Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1131 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren - 28-8-2014
Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Lerende docenten gezocht - 27-8-2014
Een universitaire lerarenopleiding waar je direct in het diepe wordt gegooid. Het Onderwijstraineeship wil docenten opleiden die naast goed les geven ook een visie ontwikkelen op wat er in brede zin...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20-8-2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
Nieuwe cijfers functiemix en leerlingprognoses basisonderwijs - 20-8-2014
Op Stamos zijn nieuwe gegevens over de functiemix in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs beschikbaar. Ook zijn leerlingprognoses voor het basisonderwijs beschikbaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix
Lichte daling werkloosheid in onderwijs - 20-8-2014
De werkloosheid in het onderwijs is in juni licht gedaald met 1,4 procent. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is er wel een stijging van 13 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Teksten CAO VO beschikbaar - 20-8-2014
Een aantal hoofdstukken van de CAO VO is al digitaal beschikbaar. Het gaat om de hoofdstukken Professionalisering, Levensfasebewust personeelsbeleid, overige cao-teksten, salaristabellen en de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Eerste bijeenkomsten CAO PO 2014 verhelderend - 9-7-2014
Tijdens twee informatieve bijeenkomsten de afgelopen dagen heeft cao-onderhandelaar Paul van Lent de ins en outs van het cao-onderhandelaarsakkoord besproken en toegelicht. Er is uitgebreid ingegaan...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO algemeen
Voorlichtingsbijeenkomsten CAO PO 2014 in september - 8-7-2014
In september zijn er regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de CAO PO 2014, op acht verschillende plaatsen in het land. Het gastheerschap is in handen van AVS-leden, de bijeenkomsten vinden plaats...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
Veelgestelde vragen over de CAO PO 2014 - 7-7-2014
  De afgelopen dagen zijn er bij de helpdesk veel vragen gesteld over de CAO PO 2014. Deze vragen en antwoorden hebben we voor u per rubriek op de website op een rijtje gezet: http://www.avs....
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe CAO PO - 4-7-2014
Deze week is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die snel nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, zijn er op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli twee...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO algemeen
AVS blij met nieuwe CAO PO - 2-7-2014
In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elke school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. De AVS heeft ‘Elke school een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO algemeen
Cao-akkoord basis- en speciaal onderwijs - 2-7-2014
Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers- en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO 2014
‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’ - 26-6-2014
Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Voortgang CAO PO-overleg - 20-6-2014
De bonden en de PO-Raad hebben deze week constructief overleg gevoerd over een nieuwe CAO PO voor 2014 en verder. Partijen hebben op 20 juni jongstleden besloten dat overleg volgende week op woensdag...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders - 19-6-2014
Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Grip op situatie dankzij Decentraal Georganiseerd Overleg - 16-6-2014
Vrije school voor speciaal onderwijs de Lans in het Gelderse Brummen verloor vorig jaar buiten zijn schuld om bijna de helft van zijn leerlingen. Met als gevolg dat ook het aantal personeelsleden...
Speciaal onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11-6-2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt, Werkloosheid, Sociaal akkoord, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar - 11-6-2014
Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Salaris, Arbeidsmarkt
Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014 - 4-6-2014
In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief - 4-6-2014
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het reglement voor het schooljaar 2014/2015 definitief vastgesteld. De tekstversie is nu beschikbaar. De opgemaakte versie komt beschikbaar in juli. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Voortgang cao-overleg PO constructief en hoopgevend - 28-5-2014
Met verwijzing naar ons bericht van 21 mei 2014 hebben de sociale partners op 28 mei jl. onder leiding van de onafhankelijk voorzitter, de heer Peter Gortzak, de strategie uitgezet met als doel zo...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO algemeen, CAO 2014
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26-5-2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start - 21-5-2014
De AVS wil een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde onlangs in het advies ‘Een eigentijds curriculum’ (mei 2014) dat het bij de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Professionalisering
Voortgang overleg over cao primair onderwijs - 21-5-2014
Het eerstvolgende overleg om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs is voor 28 mei geagendeerd. De bonden en de PO-Raad hebben na het laatste gesprek gekozen voor het aanstellen van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO algemeen, CAO 2014
eFUWA niet in de plaats van gecertificeerd weger - 8-5-2014
eFUWA is geen geldig instrument dat de plaats inneemt van een gecertificeerd weger functiewaardering. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving afkomstig van de vier eigenaren (sectorraden) van...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering

Pagina's

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 198 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp