Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1117 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
CAO-PO geactualiseerd - 10-1-2008
 CAO-PO geactualiseerd De tekst van de cao primair onderwijs, de cao-po, is nog van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van deze cao in 2006 werd vastgesteld, is er nog een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 2-1-2008
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste Kamercommissie Onderwijs met de minister en staatssecretarissen van OCW over het actieplan ‘...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 12-12-2007
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
Medewerking gevraagd bij evaluatie beloningsconvenant - 1-12-2007
Het convenant was bedoeld voor schoolleiders van kleine basisscholen (minder dan 200 leerlingen). Schoolbesturen kunnen hiermee extra middelen inzetten om het beroep van schoolleider aantrekkelijker...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Eerste berichten over plannen minister roepen vragen op - 23-11-2007
Vandaag komt in de ministerraad de reactie op het advies van de commissie Rinnooy Kan aan bod.De eerste...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de salarisverbetering en de verhoging van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Minder rompslomp bij ziekmelden - 13-11-2007
Het kabinet neemt maatregelen om de procedure bij het ziekmelden van werknemers te vereenvoudigen en...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 13-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Akkoord salarisverhoging primair onderwijs; AVS raadpleegt leden - 16-10-2007
Begin deze maand sloten minister Plasterk en de onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, een akkoord...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord en ledenraadpleging - 9-10-2007
Het betreft het akkoord over de loonparagraaf. Andere zaken als de salarisontwikkeling en het carrièreperspectief...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Onderhandelaarsakkoord CAO - Ledenraadpleging - 8-10-2007
Informatie over het akkoord en raadpleging van de ledenOp 3 oktober sloten minister Plasterk en de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Haast geboden met functiebouwwerk - 6-10-2007
Vóór 1 augustus 2008 moet een afspraak op bestuursniveau zijn gemaakt over de samenstelling van het functiebouwwerk (artikel 5.3 CAO-PO 2006-2008). Dat lijkt nog ver weg, maar de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Twee schoolleiders vertellen openhartig over hun burn-out - 6-10-2007
De combinatie van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en perfectionisme kan overbelasting in de hand werken. Twee schoolleiders vertellen openhartig over hun burn-out en hoe ze er weer uitgekrabbeld...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Aandacht is het toverwoord - 6-10-2007
Vervangingsfonds ziet positieve tendens burn-out Het langdurig ervaren van werkdruk kan leiden tot het gevoel opgebrand te zijn: je hebt geen energie en geen plezier meer in je werk. Het onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Vervangingsbeleid
Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend - 6-10-2007
De AVS signaleert dat schoolleiders vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het UWV...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
AVS tevreden over nieuwe CAO - 3-10-2007
Woensdag 3 oktober sloten de minister van onderwijs en de werknemersorganisaties, waaronder de Algemene...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
‘Knip’ in overleg over Centrale CAO-PO - 2-10-2007
Op dit moment zijn de vier ambtenarencentrales volop in overleg met de minister van OCW over de Centrale CAO Primair Onderwijs. De overlegpartijen hebben besloten in het overleg een ‘knip’ aan te...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg Centrale CAO Primair Onderwijs - 20-9-2007
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
LeerKracht: betere positie leerkrachten, management onderbelicht - 19-9-2007
Een dreigend kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in bijna alle onderwijssectoren heeft geleid tot het advies LeerKracht, van de in mei 2007 ingestelde Commissie Leraren onder...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Organisaties voor bestuur en management po positief over rapport Rinnooy Kan - 12-9-2007
Een dreigend kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in bijna alle onderwijssectoren heeft geleid tot...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Gezondheidsscan voor onderwijs ontwikkeld - 8-9-2007
United Brains for Management (UB4M) heeft voor het onderwijs een interactieve scan ontwikkeld, waarin de...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Twee functies bij één werkgever - 27-8-2007
In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies kan worden benoemd. Dat kan in twee situaties:1. een werknemer wordt benoemd in twee verschillende...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-PO: lijst met errata vastgesteld - 27-8-2007
In het overleg over de CAO-PO is een aantal keren gesproken over onduidelijke teksten of onvolkomenheden in de tekst van CAO-PO...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Twee functies bij één werkgever - 27-8-2007
In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies kan worden benoemd. Dat kan in twee situaties: 1. een werknemer wordt benoemd in twee verschillende...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie

Pagina's

Er zijn 346 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 215 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp