Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1114 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Premie Participatiefonds en Vervangingsfonds schooljaar 2005-2006 - 5-9-2005
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft de premie voor het schooljaar 2005-2006 vastgesteld op 8.6%. De vergoeding die het ministerie uw scholen betaalt ter dekking van de VF-premie is 6,95%. De...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Subsidie als katalysator - 1-9-2005
Integraal personeelsbeleid is een actueel thema binnen het onderwijs. Opleiden in de school,...
Primair onderwijs
Dossier: IPB
CAO-overleg gestaakt - 1-9-2005
Werknemers in het PO en VO gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister op 30 augustus deed tijdens de eerste CAO-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-overleg gestaakt - 1-9-2005
Werknemers in het PO en VO gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister op 30 augustus deed tijdens de eerste CAO-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-overleg stopt voor het echt begonnen is - 30-8-2005
  Werknemers in het primair- en voortgezet onderwijs gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister dinsdagochtend deed...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Convenant beloning schoolleider primair onderwijs - 11-8-2005
Het convenant is in 2004 gesloten tussen de minister van OCW en de Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, VSWO. De VSWO was een samenwerkingsvereniging tussen de verschillende...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Regeling vergoeding van reis- en verblijfkosten - 11-8-2005
Overzicht tegemoetkoming reiskosten per maand in euro’s voor motorvoertuigen (met en zonder machtiging), bromfietsen en fietsen en de tegemoetkoming voor verblijfkosten.Download Regeling vergoeding...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Impressie conferentie ‘Zo is het verantwoord’ op 25 april 2005 - 11-8-2005
Op 25 april vond de conferentie `Zo is het verantwoord´ plaats. De conferentie was een gezamenlijk initiatief van Cfi/OCW, Q*Primair en projectbureau lumpsum po. De dag stond in het teken van...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie, Salaris, Lumpsum
Functiebeschrijving Integraal schoolleider DB - 11-8-2005
  Omgeving De werkzaamheden worden verricht binnen een school. In het algemeen komt de functie voor bij basisscholen BO Y 200-400, speciale basisscholen voor basisonderwijs SBO Y < 200 en/of...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie, Salaris
Zij-instromers - 11-8-2005
In dit artikel vindt u informatie over de Interimwet zij-instroom, die het mogelijk maakt om leerkrachten en directeuren te benoemen die (nog) geen onderwijsbevoegdheid hebben.Download Zij-instromers
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Invallersbeleid - 11-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Taken en werkdruk van leidinggevenden - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Ambulante tijd voor schoolleiders - 10-8-2005
Het Openbaar Onderwijs Neder-Betuwe, met zes scholen van zo´n 80 tot 200 leerlingen, vindt dat zijn locatiedirecteur...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Investeren in nieuwe directeuren - 10-8-2005
De stichting Katholiek Onderwijs Noordoost Twente (KONOT) verwacht de komende jaren vijftien directievacatures op haar...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Taken en verantwoordelijkheden vastleggen - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Procedure ziekmelding en arbeidsongeschiktheid vóór 1 april 2002 - 10-8-2005
Voor werknemers die ziek zijn geworden vóór 1 april 2002 gelden de oude regels voor ziekmelden en arbeidsongeschiktheid. Dit document biedt een overzicht van de te volgen procedure.Download Procedure...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Een managementcontract met een bonus - 10-8-2005
"Kijk, je begint natuurlijk niet op dag één met bonussen. Er zijn een aantal randvoorwaarden nodig en er gaan een...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Nascholing meldingsformulier - 10-8-2005
Meldingsformulier nascholing voor leerkrachten. Dit formulier is bedoeld om de nascholingsbehoefte van de leerkrachten te peilen en is géén aanmeldingsformulier. Het formulier is overgenomen uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
Loopbaangesprekken - 10-8-2005
Loopbaangesprekken gebeuren aan de hand van een meerjarige loopbaancyclus waarin de talenten van de...
Primair onderwijs
Dossier: Mobiliteit
Administratieve ondersteuning - 10-8-2005
Binnen de Stichting IJsselgraaf wordt door de openbare basisscholen in Doetinchem sinds 2000 gewerkt aan een...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Arbeidsduur voltijd en deeltijd - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Arbeidstijdenwet en registratie van werktijden - 10-8-2005
De Arbeidstijdenwet legt sinds 1 januari 1997 werkgevers de verplichting op om de werk- en rusttijden te registreren. Recent heeft de arbeidsinspectie, vallend onder het regiem van het ministerie van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Scholing en registratie als registerdirecteur - 10-8-2005
De stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland beheert achttien scholen voor primair onderwijs in en rond Purmerend met rooms-katholieke, protestants- christelijke en oecumenische identiteit...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Een functieprofiel voor de directie - 10-8-2005
Het bestuur van de Stichting Primair (basisonderwijs in Heesch, Lith en Maasdonk) wil besturen op afstand. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Enquête over wensen ouderschapsverlof - 10-8-2005
Dit is een voorbeeld van een vragenformulier dat een bestuur kan gebruiken om te inventariseren hoeveel mensen er...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp