Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1107 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Overleg CAO weer voorzichtig gestart - 4-10-2005
De onderwijsvakorganisaties zijn op uitnodiging van de minister weer met OCW om de tafel gaan zitten om...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Van potentie naar prestatie - 1-10-2005
De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben. AVS adviseurs...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Innovatie
Re-integratie (Loyalis) - 30-9-2005
Vragen over reïntegratie? Kijk dan op de websiteLoyalisen van hetParticipatiefonds bij het thema Werkloosheid & Re-integratie.
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Werkloosheid (Loyalis) - 30-9-2005
Actuele ontwikkelingen- Kabinetsplannen- Afschaffen vervolguitkering WW- Invoeren sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar of ouder- Verschuiving van fictief naar feitelijk arbeidsverleden-...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Overleg Onderwijs-CAO hervat - 22-9-2005
Op donderdag 22 september is het overleg over de Onderwijs-CAO hervat. De aanleiding hiervoor was dat de minister liet...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aan de slag met IBP - 22-9-2005
Starten met IPB (Integraal PersoneelsBeleid) is vooral bewuster verder gaan met het personeelsbeleid, dat u nu al in uw school / organisatie uitvoert. Met dit plan in 6 stappen willen wij u als...
Primair onderwijs
Dossier: IPB
Salaris I/D banen - 20-9-2005
Behorende bij bijlage 1A, categorie 5, bij het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel betreffende schaal 1 die van toepassing is op de instroombanen bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Model nascholingsplan - 19-9-2005
IPB vraagt dat je de ontwikkelingswensen van de organisatie planmatig afstemt op de persoonlijke ontwikkelingswensen...
Primair onderwijs
Dossier: IPB, Nascholing
Eindejaarsuitkering - 19-9-2005
Met ingang van 1 januari 2003 bedraagt het percentage voor het actieve onderwijspersoneel 2,75 en voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Mobiliteitsbeleid in schema - 16-9-2005
In dit document vindt u, in schema, een denkkader voor mobiliteit. Welke situaties zijn aanleiding voor welke acties? We...
Primair onderwijs
Dossier: Mobiliteit
Spaarloon opnemen - 14-9-2005
Per 1 september 2005 kunnen werknemers het spaarloon dat zij hebben gespaard in de jaren 2001 tot en met 2004...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Functiedifferentiatie PO - 13-9-2005
De kosten die samenhangen met een wijziging van functie kunnen betrekking hebben op functiedifferentiatie en promotie (en in principe ook op demotie). Met dit instrument kunt u berekenen wat de extra...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Vergelijking vrijwillige verzekering PO - 13-9-2005
Risicofonds en het vervangingsfonds. Snel zien wie er verzekerd is, hoe het zit met de premies, wat de wachtdagen...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Arbeidsomstandighedenwet en de arbeidsinspectie - 11-9-2005
In dit document vindt u informatie over de eisen die de Arbeidsomstandighedenwet aan scholen stelt en...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Arbomeester - 11-9-2005
De Arbomeester is een instrument waarmee scholen in het primair onderwijs zelfstandig aan de slag kunnen gaan...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Algemene schoolverkenning - 11-9-2005
De Algemene Schoolverkenning (ASV) helpt u de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hiermee kunt u in samenwerking met de Arbo-dienst de risico's voor veiligheid...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
CAO: Wij verwachten een fatsoenlijk bod! - 6-9-2005
Op 30 augustus, bij de start van het formele overleg over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Kosten betaald ouderschapsverlof - 6-9-2005
Met dit product kunnen de kosten van betaald ouderschapsverlof nauwkeurig worden berekend, evenals de salarisbetaling aan...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
Premie Participatiefonds en Vervangingsfonds schooljaar 2005-2006 - 5-9-2005
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft de premie voor het schooljaar 2005-2006 vastgesteld op 8.6%. De vergoeding die het ministerie uw scholen betaalt ter dekking van de VF-premie is 6,95%. De...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Subsidie als katalysator - 1-9-2005
Integraal personeelsbeleid is een actueel thema binnen het onderwijs. Opleiden in de school,...
Primair onderwijs
Dossier: IPB
CAO-overleg gestaakt - 1-9-2005
Werknemers in het PO en VO gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister op 30 augustus deed tijdens de eerste CAO-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-overleg gestaakt - 1-9-2005
Werknemers in het PO en VO gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister op 30 augustus deed tijdens de eerste CAO-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-overleg stopt voor het echt begonnen is - 30-8-2005
  Werknemers in het primair- en voortgezet onderwijs gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister dinsdagochtend deed...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Regeling vergoeding van reis- en verblijfkosten - 11-8-2005
Overzicht tegemoetkoming reiskosten per maand in euro’s voor motorvoertuigen (met en zonder machtiging), bromfietsen en fietsen en de tegemoetkoming voor verblijfkosten.Download Regeling vergoeding...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Impressie conferentie ‘Zo is het verantwoord’ op 25 april 2005 - 11-8-2005
Op 25 april vond de conferentie `Zo is het verantwoord´ plaats. De conferentie was een gezamenlijk initiatief van Cfi/OCW, Q*Primair en projectbureau lumpsum po. De dag stond in het teken van...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie, Salaris, Lumpsum

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 213 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp