Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1117 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Overeenstemming afspraken professionalisering registerdirecteuren - 11-12-2006
Op 5 december bereikten de cao-partijen overeenstemming over de voor Register Directeuren Onderwijs (...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Regeling korttijdelijken wijzigt per 1 januari aanstaande - 2-12-2006
Vanaf 1 januari aanstaande geldt niet meer de dertig weken in 18 maanden regeling. In de aanbiedingsbrief bij de CAO-PO 2006-2008 wordt hiervan al melding gemaakt. De bepalingen zijn opgenomen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Afspraken over functiedifferentiatie - 1-12-2006
In hoofdstuk vijf van de CAO-PO 2006-2008 is geregeld dat de werkgever het bevoegd gezag of de daartoe verantwoordelijke samen met het personeelsdeel van de GMR afspraken maakt over de samenstelling...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Verlaging percentage doorbetaling bij betaald ouderschapsverlof - 1-12-2006
Per 1 januari 2007 vervalt voor de werkgever de fiscale regeling Afdrachtvermindering ouderschapsverlof...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
Lerarenopleidingen: kwaliteit vergt keuzes - 17-11-2006
Leerkracht zijn is zo veelomvattend dat hogescholen hun studenten niet de volle breedte en diepte ervan kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Nekslag voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs? - 21-10-2006
Minister Van der Hoeven vindt dat het bekostigen van de personele lasten van leerkrachten Godsdienstig en Humanistisch...
Primair onderwijs
Dossier: Wet Bio
Hay Group: “Leerkrachten verdienen niet slecht” - 21-10-2006
Terwijl de politiek debatteert over hogere salarissen voor leerkrachten klinken er ook andere geluiden: "Er is weinig aan de hand met de lerarensalarissen, wel moeten er betere onderwijsmanagers...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Vooral mannen stappen over naar marktsector - 7-10-2006
Op 26 september verscheen de publicatie Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het `eigene´ van de onderwijsprofessional van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoek...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
220.000 euro voor mini-ondernemingen in het onderwijs - 5-10-2006
Op 5 oktober overhandigde staatsecretaris Bruno Bruins van Onderwijs een symbolische cheque van 70.000 euro aan de Stichting BizWorld. Dit gebeurde in het kader van het stimuleren van mini-...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Professionalisering
Knallende champagnekurken? - 1-10-2006
Honderd miljoen. Dat bedrag stelt minister Van der Hoeven beschikbaar voor de professionalisering van het onderwijspersoneel. Op 30 juni 2006 tekende zij hiervoor een convenant met de AVS en andere...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Paragraaf CAO-po - Veiligheid - 28-9-2006
Paragraaf CAO-po11.5 Veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld1...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Veiligheid
Overgangsregeling ZVOO 2006 vastgesteld - 11-9-2006
Met het oog op de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn in de CAO voor PO en VO vorig jaar afspraken gemaakt over het vervallen...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Herkomst professionaliseringbudget nader verklaard - 1-9-2006
Sinds 1 augustus 2006 is zoals bekend structureel een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel. Dit budget bestaat voor een deel uit `nieuw...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Personeelsbeleid
Herkomst professionaliseringbudget nader verklaard - 1-9-2006
Sinds 1 augustus 2006 is zoals bekend structureel een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel. Dit budget bestaat voor een deel uit ‘nieuw’...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Indienen nieuwe aanvragen kortlopend onderwijsonderzoek - 1-9-2006
Het ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van € 800.000 beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg,...
Primair onderwijs
Dossier: Leerlingenzorg, Kwaliteitszorg, Personeelsbeleid
Onderwijsraad: meer waardering voor leerkracht - 1-9-2006
De Onderwijsraad heeft op 31 augustus het advies Waardering voor het leraarschap uitgebracht aan de Tweede Kamer, met het oog op het verwachte lerarentekort door de pensioneringsgolf die zich vanaf...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Leeftijdsbewust personeelsbeleid
FOA-problemen opgelost - 24-8-2006
Gedurende een aantal maanden zijn er problemen geweest doordat UWV niet langer functieongeschiktheidsadviezen (FOA...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Duidelijkheid over fiscale vrijstelling overblijfvergoeding - 19-7-2006
De minister van OCW heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat overblijfvrijwilligers onder de fiscale...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Niet langer controle op eigen wachtgeldbeleid PO - 19-7-2006
Scholen ontvangen geen overzichten meer van het UWV (of de KMPG ). Daarom is niet bekend welk personeel feitelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Aangepaste regeling ouderschapsverlof - 12-7-2006
Volgens de gemaakte CAO-afspraken wordt de Regeling betaald ouderschapsverlof aangepast aan de gewijzigde fiscale wetgeving. Vanaf 1 januari 2007 heeft de werkgever geen belastingvoordeel meer, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
CAO PO 2006-2008 - 6-7-2006
Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO 2006-2008. Toen werd ook de tekst van de CAO vastgesteld. Deze CAO treedt in werking op 1 augustus 2006....
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Akkoord CAO-PO 2006-2008 getekend - 6-7-2006
Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO 2006-2008. Toen werd ook de tekst van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
100 miljoen voor professionalisering onderwijspersoneel - 3-7-2006
Register Directeuren Onderwijs vormen aparte doelgroep Hoewel de dag ervoor het Kabinet was gevallen tekende minister Van der Hoeven samen met de AVS en andere onderwijsorganisaties vrijdag 30 juni...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Officiële verzuimcijfers 2005: verdere daling ziekteverzuim PO - 1-7-2006
In 2005 is het ziekteverzuim onder het onderwijsgevend personeel (OP) verder afgenomen en is daarmee...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Nieuwe regelingen en beleidsregels OCW - 1-7-2006
Binnenkort publiceert het ministerie van OCW vier (aangepaste) regelingen/beleidsregels, die sterk samenhangen met de invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006. Hieronder een beknopte toelichting....
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen

Pagina's

Er zijn 346 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 215 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp