Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1114 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Toepassing nieuwe verantwoordingsregels BAPO - 21-10-2008
Naar aanleiding van de nieuwe verantwoordingsregels voor de BAPO heeft de AVS gesproken met accountants over de interpretatie ervan en als hulpmiddel een spreadsheet* gemaakt. Daarmee kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bonden verzenden ultimatum aan VO-raad - 16-10-2008
De bonden in het voortgezet onderwijs, waaronder ABVAKABO FNV, hebben aan de laatste formele voorwaarde voor een actie in het voortgezet onderwijs voldaan. Via een ultimatum bekrachtigen zij hun eis...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Acties VO laatste week oktober - 13-10-2008
Nu er geen afspraken gemaakt zijn over de werkdruk in het voortgezet onderwijs (vo), gaan de onderwijsbonden actievoeren. Na twee jaar vertraging op dit dossier is de tijd van overleg ruimschoots...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Scholenpanel - Recente directievacatures vaak niet tijdig ingevuld (sept 2007) - 9-10-2008
Uit het jaarlijkse AVS Scholenpanel Vacatures, dat dit jaar voor de negende keer op rij is gehouden onder leden, blijkt dat de directievacatures die aan het begin van dit schooljaar zijn ontstaan...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie, Scholenpanel
Bonden sommeren VO-Raad - 2-10-2008
Bonden sommeren VO-Raad onderhandelaarsakkoord aan achterban voor te leggen en onjuiste uitspraken te rectificeren De vakbonden in het voortgezet onderwijs (vo) sommeren de werkgeversorganisatie...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Vakbonden roepen VO-Raad op cao-akkoord aan achterban voor te leggen - 30-9-2008
De werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs , de VO-raad stelt ten onrechte dat er een  interpretatieverschil is over de cao in het voortgezet onderwijs. Nergens wordt beweerd dat...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Zij-instromers blijven onderwijs trouw, maar zijn kostbaar - 18-9-2008
Zij-instromers zijn een aanwinst voor het onderwijs en blijven meestal in de sector werken. Degenen die stoppen, doen dat al in het begin van hun onderwijsloopbaan, omdat ze de combinatie van werk en...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Pilot vervangingsbekostiging uitgesteld - 11-9-2008
De ingangsdatum van de pilot met een nieuw stelsel voor personeelsvervanging is uitgesteld tot 1...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
CAO-bepalingen aangepast voor combinatiefuncties - 21-8-2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden, waarin ook de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-bepalingen voor combinatiefuncties in het PO - 3-7-2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden waarin ook de afspraken uit het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanmelding pilot nieuw vervangingsstelsel: Haast geboden - 3-7-2008
In de Kader Primair die vorige week is verschenen is een artikel geplaatst over de op handen zijnde pilot nieuw vervangingsstelsel.  In dit artikel werd gemeld dat er binnenkort meer informatie...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt - 1-7-2008
 Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt Scholen zien het belang van een bekwaamheidsdossier helder in, en daaraan gekoppeld ‘opleiden in deschool’. Het nut...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Aanpak voor tekort aan arbeidskrachten - 1-7-2008
Om in het onderwijs en de zorg voldoende mensen te hebben om het werk te doen, de economie te laten functioneren en om de publieke voorzieningen betaalbaar te houden, stelt de commissie...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
CAO VO 2007-2008 - 1-7-2008
1 Algemene bepalingen 2 Arbeidsduur 3.a Aangaan van het dienstverband bijzonder onderwijs 4.a Beëindiging van het dienstverband en disciplinaire maatregelen bijzonder onderwijs 4.b Ontslag,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Functiedifferentiatie in po nog beperkt, maar neemt wel toe - 14-5-2008
In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft Regioplan onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken in het toepassen van functiedifferentiatie in het primair onderwijs....
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Beloning schoolleiders substantieel omhoog, acties voor extra ondersteuning - 1-5-2008
 Beloning schoolleiders substantieel omhoog Onderhandelaarsakkoord over actieplan LeerKracht!In de nacht van 15 op 16 april is overeenstemming bereikt over het convenant actieplan...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Subsidieregeling concierges - 18-4-2008
Vanaf het schooljaar 2008 - 2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1.550 extra ondersteuners op basisscholen. Hierbij gaat het om mensen die binnen de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, LeerKRACHT, Regelingen
Hindernissen bij realisatie combinatiefuncties - 1-3-2008
De Taskforce Combinatiefuncties "onder leiding van voorzitter Philip Geelkerken" presenteerde op 20maart het eindrapport "Aan het werk met combinatiefuncties!" Struikelblok blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Convenant Professionalisering werpt eerste vruchten af - 1-2-2008
Het benoemen van streefdoelen in een convenant en een op onderdelen nadere uitwerking daarvan in de desbetreffende cao’s leidt tot goede resultaten. De over het algemeen redelijk positieve...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Financiële Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008 - 30-1-2008
Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO PO 2006-2008 - 30-1-2008
De tekst van de CAO primair onderwijs, de CAO-po is van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van de CAO in 2006...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Financiële Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008 - 30-1-2008
Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken overeengekomen dat onder meer van invloed is op de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-PO geactualiseerd - 10-1-2008
 CAO-PO geactualiseerd De tekst van de cao primair onderwijs, de cao-po, is nog van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van deze cao in 2006 werd vastgesteld, is er nog een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 2-1-2008
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste Kamercommissie Onderwijs met de minister en staatssecretarissen van OCW over het actieplan ‘...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 12-12-2007
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp