Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1117 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Goedkoop tanken - 10-8-2005
"Voor scholen op het platteland is de declaratieregeling voor reiskosten absoluut onvoldoende", vindt Herman...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Zoveel mogelijk faciliteiten - 10-8-2005
Het bestuur van Stichting Primair Venray, met 21 scholen onder zijn hoede, is zuinig op zijn directies. Yvonne Raaymakers, algemeen directeur van de stichting. “De directeur moet geen sluitpost zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Procedure ziekte en arbeidsongeschiktheid na 1 april 2002 - 10-8-2005
Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden. Voor werknemers die na deze datum ziek zijn geworden, gelden deze nieuwe regels. Lees hier meer over de veranderingen in...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Investeren in nieuwe directeuren - 10-8-2005
De stichting Katholiek Onderwijs Noordoost Twente (KONOT) verwacht de komende jaren vijftien directievacatures op haar...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Taken en verantwoordelijkheden vastleggen - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Procedure ziekmelding en arbeidsongeschiktheid vóór 1 april 2002 - 10-8-2005
Voor werknemers die ziek zijn geworden vóór 1 april 2002 gelden de oude regels voor ziekmelden en arbeidsongeschiktheid. Dit document biedt een overzicht van de te volgen procedure.Download Procedure...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Nascholing meldingsformulier - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
Algemene informatie over het voeren van DGO - 9-8-2005
In het navolgende wordt wat `onmisbare´ achtergrondinformatie gegeven over het voeren van Decentraal Georganiseerd...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Kosten van beloningsbeleid - 9-8-2005
De kosten van de toekenningen van periodieken worden per individuele werknemer berekend conform de van...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
AVS Instrument: Checklist beloningsbeleid - 9-8-2005
Wanneer is het zinvol om voor beloningsdifferentiatie te kiezen als instrument van IPB? En wanneer kunnen we onze...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, IPB
Beginnen met beloningsbeleid of niet? - 9-8-2005
Sinds de eerste afspraken over integraal personeelsbeleid wordt er al gesproken over prestatiebeloning en...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Arbo platform Nederland - Primair Onderwijs - 9-8-2005
Deze site biedt u snelle oplossingen voor arboproblemen binnen het primair onderwijs, hulp bij uw risicoanalyse...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken
Vervangings- en Participatiefonds - 9-8-2005
Zaken rondom ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden worden geregeld door stichtingen Vervangingsfonds en...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP en Loyalis) - 1-8-2005
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) plaatst leeftijdbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Salarisschalen - 1-8-2005
De financiële arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2005. Alle salarisschalen bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro’s bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1A bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Spaarloonregeling - 18-7-2005
Met de spaarloonregeling kan uw werkgever u een extra beloning geven, ook als er eigenlijk geen ruimte is voor een...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Vervangingsprotocol - 18-7-2005
Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds moeilijker. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moeten worden, is het verstandig in een vervangingsprotocol aan te geven welke stappen men...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg - 18-7-2005
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden verlof op te nemen. Door meer voorlichting moet de werking van de wet worden...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Verklaring van goed gedrag - 18-7-2005
Alvorens een benoeming definitief wordt moet een school eerst een verklaring van goed gedrag vragen van de beoogde werknemer. Zonder zo'n verklaring is iemand niet benoembaar in het onderwijs.Sinds 1...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Vernieuwde site Vf/Pf - 18-7-2005
Iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs en te maken heeft met personeels-, arbo- of verzuimbeleid en...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Bedragen ZKOO-tegemoetkoming - 18-7-2005
De tegemoetkomingen per maand zoals die gelden vanaf 1 april 2003: - voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Extra geld voor schoolleiders kleine basisscholen - 18-7-2005
Minister tekent convenantMinister Van der Hoeven heeft op 13 oktober haar handtekening gezet onder een...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Vergoeding verzekering ziektekosten verlaagd - 18-7-2005
Sinds 1 mei 2004 is de ZVOO-regeling veranderd. De ZVOO is de ziektekostenvoorziening Onderwijs- en Onderzoekspersoneel. Tot 1 mei kwam de hele premie voor een derde klasse ziektekostenverzekering,...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Koppeling Onderwijsvacaturebank.nl en Werk.nl - 18-7-2005
Scholen kunnen sinds kort via de Onderwijsvacaturebank hun vacature(s) direct plaatsen op de vacaturebank van CWI...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Stappenplan zij- instromers - 18-7-2005
Op deze pagina volgt een 10-stappenplan voor zij-instromers van werving tot aanstelling...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom

Pagina's

Er zijn 346 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 215 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp