Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 230 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Vanaf 2020 op alle basisscholen les in techniek - 14-5-2013
Op alle ruim 7.000 basisscholen zal vanaf 2020 aandacht gegeven worden aan wetenschap en technologie. Dat staat in het onlangs ondertekende Nationaal Techniekpact 2020. De overheid, het...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Wetsvoorstel verbod op discriminatie homoseksuele leraar - 8-5-2013
Leraren mogen binnenkort niet meer geweigerd worden omdat ze homoseksueel zijn. De partijen D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks – een meerderheid in de Tweede Kamer - hebben hier begin mei een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid
Wetsvoorstel verbod op discriminatie homoseksuele leraar - 8-5-2013
Leraren mogen binnenkort niet meer geweigerd worden omdat ze homoseksueel zijn. De partijen D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks – een meerderheid in de Tweede Kamer - hebben hier begin mei een...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid
Vertrouwen in staatssecretaris Dekker flink gedaald - 24-4-2013
Het vertrouwen van schooldirecteuren en leerkrachten in het basisonderwijs in staatssecretaris Sander Dekker is sinds zijn aantreden in november 2012 flink gedaald. Slechts een zeer beperkt aantal...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan - 12-4-2013
In het sociaal akkoord is de nullijn voor de zorg en overheidspersoneel voorlopig verdwenen. In het akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014, ter grootte van 4,3 miljard euro, opgeschort...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Nullijn, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Pesten: ‘De school kan het niet alleen’ - 11-4-2013
In Het Onderwijs Café - een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad - op 10 april in het Haagse Dudok werden deskundigen, Kamerleden en onderwijsorganisaties het over een ding eens: pesten...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Samenwerkingsverbanden moeten van bestuurlijke focus naar inhoudelijke invulling - 9-4-2013
Samenwerkingsverbanden moeten zich vanaf nu meer gaan richten op de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs. Schoolbesturen moeten daarbij ouders en leerkrachten betrekken. Dat stellen zowel...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Politiek
Extra ondersteuning aan leerlingen kan efficiënter - 9-4-2013
Staatssecretaris Dekker wil leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) met ingang van schooljaar 2015/2016 onderbrengen bij Passend onderwijs. De staatssecretaris denkt met deze...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg, Passend onderwijs
Extra ondersteuning aan leerlingen kan efficiënter - 9-4-2013
Staatssecretaris Dekker wil leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) met ingang van schooljaar 2015/2016 onderbrengen bij Passend onderwijs. De staatssecretaris denkt met deze...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg, Passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden moeten van bestuurlijke focus naar inhoudelijke invulling - 9-4-2013
Samenwerkingsverbanden moeten zich vanaf nu meer gaan richten op de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs. Schoolbesturen moeten daarbij ouders en leerkrachten betrekken. Dat stellen zowel...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Politiek
Kabinet houdt vast aan herziening arbeidsvoorwaarden leerkrachten - 3-4-2013
De minister en staatssecretaris van Onderwijs hebben opnieuw in de Tweede Kamer gehamerd op ‘modernisering’ van de arbeidsvoorwaarden van de leerkracht. Jet Bussemaker en Sander...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Politiek, CAO PO
Lerarenbeurs ook voor invalkracht - 27-3-2013
Leraren zonder vast contract die zich verder willen ontwikkelen, moeten meer gebruik kunnen maken van de Lerarenbeurs. Dat vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. De...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs, Politiek
Leraarbeurs ook voor invalkracht - 27-3-2013
Leraren zonder vast contract die zich verder willen ontwikkelen, moeten meer gebruik kunnen maken van de Lerarenbeurs. Dat vinden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs. De...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs, Politiek
Openbaarmaking eindtoetsgegevens voorlopig van de baan - 20-3-2013
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft halverwege maart de Tweede Kamer in een brief gemeld dat hij voorlopig de gemiddelde resultaten van de Citotoets per school niet openbaar zal maken. Er ontstond...
Primair onderwijs
Dossier: Eindtoets basisonderwijs, Politiek
Kabinet wil eerder ingrijpen bij slecht onderwijs - 19-3-2013
Het kabinet wil eerder ingrijpen als basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs slecht presteren. Scholen die door de onderwijsinspectie als zeer zwak zijn beoordeeld, hebben voortaan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteit, Politiek, Zwakke scholen
Stichting van het onderwijs doet oproep aan kabinet: geen nieuwe onderwijsbezuinigingen - 12-3-2013
De Stichting van het Onderwijs roept het kabinet op om in de zoektocht naar verdere bezuinigingen het onderwijs daarbuiten te houden. Het kabinet heeft de Stichting uitgenodigd om te komen tot een...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Invoering referentieniveaus taal en rekenen niet snel genoeg - 12-3-2013
De invoering van de referentiekaders taal en rekenen gebeurt te langzaam, doordat de overheid nog te weinig regie neemt. Dat schrijven onder andere de PO-Raad en VO-raad in een gezamenlijke brief aan...
Primair onderwijs
Dossier: Referentieniveaus, Politiek
Verantwoordelijkheid leerlingenvervoer blijft voorlopig zaak van gemeente - 12-3-2013
Op basis van onderzoek en de complexiteit van de invoering van Passend onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker besloten om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs en leerlingzorg, Politiek
Het Onderwijs Café: “Pesten aanpakken” - 5-3-2013
Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. Hoe kan pesten het beste aangepakt en bestreden worden? In Het Onderwijs Café...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Het Onderwijs Café: “Pesten aanpakken” - 5-3-2013
Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. Hoe kan pesten het beste aangepakt en bestreden worden? In Het Onderwijs Café...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs Café
Tweede Kamer steunt verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling - 5-2-2013
Het wetsvoorstel voor de verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid kan rekenen op steun van de Kamer, al gaat een verplichte...
Voortgezet onderwijs
Dossier: School en omgeving, Onderwijs en leerlingzorg, Politiek
Tweede Kamer steunt verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling - 5-2-2013
Het wetsvoorstel voor de verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid kan rekenen op steun van de Kamer, al gaat een verplichte...
Primair onderwijs
Dossier: School en omgeving, Onderwijs en leerlingzorg, Politiek
Geen extra geld voor tegengaan segregatie in onderwijs - 10-1-2013
Het kabinet maakt geen extra geld vrij om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dat bevestigt staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerleden Manja Smits en Sadet...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Motie tegen 1040 urennorm aangenomen - 19-12-2012
In de Tweede Kamer is op 18 december jl. een motie aangenomen tegen de 1040 urennorm voor het voortgezet onderwijs. Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder bij D66, diende deze motie in. Hij is...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Kamer veroordeelt ‘makkelijke’ variant Cito-toets - 19-12-2012
De Tweede Kamer wil af van de Cito-toetsversie die basisscholen aanbieden aan kinderen die waarschijnlijk naar het vmbo gaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Eindtoets basisonderwijs

Pagina's

Er zijn 45 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp