Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar het is nog onvoldoende verankerd - 26-5-2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs.  Dit blijkt uit een peiling van de Algemene...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, Cultuuronderwijs
Groen licht voor verdiepingsfase Onderwijs2032 - 23-5-2016
De verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start gaan nu de Tweede Kamer staatssecretaris Dekker van Onderwijs groen licht hiervoor heeft gegeven. Dekker had hierom gevraagd in zijn brief van 22 april...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Onderwijs2032: eerst verdiepingsfase nodig - 25-4-2016
“Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten.” Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijskundig ­leiderschap, Regeldruk, Werkdrukafspraken, Onderwijs2032, Kwaliteitszorg
Meer tijd en ruimte voor leraren - 6-4-2016
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer. Eén...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Netwerkbijeenkomst: positieve gezondheid en Gezonde School - 30-3-2016
De Gezonde School organiseert op 18 mei 2016 een netwerkbijeenkomst in het midden van het land over positieve gezondheid. Positieve gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, Onderwijs2032
Draagvlak ontwerpproces Onderwijs2032 onder druk - 17-3-2016
De Onderwijscoöperatie heeft voortschrijdende inzichten bij het ontwerpproces van Onderwijs2032. De vijf vertegenwoordigende organisaties binnen de coöperatie willen een tussenfase in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Kerngroep Schrijven 32: schrijfonderwijs is al op niveau 2032 - 15-3-2016
Dertig neerlandici, onlangs verenigd in de Kerngroep Schrijven32, stuurden staatssecretaris Dekker van Onderwijs een brandbrief, waarin zij hem wijzen op belangwekkende innovaties binnen het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Tweede Kamer kritisch over ontwerpfase Onderwijs2032 - 11-3-2016
De Tweede Kamer besprak op 9 maart het advies van Platform Onderwijs2032 over toekomstbestendig onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er is voldoende draagvlak om de ontwerpfase...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Geri Bonhof leidt volgende fase Onderwijs2032 - 8-3-2016
Geri Bonhof wordt benoemd tot voorzitter van het Ontwerpteam2032. Hiermee krijgt zij de leiding over de volgende fase van Onderwijs2032, de vernieuwing van het onderwijscurriculum in het basis- en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
De school in 2032 - curriculair leiderschap - 1-3-2016
Schoolleiders en leraren zullen het onderwijsprogramma steeds meer zelf gaan vormgeven, voorspelt Platform Onderwijs2032. Keuzes maken in verbreding en verdieping, vakken clusteren tot...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘Een tablet kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan' - 1-3-2016
Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, ICT
‘Je kunt niet 25 jaar vooruit kijken' - 1-3-2016
Bereidt ‘Onderwijs2032’ leerlingen inderdaad goed voor op hun toekomst? Maurice de Hond (iPadscholen), onderzoeker Rob Gertsen, architect Thomas Bögl en Presley Bergen (BON) geven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Meer regie op curriculuminvulling vergt sterk educatief leiderschap - 23-1-2016
“Onderwijs zal in toenemende mate op instellingsniveau eigen accenten kunnen leggen. Dat vergt creativiteit en ondernemerschap vanuit de school”, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de WVO - 19-1-2016
De bekostiging in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) ondergaat een moderniseringsslag met als doel deze begrijpelijker en duurzamer te maken. Tot...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
De professional is weer aan zet - 10-1-2016
Lekt er te veel tijd weg naar administratie? Heeft de school door alle regels te weinig speelruimte om het onderwijs naar eigen wens in te richten? De Regeldrukagenda schept meer ruimte. Nu maar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘Een stapje dichter bij de toekomst’ - 10-1-2016
Ruim veertig scholen mogen vanaf nu hun teugels wat meer laten vieren. Zij doen mee aan de pilot Regelluwe scholen die op 1 januari is gestart. “Verwacht niet dat we een revolutie teweegbrengen...
Primair onderwijs
Dossier: Regelluwe scholen, Onderwijs2032
Dekker onderstreept belang brede brugklassen en burgerschapsonderwijs - 10-12-2015
Het is belangrijk dat het onderwijs een bijdrage levert een de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. De achterblijvende ontwikkeling van burgerschap hangt niet samen met het afnemen van brede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Brede discussie nodig over bestel en toetsing - 18-11-2015
'Als we niets doen aan de toetsing aan het eind, verandert er helemaal niets", zo oordeelde Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) tijdens Onderwijspoort op 12 november 2015. Op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijspoort, Onderwijs2032
Het korte geheugen van de politiek - 5-11-2015
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer. Ik zal u...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Engels in groep 1, ‘vaste’ meivakantie en jonge leraren - 5-11-2015
Het Platform Onderwijs2032 lanceerde op 1 oktober haar eerste visie op een toekomstbestendig curriculum. Verplicht Engels leren vanaf groep 1 is een van de speerpunten. AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Vakinhoud verbinden - 5-11-2015
Tijd voor techniek, tijd voor burgerschap, tijd voor Engels, tijd voor bewegingsonderwijs, tijd voor sociaal emotionele ontwikkeling, tijd voor… vult u maar in! De inhoud van het curriculum...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30-10-2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Passend onderwijs, Onderwijs2032
Platform Onderwijs2032 vraagt mening over voorlopig advies - 19-10-2015
Op 1 oktober presenteerde voorzitter Paul Schnabel het voorlopig advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het Platform roept nu schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
AVS over Onderwijs2032: ‘Autonomie school respecteren’ - 1-10-2015
“Het is goed dat er een basiscurriculum komt”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren, “maar respecteer de autonomie van de school. Het is belangrijk dat scholen zelf keuzes kunnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032

Pagina's

Er zijn 44 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp