Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1108 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Akkoord salarisverhoging primair onderwijs; AVS raadpleegt leden - 16-10-2007
Begin deze maand sloten minister Plasterk en de onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, een akkoord...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord en ledenraadpleging - 9-10-2007
Het betreft het akkoord over de loonparagraaf. Andere zaken als de salarisontwikkeling en het carrièreperspectief...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Onderhandelaarsakkoord CAO - Ledenraadpleging - 8-10-2007
Informatie over het akkoord en raadpleging van de ledenOp 3 oktober sloten minister Plasterk en de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Haast geboden met functiebouwwerk - 6-10-2007
Vóór 1 augustus 2008 moet een afspraak op bestuursniveau zijn gemaakt over de samenstelling van het functiebouwwerk (artikel 5.3 CAO-PO 2006-2008). Dat lijkt nog ver weg, maar de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Aandacht is het toverwoord - 6-10-2007
Vervangingsfonds ziet positieve tendens burn-out Het langdurig ervaren van werkdruk kan leiden tot het gevoel opgebrand te zijn: je hebt geen energie en geen plezier meer in je werk. Het onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Vervangingsbeleid
Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend - 6-10-2007
De AVS signaleert dat schoolleiders vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het UWV...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Twee schoolleiders vertellen openhartig over hun burn-out - 6-10-2007
De combinatie van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en perfectionisme kan overbelasting in de hand werken. Twee schoolleiders vertellen openhartig over hun burn-out en hoe ze er weer uitgekrabbeld...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
AVS tevreden over nieuwe CAO - 3-10-2007
Woensdag 3 oktober sloten de minister van onderwijs en de werknemersorganisaties, waaronder de Algemene...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
‘Knip’ in overleg over Centrale CAO-PO - 2-10-2007
Op dit moment zijn de vier ambtenarencentrales volop in overleg met de minister van OCW over de Centrale CAO Primair Onderwijs. De overlegpartijen hebben besloten in het overleg een ‘knip’ aan te...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg Centrale CAO Primair Onderwijs - 20-9-2007
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
LeerKracht: betere positie leerkrachten, management onderbelicht - 19-9-2007
Een dreigend kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in bijna alle onderwijssectoren heeft geleid tot het advies LeerKracht, van de in mei 2007 ingestelde Commissie Leraren onder...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Organisaties voor bestuur en management po positief over rapport Rinnooy Kan - 12-9-2007
Een dreigend kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in bijna alle onderwijssectoren heeft geleid tot...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Gezondheidsscan voor onderwijs ontwikkeld - 8-9-2007
United Brains for Management (UB4M) heeft voor het onderwijs een interactieve scan ontwikkeld, waarin de...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
CAO-PO: lijst met errata vastgesteld - 27-8-2007
In het overleg over de CAO-PO is een aantal keren gesproken over onduidelijke teksten of onvolkomenheden in de tekst van CAO-PO...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Twee functies bij één werkgever - 27-8-2007
In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies kan worden benoemd. Dat kan in twee situaties:1. een werknemer wordt benoemd in twee verschillende...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Twee functies bij één werkgever - 27-8-2007
In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies kan worden benoemd. Dat kan in twee situaties: 1. een werknemer wordt benoemd in twee verschillende...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Functie 'bazen van buiten' onderzocht - 23-8-2007
Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Overleg onderwijs-cao gestart - 30-6-2007
Op 20 juni 2007 gingen vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Overleg onderwijs-cao gestart - 26-6-2007
Op 20 juni 2007 gingen vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in overleg over de onderwijs-cao. Aan de orde kwam de gezamenlijke inzet van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanpassing BBWO voor 51 jaar en ouder - 26-6-2007
Met het ministerie van OCW zijn recent afspraken gemaakt over de manier waarop de WW-aanpassing van oktober 2006 in het BBWO (Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel)...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Overleg over CAO onderwijs gestart - 25-6-2007
Op 20 juni jl. zaten de vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Nota arbeidsvoorwaarden vastgesteld - 11-6-2007
Het AVS-bestuur heeft eind mei de arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Deze nota is bedoeld als inzet voor het overleg over...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Bestuursverslag Stichting CASO Gebruikersorganisatie 2006 - 8-6-2007
Dit bestuursverslag is onderdeel van de jaarstukken van de Stichting CASO Gebruikersorganisatie . Deze jaarstukken heeft de voorzitter van de Stichting onlangs aan het Bestuurlijk Overleg...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
AVS schrijft nota Arbeidsvoorwaarden - 23-5-2007
In deze nota komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: arbeidsduur en normjaartaak, salariëring in het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
AVS commissie Huisvesting & financiën zoekt leden - 12-5-2007
De (beleids)commissies van de AVS geven bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 213 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp