Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1112 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Leden stemmen in met CAO-PO - 16-6-2006
Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Ook de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Compensatie zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie - 9-6-2006
Vanaf 1 augustus 2006, de datum dat de nieuwe CAO-PO in werking treedt, geldt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-PO: BAPO-verlof gehandhaafd - 9-6-2006
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten. In het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
AVS leden stemmen met grote meerderheid in met CAO-PO - 1-6-2006
Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Ook de andere organisaties stemden met de voorstellen in. Daarmee is het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Na omslag OCNV eensgezindheid over afschaffen ‘lifo’ - 17-5-2006
Onderwijsbond CNV wil af van het `last in, first out´ principe bij het ontslaan van meerdere werknemers tegelijkertijd...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Subsidie beginnende directeuren verlengd - 10-5-2006
Minister Van der Hoeven stelt ook voor de periode 2006-2008 geld beschikbaar voor beginnende directeuren en...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Stimuleren intercultureel personeelsbeleid beloond - 10-5-2006
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Tekst onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 - 3-5-2006
Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008. DownloadOnderhandelaarsakkoord...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Oproep leden beoordelen onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 - 3-5-2006
Op 28 april 2006 sloten de werknemers- en de werkgeversorganisaties een onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg CAO-PO nog niet afgerond - 19-4-2006
Op 18 april 2006 zijn de onderhandelingen over de CAO-PO voortgezet. Het overleg tussen werkgevers- en...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Eerste Kamer stemt in met aanscherping toegangseis WW - 30-3-2006
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanscherping van de toegangseis voor de WW. Werknemers die werkloos worden...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Regeling Werkgelegenheidsbeleid Sociaal statuut - 22-3-2006
Regeling Werkgelegenheidsbeleid Sociaal statuut. Deze Regeling Werkgelegenheidsbeleid is van toepassing op alle werknemers die bij de het bevoegd gezag een vast dienstverband of een vooruitzicht...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Strengere controle op luxeverzuim in Den Haag - 11-3-2006
Vanaf dit jaar gaat de gemeente Den Haag het wegblijven van school rond de schoolvakanties structureel en strenger...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel - 8-3-2006
Per 1 augustus van krachtDe Wet op de Beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit...
Primair onderwijs
Dossier: Wet Bio
Principe ‘last in first out’ afgeschaft - 8-3-2006
Bij ontslag geldt niet langer het bekende principe last in first out. Vanaf 1 maart 2006 is het afspiegelingsbeginsel van kracht. Deze wetswijziging heeft de Tweede Kamer onlangs vastgesteld.Last in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Wat is de wet BIO? - 2-3-2006
De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel dat daarop berust, treden per 1 augustus a.s. in werking. Als gevolg hiervan zullen scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Wet Bio
Nieuwe Arbo-wet biedt kansen - 25-2-2006
AVS en Loyalis ontwikkelen cursusMet ingang van 1 juli 2005 is de Arbo-wet gewijzigd. Naast de veranderingen op...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Werkgeversbijdrage kinderopvang ondergebracht bij Accounting Plaza - 8-2-2006
In het onderwijs is bij CAO geregeld dat de werkgever bijdraagt in de kosten voor kinderopvang. Voorheen werd deze regeling voor het onderwijs uitgevoerd door Kintent. Per 1 januari 2006 ligt de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Regeling stagebegeleidings-vergoeding vervallen - 8-2-2006
De regeling Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is met ingang van 1 januari 2006De regeling in...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Ziekteverzuim onderwijs blijft dalen - 3-2-2006
Het ziekteverzuim in het onderwijs blijft dalen. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over 2004 en de trendcijfers over het eerste halfjaar van 2005. Minister Van der Hoeven heeft die cijfers deze...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
AVS pleit voor actie tegen salaristegenvallers onderwijspersoneel - 31-1-2006
Nu de eerste salarisstroken van dit jaar op de mat vallen, blijkt dat in ieder geval een deel van het...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Voorbeeld beoordelingsformulier Algemeen - 1-1-2006
DownloadBeoordeling algemeen
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Voorbeeld beoordelingsformulier combinatie - 1-1-2006
Voorbeeld beoordelingsformulier combinatie, beoordelingsaspecten en verslag beoordelingsgesprek (...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Voorbeeld beoordelingsformulier met beoordelingsaspecten - 1-1-2006
Voorbeeld beoordelingsformulier met beoordelingsaspecten (Katernenreeks AVS / personeel)...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Conflict hanteren - 1-1-2006
Geen personen in de school die zo vaak een rol moeten spelen bij het oplossen van conflicten als de adjunct-directeur...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp