Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1124 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
‘Onderlinge afhankelijkheid leerkrachten bevordert professionalisering’ - 26-11-2008
Hoe meer leerkrachten onderlinge afhankelijkheid ervaren tijdens de uitvoering van hun werk, hoe meer zij van elkaar leren. Dat stelt organisatiepsychologe Piety Runhaar van onderwijsadviesbureau KPC...
Primair onderwijs
Dossier: IPB
Onderwijsbonden uit overleg - 19-11-2008
AOb, ABVAKABO FNV en CNV Onderwijs  stappen op uit onderhandelingen cao voortgezet onderwijs De onderwijsbonden AOb, ABVAKABO FNV en CNV Onderwijs zijn opgestapt bij de cao-onderhandelingen in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Staking VO gaat door - 15-11-2008
De AOb is teleurgesteld in de voortgang van het cao-overleg in het voortgezet onderwijs. De bond  zet de landelijke staking op 19 november aanstaande door. Dinsdag wordt formeel overlegd over de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Tijd dringt voor overleg onderwijsbonden en VO-raad - 14-11-2008
Vandaag doen de bonden in het voortgezet onderwijs een ultieme poging tot een cao-akkoord te komen. De dreiging van een landelijke staking woensdag 19 november aanstaande blijft onverminderd bestaan...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Cao-akkoord gunstig voor directeuren én adjuncten - 13-11-2008
In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs een akkoord bereikt over een nieuwe...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Ziekteverzuim basis- en speciaal onderwijs neemt toe - 13-11-2008
Aan de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage onder primair onderwijspersoneel is in 2007 een einde gekomen. Na het jaar 2000, waarin het verzuimpercentage het hoogst was, daalde dit...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Verzekeringsmogelijkheden pilot nieuw vervangingsstelsel - 13-11-2008
De datum van de start van de pilot nieuw vervangingsstelsel is inmiddels uitgesteld tot 1 augustus 2009. De uiterste...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Afspraken convenant Leerkracht van Nederland verwerkt in CAO-PO - 11-11-2008
Cao-akkoord gunstig voor directeuren én adjuncten In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Functiemix
Toepassing nieuwe verantwoordingsregels BAPO - 30-10-2008
Naar aanleiding van de nieuwe verantwoordingsregels voor de BAPO heeft de AVS gesproken met accountants over de interpretatie...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
Toelichting afspraak ‘toelage directeur’ in Convenant leerkracht - 29-10-2008
In het convenant leerkracht is afgesproken dat OCW vanaf 1 januari 2009 voor iedere school één toelage voor...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Toepassing nieuwe verantwoordingsregels BAPO - 21-10-2008
Naar aanleiding van de nieuwe verantwoordingsregels voor de BAPO heeft de AVS gesproken met accountants over de interpretatie ervan en als hulpmiddel een spreadsheet* gemaakt. Daarmee kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bonden verzenden ultimatum aan VO-raad - 16-10-2008
De bonden in het voortgezet onderwijs, waaronder ABVAKABO FNV, hebben aan de laatste formele voorwaarde voor een actie in het voortgezet onderwijs voldaan. Via een ultimatum bekrachtigen zij hun eis...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Acties VO laatste week oktober - 13-10-2008
Nu er geen afspraken gemaakt zijn over de werkdruk in het voortgezet onderwijs (vo), gaan de onderwijsbonden actievoeren. Na twee jaar vertraging op dit dossier is de tijd van overleg ruimschoots...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Scholenpanel - Recente directievacatures vaak niet tijdig ingevuld (sept 2007) - 9-10-2008
Uit het jaarlijkse AVS Scholenpanel Vacatures, dat dit jaar voor de negende keer op rij is gehouden onder leden, blijkt dat de directievacatures die aan het begin van dit schooljaar zijn ontstaan...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie, Scholenpanel
Bonden sommeren VO-Raad - 2-10-2008
Bonden sommeren VO-Raad onderhandelaarsakkoord aan achterban voor te leggen en onjuiste uitspraken te rectificeren De vakbonden in het voortgezet onderwijs (vo) sommeren de werkgeversorganisatie...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Vakbonden roepen VO-Raad op cao-akkoord aan achterban voor te leggen - 30-9-2008
De werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs , de VO-raad stelt ten onrechte dat er een  interpretatieverschil is over de cao in het voortgezet onderwijs. Nergens wordt beweerd dat...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Zij-instromers blijven onderwijs trouw, maar zijn kostbaar - 18-9-2008
Zij-instromers zijn een aanwinst voor het onderwijs en blijven meestal in de sector werken. Degenen die stoppen, doen dat al in het begin van hun onderwijsloopbaan, omdat ze de combinatie van werk en...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Pilot vervangingsbekostiging uitgesteld - 11-9-2008
De ingangsdatum van de pilot met een nieuw stelsel voor personeelsvervanging is uitgesteld tot 1...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
CAO-bepalingen aangepast voor combinatiefuncties - 21-8-2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden, waarin ook de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO-bepalingen voor combinatiefuncties in het PO - 3-7-2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden waarin ook de afspraken uit het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanmelding pilot nieuw vervangingsstelsel: Haast geboden - 3-7-2008
In de Kader Primair die vorige week is verschenen is een artikel geplaatst over de op handen zijnde pilot nieuw vervangingsstelsel.  In dit artikel werd gemeld dat er binnenkort meer informatie...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt - 1-7-2008
 Scholen hebben nog weinig oog voor externe arbeidsmarkt Scholen zien het belang van een bekwaamheidsdossier helder in, en daaraan gekoppeld ‘opleiden in deschool’. Het nut...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Aanpak voor tekort aan arbeidskrachten - 1-7-2008
Om in het onderwijs en de zorg voldoende mensen te hebben om het werk te doen, de economie te laten functioneren en om de publieke voorzieningen betaalbaar te houden, stelt de commissie...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
CAO VO 2007-2008 - 1-7-2008
1 Algemene bepalingen 2 Arbeidsduur 3.a Aangaan van het dienstverband bijzonder onderwijs 4.a Beëindiging van het dienstverband en disciplinaire maatregelen bijzonder onderwijs 4.b Ontslag,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Functiedifferentiatie in po nog beperkt, maar neemt wel toe - 14-5-2008
In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft Regioplan onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken in het toepassen van functiedifferentiatie in het primair onderwijs....
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie

Pagina's

Er zijn 348 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 216 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp