Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1131 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Overgangsregeling ZVOO 2006 vastgesteld - 11-9-2006
Met het oog op de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn in de CAO voor PO en VO vorig jaar afspraken gemaakt over het vervallen...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Herkomst professionaliseringbudget nader verklaard - 1-9-2006
Sinds 1 augustus 2006 is zoals bekend structureel een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel. Dit budget bestaat voor een deel uit `nieuw...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Personeelsbeleid
Herkomst professionaliseringbudget nader verklaard - 1-9-2006
Sinds 1 augustus 2006 is zoals bekend structureel een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel. Dit budget bestaat voor een deel uit ‘nieuw’...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Indienen nieuwe aanvragen kortlopend onderwijsonderzoek - 1-9-2006
Het ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van € 800.000 beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg,...
Primair onderwijs
Dossier: Leerlingenzorg, Kwaliteitszorg, Personeelsbeleid
Onderwijsraad: meer waardering voor leerkracht - 1-9-2006
De Onderwijsraad heeft op 31 augustus het advies Waardering voor het leraarschap uitgebracht aan de Tweede Kamer, met het oog op het verwachte lerarentekort door de pensioneringsgolf die zich vanaf...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Leeftijdsbewust personeelsbeleid
FOA-problemen opgelost - 24-8-2006
Gedurende een aantal maanden zijn er problemen geweest doordat UWV niet langer functieongeschiktheidsadviezen (FOA...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Duidelijkheid over fiscale vrijstelling overblijfvergoeding - 19-7-2006
De minister van OCW heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat overblijfvrijwilligers onder de fiscale...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Niet langer controle op eigen wachtgeldbeleid PO - 19-7-2006
Scholen ontvangen geen overzichten meer van het UWV (of de KMPG ). Daarom is niet bekend welk personeel feitelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Aangepaste regeling ouderschapsverlof - 12-7-2006
Volgens de gemaakte CAO-afspraken wordt de Regeling betaald ouderschapsverlof aangepast aan de gewijzigde fiscale wetgeving. Vanaf 1 januari 2007 heeft de werkgever geen belastingvoordeel meer, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
CAO PO 2006-2008 - 6-7-2006
Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO 2006-2008. Toen werd ook de tekst van de CAO vastgesteld. Deze CAO treedt in werking op 1 augustus 2006....
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
Akkoord CAO-PO 2006-2008 getekend - 6-7-2006
Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO 2006-2008. Toen werd ook de tekst van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
100 miljoen voor professionalisering onderwijspersoneel - 3-7-2006
Register Directeuren Onderwijs vormen aparte doelgroep Hoewel de dag ervoor het Kabinet was gevallen tekende minister Van der Hoeven samen met de AVS en andere onderwijsorganisaties vrijdag 30 juni...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Officiële verzuimcijfers 2005: verdere daling ziekteverzuim PO - 1-7-2006
In 2005 is het ziekteverzuim onder het onderwijsgevend personeel (OP) verder afgenomen en is daarmee...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Nieuwe regelingen en beleidsregels OCW - 1-7-2006
Binnenkort publiceert het ministerie van OCW vier (aangepaste) regelingen/beleidsregels, die sterk samenhangen met de invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006. Hieronder een beknopte toelichting....
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen - 27-6-2006
Sinds 1 juli kunnen arbeidsongeschikte werknemers bij overheid en onderwijs een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Verplichte melding nieuwe werknemers - 24-6-2006
Alle werkgevers in Nederland moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst met...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Nieuw personeel niet meer automatisch verplicht verzekerd bij Vf - 23-6-2006
Met de komst van lumpsum in het po is nieuw benoemd personeel niet meer automatisch verplicht verzekerd bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Functiewaarderingen - 19-6-2006
Functiewaarderingen voor: Adjunct directeur, Algemeen directeur 1, Algemeen directeur 2, Algemeen directeur 3, Algemeen directeur 4, Beleidsmedewerker, Conciërge, Directeur 1, Directeur 2,...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie, Functiewaardering
Functiewaardering vanaf 1 augustus 2006 - 16-6-2006
Vanaf 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, deze...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
Leden stemmen in met CAO-PO - 16-6-2006
Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Ook de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
CAO-PO: BAPO-verlof gehandhaafd - 9-6-2006
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten. In het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
Compensatie zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie - 9-6-2006
Vanaf 1 augustus 2006, de datum dat de nieuwe CAO-PO in werking treedt, geldt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
AVS leden stemmen met grote meerderheid in met CAO-PO - 1-6-2006
Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Ook de andere organisaties stemden met de voorstellen in. Daarmee is het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
Na omslag OCNV eensgezindheid over afschaffen ‘lifo’ - 17-5-2006
Onderwijsbond CNV wil af van het `last in, first out´ principe bij het ontslaan van meerdere werknemers tegelijkertijd...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
Subsidie beginnende directeuren verlengd - 10-5-2006
Minister Van der Hoeven stelt ook voor de periode 2006-2008 geld beschikbaar voor beginnende directeuren en...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie

Pagina's

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 198 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp