Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Baas of leider? - 4-9-2014
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, woordvoerder onderwijs voor de SGP in de Tweede Kamer...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11-6-2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt, Werkloosheid, Sociaal akkoord, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Internetconsultatie over onderwijstijd vo - 23-1-2014
Een ontwerp wetsvoorstel om de onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs te moderniseren, staat vanaf 17 januari ter kennisgeving online. Ook is het mogelijk om te reageren op het voorstel....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstijd, Politiek
Herfstakkoord laat Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich - 14-10-2013
Het onderwijs krijgt 650 miljoen voor kwaliteitsverbetering. Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdag 11 oktober een akkoord bereikt...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Onderwijsbegroting
Kloof - 3-10-2013
De politieke barometer wijst uit dat er weinig draagvlak is onder directeuren en leraren met betrekking tot het pas afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord. Leerlingenorganisaties, schooldirecties en...
Primair onderwijs
Dossier: Nationaal Onderwijsakkoord, Politiek
Minister presenteert overzicht kwaliteit en prestaties onderwijs - 24-9-2013
Tegelijk met de Onderwijsbegroting 2014 heeft minister Jet Bussemaker van OCW de monitor ‘Trends in Beeld 2013, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’ aangeboden aan de Tweede Kamer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Weinig verrassingen en schijnbare investeringen - 17-9-2013
De Onderwijsbegroting voor 2014 bevat weinig echte verrassingen, vindt AVS-voorzitter Ton Duif. “Zoals altijd weer lijkt het er op dat er wordt geïnvesteerd, maar die investeringen worden...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2014, Politiek, Onderwijsbegroting
Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs - 5-9-2013
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs - 2-9-2013
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek
Kabinet wil middelmatigheid op school doorbreken - 2-9-2013
Het kabinet roept middelbare scholen en leraren op hun beste leerlingen meer uit te dagen. Het onderwijs is te veel gericht op de middelmaat. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Kwaliteitsbeleid
Minder regeldruk in het onderwijs - 24-7-2013
De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Minder regeldruk in het onderwijs - 24-7-2013
De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Extra geld AZC-scholen voor specifieke opvang - 24-7-2013
De kwaliteit van het onderwijs aan kinderen van asielzoekerscentra (AZC) krijgt een extra financiële bekostiging. Daartoe heeft staatssecretaris Dekker onlangs besloten, zo schrijft hij in een...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Lumpsum
Maatschappelijke stage niet langer verplicht - 22-7-2013
De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen, kunnen scholen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Maatschappelijke stage, Politiek
Culturele en Kunstzinnige Vorming blijft verplicht examenvak - 22-7-2013
Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Wel krijgt het kunst- en cultuuronderwijs een kwaliteitsimpuls zodat scholen het kunst- en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Cultuuronderwijs
Taskforce Leraren ontwikkelt lerarenagenda - 22-7-2013
Voor minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker is lerarenbeleid een topprioriteit. Of het nu gaat om de initiële lerarenopleiding, om de begeleiding van de startende leraar of om zijn/haar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Lerarenopleiding, Kwaliteitsbeleid
Ouders meer zeggenschap bij stichten scholen - 18-7-2013
Ouders en schoolbesturen krijgen meer vrijheid om een school te stichten, waarbij de godsdienstige of levensbeschouwende richting geen rol meer speelt. Ook krijgen ouders meer zeggenschap om de...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Schoolontwikkeling
Dekker houdt vast aan 1040-urennorm - 17-7-2013
Scholen in het voortgezet onderwijs zitten het komend schooljaar vast aan de 1040-urennorm. Staatssecretaris Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat de nieuwe wettelijke kaders voor onderwijstijd,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek
Minister mag eerder ingrijpen bij falend onderwijs - 24-6-2013
De minister van OCW krijgt de bevoegdheid om te kunnen ingrijpen als er op een school ernstige problemen zijn met de onderwijskwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van onderwijsminister Jet...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Zwakke scholen
Minister mag eerder ingrijpen bij falend onderwijs - 24-6-2013
De minister van OCW krijgt de bevoegdheid om te kunnen ingrijpen als er op een school ernstige problemen zijn met de onderwijskwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van onderwijsminister Jet...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Zwakke scholen
Subsidie voor godsdienstonderwijs stopgezet - 3-6-2013
Vanaf 2015 krijgen openbare basisscholen geen subsidie meer voor godsdienstonderwijs. Ook het budget voor humanistisch onderwijs wordt stopgezet. Dat schrijven onderwijsminister Bussemaker en...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Politiek
Kerndoelen Fries onder voorwaarden - 22-5-2013
De provincie Friesland krijgt onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Zonder subsidie geen Nederlands onderwijs in buitenland - 22-5-2013
Nederlandse scholen in het buitenland komen in grote problemen als ze geen subsidie meer krijgen van Nederland. Onderwijsminister Bussemaker ontving onlangs een brief hierover van vijftien scholen in...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Internationalisering
Vanaf 2020 op alle basisscholen les in techniek - 14-5-2013
Op alle ruim 7.000 basisscholen zal vanaf 2020 aandacht gegeven worden aan wetenschap en technologie. Dat staat in het onlangs ondertekende Nationaal Techniekpact 2020. De overheid, het...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Wetsvoorstel verbod op discriminatie homoseksuele leraar - 8-5-2013
Leraren mogen binnenkort niet meer geweigerd worden omdat ze homoseksueel zijn. De partijen D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks – een meerderheid in de Tweede Kamer - hebben hier begin mei een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid

Pagina's

Er zijn 44 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp