Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1104 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Oproep leden beoordelen onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 - 3-5-2006
Op 28 april 2006 sloten de werknemers- en de werkgeversorganisaties een onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg CAO-PO nog niet afgerond - 19-4-2006
Op 18 april 2006 zijn de onderhandelingen over de CAO-PO voortgezet. Het overleg tussen werkgevers- en...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Eerste Kamer stemt in met aanscherping toegangseis WW - 30-3-2006
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanscherping van de toegangseis voor de WW. Werknemers die werkloos worden...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Regeling Werkgelegenheidsbeleid Sociaal statuut - 22-3-2006
Regeling Werkgelegenheidsbeleid Sociaal statuut. Deze Regeling Werkgelegenheidsbeleid is van toepassing op alle werknemers die bij de het bevoegd gezag een vast dienstverband of een vooruitzicht...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Strengere controle op luxeverzuim in Den Haag - 11-3-2006
Vanaf dit jaar gaat de gemeente Den Haag het wegblijven van school rond de schoolvakanties structureel en strenger...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel - 8-3-2006
Per 1 augustus van krachtDe Wet op de Beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit...
Primair onderwijs
Dossier: Wet Bio
Principe ‘last in first out’ afgeschaft - 8-3-2006
Bij ontslag geldt niet langer het bekende principe last in first out. Vanaf 1 maart 2006 is het afspiegelingsbeginsel van kracht. Deze wetswijziging heeft de Tweede Kamer onlangs vastgesteld.Last in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Wat is de wet BIO? - 2-3-2006
De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel dat daarop berust, treden per 1 augustus a.s. in werking. Als gevolg hiervan zullen scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Wet Bio
Nieuwe Arbo-wet biedt kansen - 25-2-2006
AVS en Loyalis ontwikkelen cursusMet ingang van 1 juli 2005 is de Arbo-wet gewijzigd. Naast de veranderingen op...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Werkgeversbijdrage kinderopvang ondergebracht bij Accounting Plaza - 8-2-2006
In het onderwijs is bij CAO geregeld dat de werkgever bijdraagt in de kosten voor kinderopvang. Voorheen werd deze regeling voor het onderwijs uitgevoerd door Kintent. Per 1 januari 2006 ligt de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Regeling stagebegeleidings-vergoeding vervallen - 8-2-2006
De regeling Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is met ingang van 1 januari 2006De regeling in...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Ziekteverzuim onderwijs blijft dalen - 3-2-2006
Het ziekteverzuim in het onderwijs blijft dalen. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over 2004 en de trendcijfers over het eerste halfjaar van 2005. Minister Van der Hoeven heeft die cijfers deze...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
AVS pleit voor actie tegen salaristegenvallers onderwijspersoneel - 31-1-2006
Nu de eerste salarisstroken van dit jaar op de mat vallen, blijkt dat in ieder geval een deel van het...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Voorbeeld beoordelingsformulier combinatie - 1-1-2006
Voorbeeld beoordelingsformulier combinatie, beoordelingsaspecten en verslag beoordelingsgesprek (...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Voorbeeld beoordelingsformulier met beoordelingsaspecten - 1-1-2006
Voorbeeld beoordelingsformulier met beoordelingsaspecten (Katernenreeks AVS / personeel)...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Conflict hanteren - 1-1-2006
Geen personen in de school die zo vaak een rol moeten spelen bij het oplossen van conflicten als de adjunct-directeur...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken - 1-1-2006
Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken"Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Gesprekken op een rijtje - 1-1-2006
In Integraal personeelsbeleid speelt het gesprek tussen leidinggevende en personeelslid een cruciale...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren, IPB
Voorbeeldregeling Beoordeling - 1-1-2006
Het doel van de beoordeling is enerzijds het geven van inzicht inzake het oordeel van de beoordelaar over de functievervulling van het personeelslid gedurende het beoordelingstijdvak en anderzijds...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Procedure functioneringsgesprekken - 1-1-2006
Enkele tips en of valkuilen en procedures rondom het voeren van de functioneringsgesprekken.Download Procedure functioneringsgesprekken
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Voorbeeld beoordelingsformulier Algemeen - 1-1-2006
DownloadBeoordeling algemeen
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Overleg over de CAO PO/VO - 14-10-2005
Begin oktober startte het overleg over de CAO po/vo, de CAO die de vakorganisaties met de minister sluiten. Dit gebeurde nadat de vakorganisaties eerder het overleg hadden opgeschort, omdat OCW in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg CAO weer voorzichtig gestart - 4-10-2005
De onderwijsvakorganisaties zijn op uitnodiging van de minister weer met OCW om de tafel gaan zitten om...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Van potentie naar prestatie - 1-10-2005
De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben. AVS adviseurs...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Innovatie
Re-integratie (Loyalis) - 30-9-2005
Vragen over reïntegratie? Kijk dan op de websiteLoyalisen van hetParticipatiefonds bij het thema Werkloosheid & Re-integratie.
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid

Pagina's

Er zijn 314 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 212 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp