Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 230 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
Gratis lesmateriaal Prinsjesdag van overheid - 12-9-2016
Het ministerie van Financiën maakt ieder jaar lesmateriaal voor po- en vo- scholen over onderwerpen rondom Prinsjesdag. Zo is er uitleg over de Miljoenennota, de rijksbegroting en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag
Prinsjesdagcijfers uitgelekt: 200 miljoen extra voor OCW - 9-9-2016
Onderwijs, zorg en veiligheid: vooral die terreinen profiteren van de 300 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt boven op de 1,2 miljard waarover eerder al een akkoord werd bereikt. Dat staat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: prinsjesdag, Onderwijsbegroting 2017
OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs - 30-6-2016
‘Het is belangrijk dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek, dat ze zich gesteund weten door de schoolleiding en weten waar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: burgerschapsonderwijs, Onderwijs2032
Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad - 21-6-2016
Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ledenraad, Onderwijs2032
Verdieping Onderwijs2032 van start - 7-6-2016
Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Kamer steunt motie minder lesuren voor leraren - 7-6-2016
Op 7 juni, tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032, heeft de Kamer gestemd over de motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA), waarin zij stellen dat leraren in po en vo minder uren moeten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij ’ - 1-6-2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waaraan meer...
Primair onderwijs
Dossier: cultuureducatie, Onderwijs2032
Internationalisering integreren - 1-6-2016
Om internationalisering een prominentere plek te geven in het onderwijs kun je bijvoorbeeld Engels op het rooster te zetten en leerlingen via eTwinning ervaringen laten uitwisselen met...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar het is nog onvoldoende verankerd - 26-5-2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs.  Dit blijkt uit een peiling van de Algemene...
Primair onderwijs
Dossier: cultuureducatie, Onderwijs2032
Groen licht voor verdiepingsfase Onderwijs2032 - 23-5-2016
De verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start gaan nu de Tweede Kamer staatssecretaris Dekker van Onderwijs groen licht hiervoor heeft gegeven. Dekker had hierom gevraagd in zijn brief van 22 april...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Onderwijs2032: eerst verdiepingsfase nodig - 25-4-2016
“Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te lassen, voordat we met een ontwerpfase starten.” Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijskundig ­leiderschap, regeldruk, Werkdrukafspraken, Kwaliteit, Onderwijs2032
Meer tijd en ruimte voor leraren - 6-4-2016
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer. Eén...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Netwerkbijeenkomst: positieve gezondheid en Gezonde School - 30-3-2016
De Gezonde School organiseert op 18 mei 2016 een netwerkbijeenkomst in het midden van het land over positieve gezondheid. Positieve gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte, maar op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Gezonde School, Onderwijs2032
Draagvlak ontwerpproces Onderwijs2032 onder druk - 17-3-2016
De Onderwijscoöperatie heeft voortschrijdende inzichten bij het ontwerpproces van Onderwijs2032. De vijf vertegenwoordigende organisaties binnen de coöperatie willen een tussenfase in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Kerngroep Schrijven 32: schrijfonderwijs is al op niveau 2032 - 15-3-2016
Dertig neerlandici, onlangs verenigd in de Kerngroep Schrijven32, stuurden staatssecretaris Dekker van Onderwijs een brandbrief, waarin zij hem wijzen op belangwekkende innovaties binnen het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Tweede Kamer kritisch over ontwerpfase Onderwijs2032 - 11-3-2016
De Tweede Kamer besprak op 9 maart het advies van Platform Onderwijs2032 over toekomstbestendig onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er is voldoende draagvlak om de ontwerpfase...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Geri Bonhof leidt volgende fase Onderwijs2032 - 8-3-2016
Geri Bonhof wordt benoemd tot voorzitter van het Ontwerpteam2032. Hiermee krijgt zij de leiding over de volgende fase van Onderwijs2032, de vernieuwing van het onderwijscurriculum in het basis- en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
De school in 2032 - curriculair leiderschap - 1-3-2016
Schoolleiders en leraren zullen het onderwijsprogramma steeds meer zelf gaan vormgeven, voorspelt Platform Onderwijs2032. Keuzes maken in verbreding en verdieping, vakken clusteren tot...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘Je kunt niet 25 jaar vooruit kijken' - 1-3-2016
Bereidt ‘Onderwijs2032’ leerlingen inderdaad goed voor op hun toekomst? Maurice de Hond (iPadscholen), onderzoeker Rob Gertsen, architect Thomas Bögl en Presley Bergen (BON) geven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘Een tablet kun je opzij leggen, maar een robot kijkt je aan' - 1-3-2016
Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, ICT
Meer regie op curriculuminvulling vergt sterk educatief leiderschap - 23-1-2016
“Onderwijs zal in toenemende mate op instellingsniveau eigen accenten kunnen leggen. Dat vergt creativiteit en ondernemerschap vanuit de school”, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de WVO - 19-1-2016
De bekostiging in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) ondergaat een moderniseringsslag met als doel deze begrijpelijker en duurzamer te maken. Tot...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
‘Een stapje dichter bij de toekomst’ - 10-1-2016
Ruim veertig scholen mogen vanaf nu hun teugels wat meer laten vieren. Zij doen mee aan de pilot Regelluwe scholen die op 1 januari is gestart. “Verwacht niet dat we een revolutie teweegbrengen...
Primair onderwijs
Dossier: regelluwe scholen, Onderwijs2032
De professional is weer aan zet - 10-1-2016
Lekt er te veel tijd weg naar administratie? Heeft de school door alle regels te weinig speelruimte om het onderwijs naar eigen wens in te richten? De Regeldrukagenda schept meer ruimte. Nu maar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032

Pagina's

Politiek - Documenten

Er zijn 45 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Bijlage bij: Vanaf 2020 op alle basisscholen les in techniek
Dossier: Personeelsbeleid, Nullijn, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Bijlage bij: Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
Bijlage bij: Werkloze leerkrachten vanaf 2016 onmisbaar
Dossier: Begroting, Politiek
Bijlage bij: Stabiliteitsprogramma Nederland

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp