Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Politiek

Politiek - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Politiek
AVS wil snel starten met uitvoering vervolgfase curriculumontwikkeling - 30-3-2017
De AVS is van mening dat er zo spoedig mogelijk moet worden gestart met de uitvoering van het voorstel voor de vervolgfase van de curriculumontwikkeling. Er moeten goede bouwstenen liggen waarop een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, Curriculum.nu
‘Geen standaard lesboek voor ontwikkelen identiteit’ - 16-3-2017
Platform Onderwijs2032 benoemde vorig jaar in haar adviesrapport persoonsvorming tot een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak je...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Hoorzitting Onderwijs2032 in april - 23-2-2017
De Tweede Kamer besloot vanochtend dat er in april een hoorzitting over Onderwijs2032 moet komen, meldt Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De Kamer wil het proces zo snel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten - 17-2-2017
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Eerst hoorzitting Onderwijs2032 - 16-2-2017
Het algemeen overleg over Onderwijs2032 dat op 16 februari zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is uitgesteld. De kamer heeft besloten dat er eerst vlak na de verkiezingen een hoorzitting zal...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer - 11-2-2017
Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders &...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Curriculum, Onderwijs2032
Leraren centraal in curriculumontwikkeling - 5-12-2016
In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak:...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Meer cultuuronderwijs op school - 24-11-2016
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurcoö...
Primair onderwijs
Dossier: Cultuuronderwijs, Onderwijs2032
Schoolleiding cruciale rol in curriculumvernieuwing - 17-11-2016
Schoolleiding en lerarenteams hebben een cruciale rol in de verdere uitwerking van Onderwijs2032. AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt dat dat schoolleiders in hun team bespreken dat er een...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14-11-2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, Passend onderwijs
Dekker complimenteert schoolleiders in debat onderwijsbegroting - 4-11-2016
“Het aantal (zeer) zwakke scholen is het laagst ooit”, meldt staatssecretaris Sander Dekker tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting deze week. “Een compliment aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting
Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe? - 4-11-2016
Het is geen vraag meer óf cultuureducatie er toe doet, maar wel hóe dit onderdeel wordt van onderwijs en opvoeding in de school. Dit was de kernboodschap van het debat Cultureel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, Cultuuronderwijs
Leraren moeten autonomie krijgen en nemen - 25-9-2016
“Ik ben echt geen coach”, schampert de juf van groep 6 bij het begin van het schooljaar tegen een ouder. Haar directie bedacht dat de school dit schooljaar met leerpleinen gaat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘ik ben ook een mens’ - 25-9-2016
Het zinnetje ‘Ik ben ook een mens’, uitgesproken door zijn kleindochter, inspireerde Joop Berding dit boek te schrijven. Hij heeft hierbij geput uit teksten van Korczak, Dewey en Arendt,...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Brandbrief leraren: meer tijd en autonomie nodig - 23-9-2016
Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt moeten worden. Dit schrijven 22 leraren in een brandbrief in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Ruim 1500 collega’s...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Meepraten over verdieping advies Platform Onderwijs2032 - 22-9-2016
De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Oproep van de Stichting van het Onderwijs: 'Investeer in onderwijs maar dan ook echt!' - 21-9-2016
De AVS is aangesloten bij de Stichting van het Onderwijs. Vanuit de Stichting van het Onderwijs is de volgende reactie gestuurd naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag,...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2016, Onderwijsbegroting
‘Aanpakken kansengelijkheid belangrijk’ - 20-9-2016
Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Prinsjesdagcijfers uitgelekt: 200 miljoen extra voor OCW - 9-9-2016
Onderwijs, zorg en veiligheid: vooral die terreinen profiteren van de 300 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt boven op de 1,2 miljard waarover eerder al een akkoord werd bereikt. Dat staat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting 2017, Onderwijsbegroting
OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs - 30-6-2016
‘Het is belangrijk dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek, dat ze zich gesteund weten door de schoolleiding en weten waar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Burgerschapsonderwijs, Onderwijs2032
Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad - 21-6-2016
Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ledenraad, Onderwijs2032
Verdieping Onderwijs2032 van start - 7-6-2016
Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
Kamer steunt motie minder lesuren voor leraren - 7-6-2016
Op 7 juni, tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032, heeft de Kamer gestemd over de motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA), waarin zij stellen dat leraren in po en vo minder uren moeten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032
‘Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij ’ - 1-6-2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waaraan meer...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, Cultuuronderwijs
Internationalisering integreren - 1-6-2016
Om internationalisering een prominentere plek te geven in het onderwijs kun je bijvoorbeeld Engels op het rooster te zetten en leerlingen via eTwinning ervaringen laten uitwisselen met...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijs2032

Pagina's

Politiek - Documenten

Er zijn 44 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Beleidsprogramma
Bijlage bij: Minder regeldruk in het onderwijs
Dossier: Politiek, Onderwijs en leerlingzorg
Bijlage bij: Vanaf 2020 op alle basisscholen les in techniek
Dossier: Personeelsbeleid, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Bijlage bij: Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
Bijlage bij: Werkloze leerkrachten vanaf 2016 onmisbaar
Dossier: Begroting, Politiek
Bijlage bij: Stabiliteitsprogramma Nederland

Pagina's

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Politiek - Professionalisering

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp