Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1103 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Taken en werkdruk van leidinggevenden - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Ambulante tijd voor schoolleiders - 10-8-2005
Het Openbaar Onderwijs Neder-Betuwe, met zes scholen van zo´n 80 tot 200 leerlingen, vindt dat zijn locatiedirecteur...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Procedure ziekte en arbeidsongeschiktheid na 1 april 2002 - 10-8-2005
Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden. Voor werknemers die na deze datum ziek zijn geworden, gelden deze nieuwe regels. Lees hier meer over de veranderingen in...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Investeren in nieuwe directeuren - 10-8-2005
De stichting Katholiek Onderwijs Noordoost Twente (KONOT) verwacht de komende jaren vijftien directievacatures op haar...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Taken en verantwoordelijkheden vastleggen - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Procedure ziekmelding en arbeidsongeschiktheid vóór 1 april 2002 - 10-8-2005
Voor werknemers die ziek zijn geworden vóór 1 april 2002 gelden de oude regels voor ziekmelden en arbeidsongeschiktheid. Dit document biedt een overzicht van de te volgen procedure.Download Procedure...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Een managementcontract met een bonus - 10-8-2005
"Kijk, je begint natuurlijk niet op dag één met bonussen. Er zijn een aantal randvoorwaarden nodig en er gaan een...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Nascholing meldingsformulier - 10-8-2005
Meldingsformulier nascholing voor leerkrachten. Dit formulier is bedoeld om de nascholingsbehoefte van de leerkrachten te peilen en is géén aanmeldingsformulier. Het formulier is overgenomen uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
Loopbaangesprekken - 10-8-2005
Loopbaangesprekken gebeuren aan de hand van een meerjarige loopbaancyclus waarin de talenten van de...
Primair onderwijs
Dossier: Mobiliteit
Administratieve ondersteuning - 10-8-2005
Binnen de Stichting IJsselgraaf wordt door de openbare basisscholen in Doetinchem sinds 2000 gewerkt aan een...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Arbeidsduur voltijd en deeltijd - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Arbeidstijdenwet en registratie van werktijden - 10-8-2005
De Arbeidstijdenwet legt sinds 1 januari 1997 werkgevers de verplichting op om de werk- en rusttijden te registreren. Recent heeft de arbeidsinspectie, vallend onder het regiem van het ministerie van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Scholing en registratie als registerdirecteur - 10-8-2005
De stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland beheert achttien scholen voor primair onderwijs in en rond Purmerend met rooms-katholieke, protestants- christelijke en oecumenische identiteit...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Een functieprofiel voor de directie - 10-8-2005
Het bestuur van de Stichting Primair (basisonderwijs in Heesch, Lith en Maasdonk) wil besturen op afstand. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Enquête over wensen ouderschapsverlof - 10-8-2005
Dit is een voorbeeld van een vragenformulier dat een bestuur kan gebruiken om te inventariseren hoeveel mensen er...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
Goedkoop tanken - 10-8-2005
"Voor scholen op het platteland is de declaratieregeling voor reiskosten absoluut onvoldoende", vindt Herman...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Zoveel mogelijk faciliteiten - 10-8-2005
Het bestuur van Stichting Primair Venray, met 21 scholen onder zijn hoede, is zuinig op zijn directies. Yvonne Raaymakers, algemeen directeur van de stichting. “De directeur moet geen sluitpost zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Nascholing meldingsformulier - 10-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
AVS Instrument: Checklist beloningsbeleid - 9-8-2005
Wanneer is het zinvol om voor beloningsdifferentiatie te kiezen als instrument van IPB? En wanneer kunnen we onze...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, IPB
Beginnen met beloningsbeleid of niet? - 9-8-2005
Sinds de eerste afspraken over integraal personeelsbeleid wordt er al gesproken over prestatiebeloning en...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Algemene informatie over het voeren van DGO - 9-8-2005
In het navolgende wordt wat `onmisbare´ achtergrondinformatie gegeven over het voeren van Decentraal Georganiseerd...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Kosten van beloningsbeleid - 9-8-2005
De kosten van de toekenningen van periodieken worden per individuele werknemer berekend conform de van...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Arbo platform Nederland - Primair Onderwijs - 9-8-2005
Deze site biedt u snelle oplossingen voor arboproblemen binnen het primair onderwijs, hulp bij uw risicoanalyse...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken
Vervangings- en Participatiefonds - 9-8-2005
Zaken rondom ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden worden geregeld door stichtingen Vervangingsfonds en...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP en Loyalis) - 1-8-2005
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) plaatst leeftijdbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Pagina's

Er zijn 314 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 212 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp