Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Elk kind heeft talent - 11-12-2012
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mohammed Mohandis, woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA. Als...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsachterstanden, Ouders, Eindtoets basisonderwijs
Hogere cijfers door aanscherping exameneisen - 10-12-2012
“Als we leerlingen uitdagen, halen ze betere resultaten”, dat schrijft staatssecretaris van OCW Sander Dekker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eindexamenresultaten in het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Eindexamen VO, Politiek
Minister Bussemaker: scherper toezicht op onderwijsinstellingen - 4-12-2012
'Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.’ Dat schrijft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Bestuur en management
OCW: 167 miljoen euro voor Nederlands toponderzoek - 19-11-2012
Minister Bussemaker van OCW stelt 167 miljoen euro beschikbaar voor excellente, wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel beperking topinkomens - 19-11-2012
De Eerste Kamer heeft medio november unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor het aan banden leggen van topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Het wetsvoorstel normeert dan wel...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
OCW: 167 miljoen euro voor Nederlands toponderzoek - 19-11-2012
Minister Bussemaker van OCW stelt 167 miljoen euro beschikbaar voor excellente, wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel beperking topinkomens - 19-11-2012
De Eerste Kamer heeft medio november unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor het aan banden leggen van topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Het wetsvoorstel normeert dan wel...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Onderwijsveld gereserveerd over nieuwe onderwijsminister - 13-11-2012
Leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn gereserveerd als het gaat om het vertrouwen dat ze hebben in de nieuwe onderwijsminister, Jet Bussemaker. Dit blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Jet Bussemaker en Sander Dekker nieuwe bewindslieden onderwijs - 5-11-2012
Koningin Beatrix heeft het kabinet-Rutte-Asscher beëdigd. Het nieuwe kabinet bestaat uit dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Jet Bussemaker (PvdA) is minister van OCW en zal zich...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Jet Bussemaker en Sander Dekker nieuwe bewindslieden onderwijs - 5-11-2012
Koningin Beatrix heeft het kabinet-Rutte-Asscher beëdigd. Het nieuwe kabinet bestaat uit dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Jet Bussemaker (PvdA) is minister van OCW en zal zich...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
OCW wil leerlijn cultuureducatie - 30-10-2012
OCW staat geen ‘dwingend keurslijf’ voor ogen, maar wil dat cultuureducatie onderdeel wordt van het schoolplan zodat de kwaliteit van het cultuuronderwijs verbetert. Dat blijkt uit de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
AVS kritisch over regeerakkoord - 29-10-2012
Het Nederlandse onderwijs moet weer bij de top 5 van de wereld gaat horen. Dat is een lofwaardig streven, maar het regeerakkoord maakt niet duidelijk wat dat dan betekent: als het gaat om de top 5 in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
AVS kritisch over regeerakkoord - 29-10-2012
De AVS vindt het uitermate teleurstellend dat het nieuwe kabinet de salarissen van onderwijspersoneel tot 2016 op de nullijn houdt. Het primair onderwijs heeft al sinds 2010 geen nieuwe cao. “...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Prestaties onderwijs in Nederland stagneren - 24-10-2012
De prestaties van onderwijs in Nederland zijn internationaal gezien bovengemiddeld, maar lijken te stagneren. Met name de beste leerlingen blijven achter en de kwaliteit van leerkrachten laat te...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Te verwachten adviezen Onderwijsraad in 2013 - 24-10-2012
Het Werkprogramma 2013 van de Onderwijsraad geeft een overzicht van de onderwerpen waar de raad in 2013 over zal adviseren. De raad heeft met de minister van OCW gesproken over de onderwerpen die bij...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Rutte en Samsom: 100 miljoen extra voor startende docenten - 8-10-2012
Startende bèta docenten en jonge academische docenten in het voortgezet onderwijs krijgen een extra steuntje in de rug. In het begrotingsakkoord is al 105 miljoen euro beschikbaar gesteld...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit waarschijnlijk nog dit jaar verplicht - 4-10-2012
Het kabinet zet zich in om aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen nog dit jaar verplicht te stellen. Voor het verplichten van voorlichting over homoseksualiteit was een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: School en omgeving, Politiek
Meeste partijen staan achter Nationaal Onderwijsakkoord - 2-10-2012
De kandidaat-Kamerleden die begin september meededen aan het onderwijsdebat van de Stichting van het Onderwijs toonden zich vrijwel unaniem bereid om bij de formatie afspraken te maken over een breed...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Politiek
Onderwijs ziet weinig in coalitie van alléén VVD en PvdA - 2-10-2012
Het onderwijsveld heeft een voorkeur voor een coalitie van VVD en PvdA mèt D66. Een coalitie van uitsluitend VVD en PvdA lijkt voor het onderwijs weinig interessant, blijkt uit een peiling van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Meeste partijen staan achter Nationaal Onderwijsakkoord - 20-9-2012
De kandidaat-Kamerleden die begin september meededen aan het onderwijsdebat van de Stichting van het Onderwijs toonden zich vrijwel unaniem bereid om bij de formatie afspraken te maken over een breed...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Politiek
Onderwijs ziet weinig in coalitie van alléén VVD en PvdA - 20-9-2012
Het onderwijsveld heeft een voorkeur voor een coalitie van VVD en PvdA mèt D66. Een coalitie van uitsluitend VVD en PvdA lijkt voor het onderwijs weinig interessant, blijkt uit een peiling van...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Geen nieuwe investeringen; wel veel aandacht voor professionalisering schoolleiders - 19-9-2012
Zoals verwacht is er weinig nieuws te vinden in de Onderwijsbegroting 2013, anders dan wat al bekend was. Gezien de demissionaire status van het kabinet is gekozen voor een sobere presentatie van de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsbegroting
Geen nieuwe investeringen; wel veel aandacht voor professionalisering schoolleiders - 19-9-2012
Zoals verwacht is er weinig nieuws te vinden in de Onderwijsbegroting 2013, anders dan wat al bekend was. Gezien de demissionaire status van het kabinet is gekozen voor een sobere presentatie van de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijsbegroting
Geen gouden bergen, maar onderwijs écht ontzien - 11-9-2012
De AVS heeft, samen met de PO-Raad, CNV Onderwijs en FvOv een open brief aan de politiek gestuurd over de toekomst van het primair onderwijs. Daarin doen zij een oproep om niet te bezuinigen op de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT

Pagina's

Er zijn 44 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp