Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 230 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Dekker onderstreept belang brede brugklassen en burgerschapsonderwijs - 10-12-2015
Het is belangrijk dat het onderwijs een bijdrage levert een de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. De achterblijvende ontwikkeling van burgerschap hangt niet samen met het afnemen van brede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Brede discussie nodig over bestel en toetsing - 18-11-2015
'Als we niets doen aan de toetsing aan het eind, verandert er helemaal niets", zo oordeelde Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) tijdens Onderwijspoort op 12 november 2015. Op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijspoort, Onderwijs2032
Engels in groep 1, ‘vaste’ meivakantie en jonge leraren - 5-11-2015
Het Platform Onderwijs2032 lanceerde op 1 oktober haar eerste visie op een toekomstbestendig curriculum. Verplicht Engels leren vanaf groep 1 is een van de speerpunten. AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Vakinhoud verbinden - 5-11-2015
Tijd voor techniek, tijd voor burgerschap, tijd voor Engels, tijd voor bewegingsonderwijs, tijd voor sociaal emotionele ontwikkeling, tijd voor… vult u maar in! De inhoud van het curriculum...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Het korte geheugen van de politiek - 5-11-2015
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer. Ik zal u...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Lumpsum ter discussie in debat over Onderwijsbegroting - 30-10-2015
De huidige samenleving vraagt meer van ons dan alleen kennis, het onderwijs moet toekomstbestendig worden. Daarbij is een rol weggelegd voor Platform Onderwijs2032. Dat benadrukte minister Jet...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Passend onderwijs, Onderwijs2032
Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs: schoolleider cruciaal - 20-10-2015
In alle verbeterprocessen in het onderwijs is de rol van de schoolleider cruciaal, aldus staatssecretaris Sander Dekker in de voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs die hij op 16...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: sectorakkoord
Platform Onderwijs2032 vraagt mening over voorlopig advies - 19-10-2015
Op 1 oktober presenteerde voorzitter Paul Schnabel het voorlopig advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het Platform roept nu schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
AVS over Onderwijs2032: ‘Autonomie school respecteren’ - 1-10-2015
“Het is goed dat er een basiscurriculum komt”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren, “maar respecteer de autonomie van de school. Het is belangrijk dat scholen zelf keuzes kunnen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Reactie AVS op Onderwijsbegroting: ‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’ - 16-9-2015
Voor schoolleiders blijft professionalisering belangrijk aandachtspunt. De regering zet vooral in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen. De AVS bepleit hierbij ruimte te geven aan en het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2016
Troonrede: recht op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs - 15-9-2015
Nederland staat er sociaal economisch goed voor, aldus Koning Willem-Alexander in de Troonrede op 15 september. Hij ging in op belastingmaatregelen voor laagbetaalde werknemers, die het financieel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag, Onderwijsbegroting 2016
Manifest leraren over curriculum voor #Onderwijs2032 - 28-8-2015
Een samenhangend kerncurriculum, een dynamisch curriculummodel en een op te richten nationale Lerarenraad. Dat zijn de standpunten die 19 leraren uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
OCW wil meer in gesprek met het veld - 17-8-2015
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen meer in gesprek met het onderwijsveld en de Tweede Kamer over hoe de overheid zich bij het maken van beleid meer tot de hoofdlijnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Rapport Dijsselbloem
Stem schoolleiders telt voortaan mee bij onderhandelingen over sectorakkoorden - 29-6-2015
De Tweede Kamer heeft onlangs een belangrijke motie aangenomen waarin CDA-lid Rog de regering verzoekt ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken bij toekomstige...
Voortgezet onderwijs
Dossier: sectorakkoord
Advies aan Platform Onderwijs 2032: gezondheid structurele plek in curriculum - 22-6-2015
“Leerlingen toerusten om bewuste keuzes te maken als het gaat om hun voeding en gezondheid, en een bewust voedselbeleid bij alle scholen.” Een werkgroep van ‘Alles is gezondheid...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Werken aan toekomstgericht onderwijs vanuit klassieke filosofie - 18-6-2015
Hoe bereid je kinderen voor op een toekomst die niet bekend is? Hoe krijg je meer ondernemerschap en vorming in het onderwijs? Hoe voer je als schoolleider gesprekken over waarden en moraliteit en...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Codepact: bedrijfsleven helpt scholen met 21e eeuwse vaardigheden - 3-6-2015
CodePact heeft de ambitie om van alle Nederlandse kinderen krachtige en zelfstandige denkers te maken door ze onder andere te leren programmeren. Bedrijven gaan scholen helpen met het opleiden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
3 juni: Leiderschapsdag 2015 over toekomst onderwijs - 28-5-2015
Houden we in het onderwijs de sneltreinvaart in deze steeds sneller veranderende wereld nog wel bij? Staatssecretaris Sander Dekker doet een beroep op ieders creativiteit om het onderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Burgerschapsvorming in het onderwijs weer op de kaart - 22-5-2015
Er worden diverse initiatieven ondernomen om burgerschapsvorming in het onderwijs te versterken. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben onlangs in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Wijzer in geldzaken: omgaan met geld in lesprogramma opnemen - 21-5-2015
Wijzer in geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, pleit ervoor dat financiële educatie een vast onderdeel wordt in het toekomstige onderwijsprogramma. De uitkomsten van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Leerlingen gezocht voor brainstorm toekomst onderwijs - 30-4-2015
Platform 2032 is op zoek naar vo-leerlingen die brainstormsessies over de toekomst van het onderwijs willen leiden. Daarnaast zoekt het platform po- en vo-scholen die mee willen werken aan een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: toekomst onderwijs, Onderwijs2032
Curriculumspiegel: behoefte aan heldere leerplankaders - 24-4-2015
Nederlandse schoolleiders en leraren vragen om heldere kaders en een gedeelde visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Er is een grote behoefte aan meer en beter maatwerk, meer...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Volgend jaar ook ‘Staat van schoolleider’ - 24-4-2015
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsverslag 2014/2015, Inspectie
Een opleiding voor een ongewisse toekomst - 24-4-2015
Het moet anders: daarover zijn we het eens. Maar hoe? In het hele land ontwikkelen scholen zelf nieuwe manieren om jongeren klaar te stomen voor een nog ongewisse toekomst. Samen vormen al die...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘In ieder kind schuilt een kleine maker’ - 24-4-2015
Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: In het ‘Lab4Makers...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032

Pagina's

Er zijn 45 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp