Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1117 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Functie 'bazen van buiten' onderzocht - 23-8-2007
Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Overleg onderwijs-cao gestart - 30-6-2007
Op 20 juni 2007 gingen vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanpassing BBWO voor 51 jaar en ouder - 26-6-2007
Met het ministerie van OCW zijn recent afspraken gemaakt over de manier waarop de WW-aanpassing van oktober 2006 in het BBWO (Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel)...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Overleg onderwijs-cao gestart - 26-6-2007
Op 20 juni 2007 gingen vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in overleg over de onderwijs-cao. Aan de orde kwam de gezamenlijke inzet van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg over CAO onderwijs gestart - 25-6-2007
Op 20 juni jl. zaten de vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Nota arbeidsvoorwaarden vastgesteld - 11-6-2007
Het AVS-bestuur heeft eind mei de arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Deze nota is bedoeld als inzet voor het overleg over...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Bestuursverslag Stichting CASO Gebruikersorganisatie 2006 - 8-6-2007
Dit bestuursverslag is onderdeel van de jaarstukken van de Stichting CASO Gebruikersorganisatie . Deze jaarstukken heeft de voorzitter van de Stichting onlangs aan het Bestuurlijk Overleg...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
AVS schrijft nota Arbeidsvoorwaarden - 23-5-2007
In deze nota komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: arbeidsduur en normjaartaak, salariëring in het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
AVS commissie Huisvesting & financiën zoekt leden - 12-5-2007
De (beleids)commissies van de AVS geven bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Aanvragen bijzondere bekostiging - 12-5-2007
Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd...
Primair onderwijs
Dossier: Formatie, Regelingen
Aanvragen bijzondere bekostiging - 9-5-2007
Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
AVS schrijft nota Arbeidsvoorwaarden - 1-5-2007
De afgelopen weken is gewerkt aan een nota Arbeidsvoorwaarden. De AVS bereidt hiermee de inzet voor in de sector-cao...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Afbouw zwartescholentoeslag uitgesteld - 4-4-2007
De Regeling bekostiging personeel PO 2006/2007 meldde dat de zogenoemde zwartescholentoeslag (ZST) - de specifieke regeling voor scholen met veel allochtone achterstandsleerlingen - na het huidige...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
‘Alles groeit van aandacht’ - 1-4-2007
De schoolleider is bij uitstek verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van personeelsbeleid, vindt Harry Starren, directeur van De Baak, het managementcentrum van VNO-NCW. “Voor...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Een goed begin is heel wat werk - 1-4-2007
Startende leerkrachten behouden - Vaak verlaten jonge, startende leerkrachten het basisonderwijs. Een minder honkvaste generatie, weinig carrièreperspectieven en een hoge werkdruk liggen...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Instrument werktijdfactor aangepast - 29-3-2007
Sinds begin maart is op het AVS Scholenportaal een instrument te vinden om de werktijdfactor te berekenen. Dit instrument is door de besturenorganisaties en de AVS vastgesteld. Inmiddels is een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Instrument werktijdfactor beschikbaar - 2-3-2007
Bij het sluiten van de CAO primair onderwijs hebben partijen afgesproken zich in te spannen om voor 1 januari 2007 een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Betaald ouderschapsverlof - 28-2-2007
Wat is er met ingang van 1 januari 2007 aan de regeling betaald ouderschapsverlof veranderd?Het...
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
Overeenstemming over aanvullende formatie - 24-2-2007
Met de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs is het niet meer mogelijk om de aanvullende formatie voor schoolleiding te berekenen met de zogenaamde Q-factor. De partijen binnen het CAO-PO...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Formatie
Overleg decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden PO gestart - 15-2-2007
Nu lumpsumbekostiging in het primair onderwijs is ingevoerd en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Strengere regels afgifte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - 24-1-2007
Om het aantal (herhaalde) zedendelicten tot een minimum te beperken scherpte minister Hirsch Ballin van Justitie...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Eindverantwoordelijk management - Functiedifferentiatie - 1-1-2007
Functiedifferentiatie Schoolbestuur en/of -management maken voor 1 augustus 2008 afspraken over de samenstelling van het functiebouwwerk binnen de school of scholen. Deze afspraak is opgenomen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Stand van zaken berekening werktijdfactor - 20-12-2006
In het onderhandelingsakkoord over de huidige CAO-PO hebben de overlegpartners geconstateerd dat een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Bijlage II CAO PO 2007 (salarisschalen) - 18-12-2006
Overzicht salarisbedragen, toelagen en overige arbeidsvoorwaardelijke bedragen in het PO met ingang van 1 januari...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Rectificatie: let op bij termijn opeenvolgende dienstverbanden - 14-12-2006
De AVS krijgt veel vragen over de nieuwe regeling in de CAO-PO 2006-2008 met betrekking tot de elkaar opvolgende dienstverbanden (de opvolger van de regeling korttijdelijken).In Kader Primair nr 4,...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO

Pagina's

Er zijn 346 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 215 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp