher beëdigd. Het nieuwe kabinet bestaat uit dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Jet Bussemaker (PvdA) is minister van OCW en zal zich...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Jet Bussemaker en Sander Dekker nieuwe bewindslieden onderwijs - 5-11-2012
Koningin Beatrix heeft het kabinet-Rutte-Asscher beëdigd. Het nieuwe kabinet bestaat uit dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Jet Bussemaker (PvdA) is minister van OCW en zal zich...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
OCW wil leerlijn cultuureducatie - 30-10-2012
OCW staat geen ‘dwingend keurslijf’ voor ogen, maar wil dat cultuureducatie onderdeel wordt van het schoolplan zodat de kwaliteit van het cultuuronderwijs verbetert. Dat blijkt uit de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Kwaliteit
AVS kritisch over regeerakkoord - 29-10-2012
Het Nederlandse onderwijs moet weer bij de top 5 van de wereld gaat horen. Dat is een lofwaardig streven, maar het regeerakkoord maakt niet duidelijk wat dat dan betekent: als het gaat om de top 5 in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
AVS kritisch over regeerakkoord - 29-10-2012
De AVS vindt het uitermate teleurstellend dat het nieuwe kabinet de salarissen van onderwijspersoneel tot 2016 op de nullijn houdt. Het primair onderwijs heeft al sinds 2010 geen nieuwe cao. “...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Prestaties onderwijs in Nederland stagneren - 24-10-2012
De prestaties van onderwijs in Nederland zijn internationaal gezien bovengemiddeld, maar lijken te stagneren. Met name de beste leerlingen blijven achter en de kwaliteit van leerkrachten laat te...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Te verwachten adviezen Onderwijsraad in 2013 - 24-10-2012
Het Werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad geeft een overzicht van de onderwerpen waar de raad in 2013 over zal adviseren. De raad heeft met de minister van OCW gesproken over de onderwerpen die bij...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Onderwijscafé over Nationaal Onderwijsakkoord - 15-10-2012
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op woensdag 14 november in Studio Dudok te Den Haag een onderwijscafé over het Nationaal Onderwijsakkoord: zijn de wensen van de politiek ook de wensen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Onderwijscafé over Nationaal Onderwijsakkoord - 15-10-2012
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op woensdag 14 november in Studio Dudok te Den Haag een onderwijscafé over het Nationaal Onderwijsakkoord: zijn de wensen van de politiek ook de wensen...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café

Pagina's

Er zijn 45 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp