Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1127 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
CAO PO 2016-2017 ondertekend - 1-7-2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO PO 2016-2017
Gratis ondersteuning functiemix basisonderwijs - 28-6-2016
Vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ kunnen schoolbesturen kosteloos gebruik maken van individuele of gezamenlijke ondersteuning bij het professionaliseren van het...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix, Personeelsbeleid
Grote behoefte aan nascholing bij leraren - 27-6-2016
Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Nascholing
Sociale partners vragen ‘de beste leraar voor de klas’ - 20-6-2016
Voor het daadwerkelijk kunnen bieden van een concurrerend loopbaanperspectief achten sociale partners in het po een structureel extra investering van 500 miljoen euro nodig. “Doen we niets aan...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord CAO PO - 6-6-2016
Met een overgrote meerderheid van 87 procent hebben de leden van AVS op 31 mei 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO 2016 -2017. Met de vele positieve reacties op...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2016-2017
Cingel College in Breda wint Onderwijs Pioniers-trofee - 6-6-2016
Marja van der Velden van het Cingel College in Breda (mbo) is winnaar geworden van Onderwijs Pioniers met haar project Talent Coaching. Op 3 juni is zes jaar Onderwijs Pioniers afgesloten met een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Leraren ontwikkel fonds
Lerares hogere kans op stemproblemen dan leraar - 3-6-2016
Vrouwen in het onderwijs kampen vaker met stemproblemen dan hun mannelijke collega. Volgens Amerikaans onderzoek heeft dit te maken met de manier waarop vrouwen ademhalen. Lesgeven is een beroep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsomstandigheden
Salarisgroei, voor het eerst sinds 2008 - 1-6-2016
In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO PO 2016-2017
Ledenraadplegingen positief over onderhandelaarsakkoord CAO VO - 23-5-2016
De leden van de VO-raad en CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De verwachting is dat de overige vakbonden in de loop van volgende week de uitslag van hun...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Betekenis onderhandelaarsakkoord CAO PO voor schoolleiders - 29-4-2016
In de berichtgeving over het op 27 april 2016 afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 kondigde de AVS een nadere uitleg aan over de gevolgen van het akkoord voor de positie van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO PO 2016-2017, CAO-onderhandelingen
CAO PO 2016–2017 een feit - 27-4-2016
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO, CAO PO 2016-2017
Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs - 27-4-2016
Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen
Onderhandelaarsakkoord bereikt over CAO VO 2016-2017 - 14-4-2016
De VO-raad heeft op 12 april met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Met dit akkoord geven sociale partners...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijskundig ­leiderschap, Regeldruk, Werkdrukafspraken, Onderwijs2032, Kwaliteitszorg
Ook schoolleiders ervaren hoge werkdruk - 9-4-2016
Zeker 60 procent van de schoolleiders vindt de werkdruk (te) hoog. Ze zeggen zoveel op hun bordje te krijgen dat ze aan onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen. “Als ik zo doorga, gaat...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Regeldruk, Onderwijskundig ­leiderschap
Sociale partners PO besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen - 5-4-2016
De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging po 2016-2017 bekend - 4-4-2016
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 31 maart 2016 de Regeling bekostiging personeel PO 2016 – 2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bekostiging personeel
AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO - 4-4-2016
Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk &...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Cao-overleg primair onderwijs afgebroken - 30-3-2016
Sociale partners, waaronder de AVS, hebben het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs op woensdag 30 maart 2016 afgebroken. De PO-Raad en de bonden konden het niet eens worden over...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen
Versterking functiemix van start - 21-3-2016
De sociale partners en OCW geven een extra kwalitatieve impuls aan de versterking van de functiemix. Met deze impuls wordt  gezamenlijk ingezet op het versterken van het personeelsbeleid in het...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Leerkrachten ervaren belemmeringen bij nascholing - 14-3-2016
Leerkrachten willen zichzelf ontwikkelen, maar ervaren verschillende belemmeringen. Daardoor volgen ze minder vaak een opleiding. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Vraag en aanbod voor nascholing...
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
AVS blijft pleiten voor uitzonderingspositie po in WWZ - 7-3-2016
Steeds meer basisscholen in het bijzonder onderwijs komen in de knel door de problemen bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2016. Een groot aantal Friese christelijke basisscholen...
Primair onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
WWZ vooralsnog niet van toepassing in openbaar onderwijs - 4-3-2016
De invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) zorgt opnieuw voor een ‘schoolstrijd’. Het gaat dan vooral om de ketenbepaling en de gevolgen daarvan. De WWZ is vooralsnog niet van...
Primair onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Voorlichtingsbijeenkomsten regionale transfercentra - 8-2-2016
Met de regionale transfercentra, een van de maatregelen uit het Sectorplan PO, kunnen schoolbesturen hun personeel begeleiden van werk naar werk in dezelfde regio. De AVS organiseert hierover, samen...
Primair onderwijs
Dossier: Mobiliteit
Schoolleiders hebben sleutelpositie bij verminderen regeldruk - 1-2-2016
“Schoolleiders hebben een sleutelpositie bij de totstandkoming van een professionele, lerende cultuur, die een randvoorwaarde is voor het oplossen van problemen die verband houden met regels...
Primair onderwijs
Dossier: Regeldruk, Werkdrukafspraken

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 352 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: CAO DGO, CAO VO
Bijlage bij: CAO VO 2011 – 2012
Dossier: Lumpsum, Materiële instandhouding, Bapo-regeling, Formatie, Krimp, Bestuur
Bijlage bij: Financiële positie primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bijlage bij: Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bijlage bij: Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Bijlage bij: Voorbeeldfuncties beschikbaar
Dossier: CAO PO
Bijlage bij: CAO-PO 2009
Dossier: CAO PO
Bijlage bij: CAO-PO 2009

Pagina's

Er zijn 217 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp