Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1131 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Online-actie #schoolleidergezocht in volle gang - 19-8-2019
Alwéér begint het schooljaar met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris, een gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, Werkdruk, Salaris, schoolleiderstekort, schoolleidergezocht
Vanaf schooljaar 2020/2021 nieuw experiment en onderzoek flexibele onderwijstijden - 15-7-2019
In het programma ‘Ruimte voor regie in het primair onderwijs’ gaat minister Slob van Onderwijs onderzoeken hoe hij eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen in de...
Primair onderwijs
Dossier: flexibele onderwijstijden
‘Noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig voor funderend onderwijs’ - 5-7-2019
De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting, Werkdruk, Salaris, Lerarentekort
Hoe nu verder na de afgebroken cao-onderhandeling - 4-7-2019
Vorige week zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs onderbroken. Tot onze teleurstelling werden we het nog niet eens over een fatsoenlijk salaris voor schoolleiders. De afgelopen...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Cao-onderhandelingen afgebroken - 27-6-2019
In de avond van 26 juni zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs afgebroken. De gezamenlijke bonden en de PO-Raad zijn het niet eens geworden over de hoogte van de looneis en de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Onderzoek Oberon over inzet werkdrukmiddelen - 18-6-2019
Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, heeft het kabinet een akkoord met de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad afgesloten. In dit werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukakkoord
Slob vindt flexibele onderwijstijden te risicovol voor onderwijskwaliteit - 11-6-2019
Het invoeren van flexibele onderwijstijden voor alle basisscholen in Nederland is een te ingrijpende keuze met risico’s voor de onderwijskwaliteit. Daarom wil minister Slob van Onderwijs de wet...
Primair onderwijs
Dossier: flexibele onderwijstijden
Aanvraagtermijn van de Regeling tegemoetkoming herintreders PO verlengd - 6-6-2019
Minister Slob van Onderwijs heeft op 28 mei 2019 bekendgemaakt dat de aanvraagtermijn voor subsidie op grond van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs met twee jaar is verlengd...
Primair onderwijs
Dossier: herintreders
Rekenkamer kritisch over eerder uitbetalen werkdrukgelden - 16-5-2019
Heeft de inzet van de middelen op individuele scholen ook echt geleid tot een lagere werkdruk in het primair onderwijs? Dat vraagt de Rekenkamer zich af in zijn ‘Resultaten...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag - 14-5-2019
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid, Vervangingsfonds
Voortgang cao-onderhandelingen - 14-5-2019
Ondanks het feit dat er momenteel radiostilte heerst met betrekking tot de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs, zitten de cao-onderhandelaars bepaald niet stil. Vorige maand zijn alle...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO 2018-2019
Handreiking Werkverdelingsplan - 6-5-2019
De AVS signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan
15 mei: themabijeenkomst Geldstromen door de school - 26-4-2019
De bekostiging binnen het onderwijs is een belangrijk thema. Niet alleen over de geldstromen in het primair onderwijs, maar ook de (mede)zeggenschap hierover. Rondom dit thema verzorgt Ouders &...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën, Bekostiging van het PO, Bekostiging personeel
Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies - 25-4-2019
In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren,...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering, CAO PO algemeen, CAO-onderhandelingen, CAO PO 2019
Doe mee aan de internetconsultatie functiebeschrijvingen directeursfuncties PO - 11-4-2019
In de cao-besprekingen zijn inmiddels de beschrijvingen van de directeursfuncties opgesteld. De cao-onderhandelaars namens de AVS, Paul van Lent en Harry van Soest, zijn hierbij zeer nauw betrokken...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2019
Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic - 6-4-2019
In het cao-onderhandelaarsakkoord van 2 juli 2018 is aangegeven dat er een handreiking zou komen over het werkverdelingsplan, het nieuwe Hoofdstuk 2 (Bijlage XXI CAO PO 2018 – 2019) dat op 1...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan
Slob beëindigt experiment flexibele onderwijstijden - 2-4-2019
Vanaf schooljaar 2020/2021 mogen basisscholen niet meer experimenteren met flexibele onderwijstijden en vakanties. De deelnemende scholen aan het experiment moeten zich vanaf volgend schooljaar ook...
Primair onderwijs
Dossier: flexibele onderwijstijden, Schooltijden
NOT-opbrengst aantrekkelijker maken beroep - 29-3-2019
Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) van eind januari 2019 zijn vanuit de cao-tafel onder leiding van Sofie van den Enk en Joep Stassen bijeenkomsten georganiseerd voor professionals...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO 2019
Voortgang functiebeschrijvingen adjunct-directeur en directeur - 29-3-2019
De conceptbeschrijvingen van de functies van adjunct-directeur en directeur zijn onlangs aan de cao-tafel besproken. Voor de conceptbeschrijvingen hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden,...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering
Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel - 27-3-2019
Schoolleiders in het primair onderwijs hebben een hoge werkdruk door de 32 beleidsthema’s waar zij verantwoordelijk voor zijn. Naast hun reguliere werk zijn ze ook vaak ‘manusje van alles...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, Salaris
Leerkrachten positief over effecten werkdrukakkoord - 19-3-2019
De inzet van het extra budget vanuit het werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting onder leerkrachten. Het geld wordt het vaakst besteed aan de inzet van een of meer (extra)...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukakkoord
Nieuwe tool berekening werkdrukmiddelen - 11-3-2019
Vanaf het schooljaar 2019/2020 komt er eerder geld beschikbaar uit het werkdrukakkoord om de werkdruk op scholen aan te pakken. In plaats van 237 miljoen euro zal er 333 miljoen euro beschikbaar...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukakkoord
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar - 7-3-2019
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukakkoord
Onderhandelingen over nieuwe CAO PO verlopen constructief maar vragen meer tijd - 21-2-2019
Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt die cao na 1 maart door. De onderhandelingen over de nieuwe CAO PO verlopen...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO PO 2019, CAO-onderhandelingen
Feedback en reflectie belangrijk voor professionele ontwikkeling - 13-2-2019
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs vinden feedback en reflectie op het eigen functioneren belangrijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op de school motiveert de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Werkverdelingsplan
Bijlage bij: Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic
Dossier: Acties #wijschoolleiders, Salaris
Bijlage bij: Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel

Pagina's

Personeelsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 198 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: Salaris, CAO PO 2018-2019
8 augustus 2019
Primair onderwijs
Dossier: Salaris, CAO PO 2018-2019
18 juni 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
13 juni 2019
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan
10 mei 2019
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
8 mei 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2018-2019, Werkverdelingsplan
6 mei 2019
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken
14 januari 2019
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan, CAO PO 2018-2019
29 november 2018
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU, CAO PO 2018-2019
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Combinatiefuncties
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2018-2019
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
25 oktober 2018
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO 2014, Professionalisering
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidsvoorwaarden, Personeelsbeleid
24 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Arbo, Veiligheid, AVG
24 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
24 oktober 2018
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
23 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Leerplicht, Persoonsgegevens
17 oktober 2018
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
8 oktober 2018

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp