Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1108 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Aanvragen bijzondere bekostiging - 12-5-2007
Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie, Regelingen
Aanvragen bijzondere bekostiging - 9-5-2007
Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
AVS schrijft nota Arbeidsvoorwaarden - 1-5-2007
De afgelopen weken is gewerkt aan een nota Arbeidsvoorwaarden. De AVS bereidt hiermee de inzet voor in de sector-cao...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Afbouw zwartescholentoeslag uitgesteld - 4-4-2007
De Regeling bekostiging personeel PO 2006/2007 meldde dat de zogenoemde zwartescholentoeslag (ZST) - de specifieke regeling voor scholen met veel allochtone achterstandsleerlingen - na het huidige...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
‘Alles groeit van aandacht’ - 1-4-2007
De schoolleider is bij uitstek verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van personeelsbeleid, vindt Harry Starren, directeur van De Baak, het managementcentrum van VNO-NCW. “Voor...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Een goed begin is heel wat werk - 1-4-2007
Startende leerkrachten behouden - Vaak verlaten jonge, startende leerkrachten het basisonderwijs. Een minder honkvaste generatie, weinig carrièreperspectieven en een hoge werkdruk liggen...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Instrument werktijdfactor aangepast - 29-3-2007
Sinds begin maart is op het AVS Scholenportaal een instrument te vinden om de werktijdfactor te berekenen. Dit instrument is door de besturenorganisaties en de AVS vastgesteld. Inmiddels is een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Instrument werktijdfactor beschikbaar - 2-3-2007
Bij het sluiten van de CAO primair onderwijs hebben partijen afgesproken zich in te spannen om voor 1 januari 2007 een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Betaald ouderschapsverlof - 28-2-2007
Wat is er met ingang van 1 januari 2007 aan de regeling betaald ouderschapsverlof veranderd?Het...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
Overeenstemming over aanvullende formatie - 24-2-2007
Met de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs is het niet meer mogelijk om de aanvullende formatie voor schoolleiding te berekenen met de zogenaamde Q-factor. De partijen binnen het CAO-PO...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Formatie
Overleg decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden PO gestart - 15-2-2007
Nu lumpsumbekostiging in het primair onderwijs is ingevoerd en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Strengere regels afgifte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - 24-1-2007
Om het aantal (herhaalde) zedendelicten tot een minimum te beperken scherpte minister Hirsch Ballin van Justitie...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Eindverantwoordelijk management - Functiedifferentiatie - 1-1-2007
Functiedifferentiatie Schoolbestuur en/of -management maken voor 1 augustus 2008 afspraken over de samenstelling van het functiebouwwerk binnen de school of scholen. Deze afspraak is opgenomen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Stand van zaken berekening werktijdfactor - 20-12-2006
In het onderhandelingsakkoord over de huidige CAO-PO hebben de overlegpartners geconstateerd dat een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Bijlage II CAO PO 2007 (salarisschalen) - 18-12-2006
Overzicht salarisbedragen, toelagen en overige arbeidsvoorwaardelijke bedragen in het PO met ingang van 1 januari...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Rectificatie: let op bij termijn opeenvolgende dienstverbanden - 14-12-2006
De AVS krijgt veel vragen over de nieuwe regeling in de CAO-PO 2006-2008 met betrekking tot de elkaar opvolgende dienstverbanden (de opvolger van de regeling korttijdelijken).In Kader Primair nr 4,...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overeenstemming afspraken professionalisering registerdirecteuren - 11-12-2006
Op 5 december bereikten de cao-partijen overeenstemming over de voor Register Directeuren Onderwijs (...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Regeling korttijdelijken wijzigt per 1 januari aanstaande - 2-12-2006
Vanaf 1 januari aanstaande geldt niet meer de dertig weken in 18 maanden regeling. In de aanbiedingsbrief bij de CAO-PO 2006-2008 wordt hiervan al melding gemaakt. De bepalingen zijn opgenomen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Afspraken over functiedifferentiatie - 1-12-2006
In hoofdstuk vijf van de CAO-PO 2006-2008 is geregeld dat de werkgever het bevoegd gezag of de daartoe verantwoordelijke samen met het personeelsdeel van de GMR afspraken maakt over de samenstelling...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Verlaging percentage doorbetaling bij betaald ouderschapsverlof - 1-12-2006
Per 1 januari 2007 vervalt voor de werkgever de fiscale regeling Afdrachtvermindering ouderschapsverlof...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
Lerarenopleidingen: kwaliteit vergt keuzes - 17-11-2006
Leerkracht zijn is zo veelomvattend dat hogescholen hun studenten niet de volle breedte en diepte ervan kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Nekslag voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs? - 21-10-2006
Minister Van der Hoeven vindt dat het bekostigen van de personele lasten van leerkrachten Godsdienstig en Humanistisch...
Primair onderwijs
Dossier: Wet Bio
Hay Group: “Leerkrachten verdienen niet slecht” - 21-10-2006
Terwijl de politiek debatteert over hogere salarissen voor leerkrachten klinken er ook andere geluiden: "Er is weinig aan de hand met de lerarensalarissen, wel moeten er betere onderwijsmanagers...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Vooral mannen stappen over naar marktsector - 7-10-2006
Op 26 september verscheen de publicatie Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het `eigene´ van de onderwijsprofessional van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoek...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
220.000 euro voor mini-ondernemingen in het onderwijs - 5-10-2006
Op 5 oktober overhandigde staatsecretaris Bruno Bruins van Onderwijs een symbolische cheque van 70.000 euro aan de Stichting BizWorld. Dit gebeurde in het kader van het stimuleren van mini-...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Professionalisering

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 213 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp