Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1114 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Voorbeeld beoordelingsformulier met beoordelingsaspecten - 1-1-2006
Voorbeeld beoordelingsformulier met beoordelingsaspecten (Katernenreeks AVS / personeel)...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Conflict hanteren - 1-1-2006
Geen personen in de school die zo vaak een rol moeten spelen bij het oplossen van conflicten als de adjunct-directeur...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken - 1-1-2006
Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken"Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Gesprekken op een rijtje - 1-1-2006
In Integraal personeelsbeleid speelt het gesprek tussen leidinggevende en personeelslid een cruciale...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren, IPB
Voorbeeldregeling Beoordeling - 1-1-2006
Het doel van de beoordeling is enerzijds het geven van inzicht inzake het oordeel van de beoordelaar over de functievervulling van het personeelslid gedurende het beoordelingstijdvak en anderzijds...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Procedure functioneringsgesprekken - 1-1-2006
Enkele tips en of valkuilen en procedures rondom het voeren van de functioneringsgesprekken.Download Procedure functioneringsgesprekken
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Overleg over de CAO PO/VO - 14-10-2005
Begin oktober startte het overleg over de CAO po/vo, de CAO die de vakorganisaties met de minister sluiten. Dit gebeurde nadat de vakorganisaties eerder het overleg hadden opgeschort, omdat OCW in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg CAO weer voorzichtig gestart - 4-10-2005
De onderwijsvakorganisaties zijn op uitnodiging van de minister weer met OCW om de tafel gaan zitten om...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Van potentie naar prestatie - 1-10-2005
De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben. AVS adviseurs...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Innovatie
Re-integratie (Loyalis) - 30-9-2005
Vragen over reïntegratie? Kijk dan op de websiteLoyalisen van hetParticipatiefonds bij het thema Werkloosheid & Re-integratie.
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Werkloosheid (Loyalis) - 30-9-2005
Actuele ontwikkelingen- Kabinetsplannen- Afschaffen vervolguitkering WW- Invoeren sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar of ouder- Verschuiving van fictief naar feitelijk arbeidsverleden-...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Overleg Onderwijs-CAO hervat - 22-9-2005
Op donderdag 22 september is het overleg over de Onderwijs-CAO hervat. De aanleiding hiervoor was dat de minister liet...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aan de slag met IBP - 22-9-2005
Starten met IPB (Integraal PersoneelsBeleid) is vooral bewuster verder gaan met het personeelsbeleid, dat u nu al in uw school / organisatie uitvoert. Met dit plan in 6 stappen willen wij u als...
Primair onderwijs
Dossier: IPB
Salaris I/D banen - 20-9-2005
Behorende bij bijlage 1A, categorie 5, bij het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel betreffende schaal 1 die van toepassing is op de instroombanen bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Model nascholingsplan - 19-9-2005
IPB vraagt dat je de ontwikkelingswensen van de organisatie planmatig afstemt op de persoonlijke ontwikkelingswensen...
Primair onderwijs
Dossier: IPB, Nascholing
Eindejaarsuitkering - 19-9-2005
Met ingang van 1 januari 2003 bedraagt het percentage voor het actieve onderwijspersoneel 2,75 en voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Mobiliteitsbeleid in schema - 16-9-2005
In dit document vindt u, in schema, een denkkader voor mobiliteit. Welke situaties zijn aanleiding voor welke acties? We...
Primair onderwijs
Dossier: Mobiliteit
Spaarloon opnemen - 14-9-2005
Per 1 september 2005 kunnen werknemers het spaarloon dat zij hebben gespaard in de jaren 2001 tot en met 2004...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Functiedifferentiatie PO - 13-9-2005
De kosten die samenhangen met een wijziging van functie kunnen betrekking hebben op functiedifferentiatie en promotie (en in principe ook op demotie). Met dit instrument kunt u berekenen wat de extra...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Vergelijking vrijwillige verzekering PO - 13-9-2005
Risicofonds en het vervangingsfonds. Snel zien wie er verzekerd is, hoe het zit met de premies, wat de wachtdagen...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Arbeidsomstandighedenwet en de arbeidsinspectie - 11-9-2005
In dit document vindt u informatie over de eisen die de Arbeidsomstandighedenwet aan scholen stelt en...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Arbomeester - 11-9-2005
De Arbomeester is een instrument waarmee scholen in het primair onderwijs zelfstandig aan de slag kunnen gaan...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Algemene schoolverkenning - 11-9-2005
De Algemene Schoolverkenning (ASV) helpt u de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hiermee kunt u in samenwerking met de Arbo-dienst de risico's voor veiligheid...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
CAO: Wij verwachten een fatsoenlijk bod! - 6-9-2005
Op 30 augustus, bij de start van het formele overleg over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Kosten betaald ouderschapsverlof - 6-9-2005
Met dit product kunnen de kosten van betaald ouderschapsverlof nauwkeurig worden berekend, evenals de salarisbetaling aan...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp