Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1126 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Technische wijziging CAO PO 2009 - 13-5-2009
Centrales voor onderwijspersoneel en PO-raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Speciale subsidie voor kleinere, zelfstandige scholen - 23-4-2009
In het kader van het stimuleren van Leeftijdsbewust Personeelsbeleid is er vanuit het ministerie een tijdelijke subsidieregeling...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Subsidie aanvragen voor opbrengstgericht werken - 23-4-2009
Het Projectbureau Kwaliteit (PK) biedt schoolbesturen die voorop lopen op het gebied van opbrengstgericht werken binnenkort de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een Op Maat-traject...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Regelingen
Centrale website opleidingsaanbod - 23-4-2009
Scholing onderwijspersoneelOp de nieuwe website ZoekSO (zoek scholing onderwijs) zijn alle cursussen,...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Verdere uitwerking kwalificatiestructuur onderwijsberoepen nodig - 23-4-2009
Niveaus aanbrengen in beroepen Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) vindt dat er een verdere uitwerking moet komen van de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Twee keer 3,5% loonsverhoging en verlaging werkdruk in het VO - 14-4-2009
Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de nieuwe cao voortgezet onderwijs. In het onderhandelaarsakkoord, dat een looptijd van 25 maanden heeft, is een structurele...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Compensatieregeling oudere en langdurig zieke werknemers - 5-3-2009
Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Werkloosheid
Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008 - 3-3-2009
Het ministerie van OCW heeft een brief verspreid met daarin een speciale regeling waarmee de toepassing van het vormen van voorzieningen (RJ 271), voor wat betreft de BAPO, tijdelijk (voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Rompslomp eerstedagsmelding vervangers grotendeels van de baan - 26-2-2009
Sinds begin juli verplicht de belastingdienst werkgevers om elke nieuwe werknemer uiterlijk op de eerste werkdag te melden bij de belastingdienst, de zogenaamde eerstedagsmelding. Deze wijziging van...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
De BAPO in de jaarrekening 2008 - 20-2-2009
In september 2008 heeft het ministerie van OCW een brief aan alle schoolbesturen gezonden over de wijze waarop de BAPO kon worden verwerkt in de jaarrekening 2008. Aanvankelijk leek het er namelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bapo-regeling
Functiemix maakt steviger beoordelen noodzakelijk - 19-2-2009
a Durf te discriminerenMet de invoering van de functiemix word je als schoolleider gedwongen `hard´ te...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Leden AOb strijdlustig akkoord met cao vo - 12-2-2009
De sectorraad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. De leden vinden de afspraken over werkdruk...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Voorbeeldfuncties beschikbaar - 9-2-2009
Inmiddels zijn de voorbeeldfuncties beschikbaar in het kader van de uitwerking van de functiemix (uit het Convenant Leerkracht van Nederland). De voorbeeldfuncties staan hieronder.  Het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
Uiterste aanmeldtermijn pilot nieuw vervangingsstelsel 1 maart - 6-2-2009
Deze week zijn er een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met informatie over de pilot nieuw...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Nieuwe voorbeeldfuncties leerkrachten po - 5-2-2009
Voor de functiemix in het primair onderwijs zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor de leerkracht basisonderwijs LA...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Functiemix: relatie tussen beloning en kwaliteit - 22-1-2009
Eindverantwoordelijk management In het convenant `Leerkracht van Nederland´ is afgesproken dat per 1 augustus 2010 een start wordt gemaakt met de invoering van meer hogere leraarsfuncties....
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
CAO-PO 2009 - 22-1-2009
Op 19 januari van dit jaar is de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de organisaties van werknemers. De integrale tekst is te downloaden via de onderstaande link....
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leden Abvakabo verwerpen Cao-akkoord VO - 19-1-2009
Een meerderheid van de leden van Abvakabo FNV, die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, heeft het akkoord over de cao voortgezet onderwijs verworpen. Het feit dat werkgevers een goede aanpak...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
CAO-PO 2009 - 14-1-2009
Op 19 januari aanstaande wordt de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de de organisaties van werknemers. De integrale tekst van de CAO is hier te downloaden.Deze...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanmelden pilot nieuw vervangingsstelsel PO nog mogelijk tot 1 februari - 9-1-2009
Vanaf 1 augustus 2009 start een pilot die het schoolbesturen mogelijk maakt om eigen risicodrager te worden voor de vervangingskosten die nu door het Vervangingfonds worden vergoed. Er...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Onderhandelaarsakkoord CAO - 19-12-2008
De VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2008-2010. Er zijn afspraken gemaakt over een marktconforme salarisverhoging van 6% en een verhoging...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Compensatieregeling loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers - 11-12-2008
Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die vóór ze in dienst kwamen minstens...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Werkloosheid
Cao primair onderwijs definitief vastgesteld - 11-12-2008
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat de sociale...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
AOb: ‘Meeste leerkrachten basisonderwijs nog in laagste salarisschaal’ - 11-12-2008
Het overgrote deel van de basisscholen voert nog geen bewust beloningsbeleid; 98,3 procent van de...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Salaris
Helft onderwijspersoneel voelt zich ongezond - 11-12-2008
De helft van de medewerkers in het onderwijs en de gezondheidszorg voelt zich niet gezond. Onder...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken

Pagina's

Er zijn 350 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 216 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp