Home » Dossiers » Politiek » Onderwijs2032

Dossier Onderwijs2032 - Artikelen

Er zijn 66 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren - 7 juli 2017
Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vertrouwen, ontwikkeltijd en professionalisering nodig voor toekomstig curriculum - 10 april 2017
Wat hebben scholen nodig om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst? Deze vraag stond centraal tijdens de drukbezochte werkconferentie ‘De toekomst van het curriculum: wat heeft de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS wil snel starten met uitvoering vervolgfase curriculumontwikkeling - 30 maart 2017
De AVS is van mening dat er zo spoedig mogelijk moet worden gestart met de uitvoering van het voorstel voor de vervolgfase van de curriculumontwikkeling. Er moeten goede bouwstenen liggen waarop een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Geen standaard lesboek voor ontwikkelen identiteit’ - 16 maart 2017
Platform Onderwijs2032 benoemde vorig jaar in haar adviesrapport persoonsvorming tot een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak je...
Primair onderwijs
Hoorzitting Onderwijs2032 in april - 23 februari 2017
De Tweede Kamer besloot vanochtend dat er in april een hoorzitting over Onderwijs2032 moet komen, meldt Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. De Kamer wil het proces zo snel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer curriculumherziening niet stil te zetten - 17 februari 2017
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerst hoorzitting Onderwijs2032 - 16 februari 2017
Het algemeen overleg over Onderwijs2032 dat op 16 februari zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is uitgesteld. De kamer heeft besloten dat er eerst vlak na de verkiezingen een hoorzitting zal...
Primair onderwijs
Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer - 11 februari 2017
Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders &...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraren centraal in curriculumontwikkeling - 5 december 2016
In British Columbia staan leraren centraal in de curriculumvernieuwing, van schoolleiders wordt ‘leadership by design’ gevraagd. Zij hebben een ondersteunende en faciliterende taak:...
Primair onderwijs
Meer cultuuronderwijs op school - 24 november 2016
Cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid en de deskundigheid van de leraren op dit terrein vergroot. Er is vier miljoen euro beschikbaar vanuit OCW voor interne cultuurco...
Primair onderwijs
Schoolleiding cruciale rol in curriculumvernieuwing - 17 november 2016
Schoolleiding en lerarenteams hebben een cruciale rol in de verdere uitwerking van Onderwijs2032. AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt dat dat schoolleiders in hun team bespreken dat er een...
Primair onderwijs
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14 november 2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe? - 4 november 2016
Het is geen vraag meer óf cultuureducatie er toe doet, maar wel hóe dit onderdeel wordt van onderwijs en opvoeding in de school. Dit was de kernboodschap van het debat Cultureel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘ik ben ook een mens’ - 25 september 2016
Het zinnetje ‘Ik ben ook een mens’, uitgesproken door zijn kleindochter, inspireerde Joop Berding dit boek te schrijven. Hij heeft hierbij geput uit teksten van Korczak, Dewey en Arendt,...
Primair onderwijs
Leraren moeten autonomie krijgen en nemen - 25 september 2016
“Ik ben echt geen coach”, schampert de juf van groep 6 bij het begin van het schooljaar tegen een ouder. Haar directie bedacht dat de school dit schooljaar met leerpleinen gaat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brandbrief leraren: meer tijd en autonomie nodig - 23 september 2016
Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt moeten worden. Dit schrijven 22 leraren in een brandbrief in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Ruim 1500 collega’s...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meepraten over verdieping advies Platform Onderwijs2032 - 22 september 2016
De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Aanpakken kansengelijkheid belangrijk’ - 20 september 2016
Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW onderstreept belang burgerschapsonderwijs - 30 juni 2016
‘Het is belangrijk dat docenten er niet alleen voor staan bij het burgerschapsonderwijs en het voeren van het moeilijke gesprek, dat ze zich gesteund weten door de schoolleiding en weten waar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad - 21 juni 2016
Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verdieping Onderwijs2032 van start - 7 juni 2016
Op 7 juni is de verdiepingsfase Onderwijs 2032 gestart. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. Deze verdiepingsfase bestaat uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer steunt motie minder lesuren voor leraren - 7 juni 2016
Op 7 juni, tijdens het vervolgdebat over Onderwijs2032, heeft de Kamer gestemd over de motie van Van Meenen (D66) en Ypma (PvdA), waarin zij stellen dat leraren in po en vo minder uren moeten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internationalisering integreren - 1 juni 2016
Om internationalisering een prominentere plek te geven in het onderwijs kun je bijvoorbeeld Engels op het rooster te zetten en leerlingen via eTwinning ervaringen laten uitwisselen met...
Primair onderwijs
‘Het moet vanzelfsprekender zijn, niet als iets erbij ’ - 1 juni 2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waaraan meer...
Primair onderwijs
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar het is nog onvoldoende verankerd - 26 mei 2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs.  Dit blijkt uit een peiling van de Algemene...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Onderwijs2032 - Documenten

Er zijn 14 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Infographic curriculum.nu
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032, Curriculum, Curriculum.nu
7 juli 2017
Brief AVS aan Kamercommissie Onderwijs ivm curriculumherziening
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032, Curriculum.nu
30 maart 2017
Brief coördinatiegroep aan Tweede Kamer
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
17 februari 2017
Aanbiedingsbrief verdiepingsfase
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
17 november 2016
FAQ
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
17 november 2016
Advies OC Verdiepingsfase onderwijs2032
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
17 november 2016
Bevindingen verdiepingsfase Regiegroep O2032
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
17 november 2016
Gezamenlijk document OC en Regiegroep
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
17 november 2016
AVS Peiling Cultuureducatie - mei 2016 (bijlage)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032, Cultuuronderwijs
26 mei 2016
Brandbrief
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
15 maart 2016
kamerbrief-aanpak-onderwijs2032.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijs2032
12 januari 2015

Dossier Onderwijs2032 - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Onderwijs2032 - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Onderwijs2032 - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Onderwijs2032 - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema