Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1112 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Nieuwe voorbeeldfuncties leerkrachten po - 5-2-2009
Voor de functiemix in het primair onderwijs zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor de leerkracht basisonderwijs LA...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Functiemix: relatie tussen beloning en kwaliteit - 22-1-2009
Eindverantwoordelijk management In het convenant `Leerkracht van Nederland´ is afgesproken dat per 1 augustus 2010 een start wordt gemaakt met de invoering van meer hogere leraarsfuncties....
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
CAO-PO 2009 - 22-1-2009
Op 19 januari van dit jaar is de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de organisaties van werknemers. De integrale tekst is te downloaden via de onderstaande link....
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leden Abvakabo verwerpen Cao-akkoord VO - 19-1-2009
Een meerderheid van de leden van Abvakabo FNV, die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, heeft het akkoord over de cao voortgezet onderwijs verworpen. Het feit dat werkgevers een goede aanpak...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
CAO-PO 2009 - 14-1-2009
Op 19 januari aanstaande wordt de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de de organisaties van werknemers. De integrale tekst van de CAO is hier te downloaden.Deze...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanmelden pilot nieuw vervangingsstelsel PO nog mogelijk tot 1 februari - 9-1-2009
Vanaf 1 augustus 2009 start een pilot die het schoolbesturen mogelijk maakt om eigen risicodrager te worden voor de vervangingskosten die nu door het Vervangingfonds worden vergoed. Er...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Onderhandelaarsakkoord CAO - 19-12-2008
De VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2008-2010. Er zijn afspraken gemaakt over een marktconforme salarisverhoging van 6% en een verhoging...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Cao primair onderwijs definitief vastgesteld - 11-12-2008
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat de sociale...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
AOb: ‘Meeste leerkrachten basisonderwijs nog in laagste salarisschaal’ - 11-12-2008
Het overgrote deel van de basisscholen voert nog geen bewust beloningsbeleid; 98,3 procent van de...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Salaris
Helft onderwijspersoneel voelt zich ongezond - 11-12-2008
De helft van de medewerkers in het onderwijs en de gezondheidszorg voelt zich niet gezond. Onder...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken
Compensatieregeling loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers - 11-12-2008
Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die vóór ze in dienst kwamen minstens...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Werkloosheid
Nieuwe aanvraagronde Lerarenbeurs voor scholing - 2-12-2008
Van 12 januari t/m 20 februari 2009 kunnen leraren in het po, vo, mbo of hbo een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix, Professionalisering
CAO primair onderwijs definitief vastgesteld - 2-12-2008
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarakkoord, dat de sociale partners...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Functiemix
‘Onderlinge afhankelijkheid leerkrachten bevordert professionalisering’ - 26-11-2008
Hoe meer leerkrachten onderlinge afhankelijkheid ervaren tijdens de uitvoering van hun werk, hoe meer zij van elkaar leren. Dat stelt organisatiepsychologe Piety Runhaar van onderwijsadviesbureau KPC...
Primair onderwijs
Dossier: IPB
Onderwijsbonden uit overleg - 19-11-2008
AOb, ABVAKABO FNV en CNV Onderwijs  stappen op uit onderhandelingen cao voortgezet onderwijs De onderwijsbonden AOb, ABVAKABO FNV en CNV Onderwijs zijn opgestapt bij de cao-onderhandelingen in...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Staking VO gaat door - 15-11-2008
De AOb is teleurgesteld in de voortgang van het cao-overleg in het voortgezet onderwijs. De bond  zet de landelijke staking op 19 november aanstaande door. Dinsdag wordt formeel overlegd over de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Tijd dringt voor overleg onderwijsbonden en VO-raad - 14-11-2008
Vandaag doen de bonden in het voortgezet onderwijs een ultieme poging tot een cao-akkoord te komen. De dreiging van een landelijke staking woensdag 19 november aanstaande blijft onverminderd bestaan...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Cao-akkoord gunstig voor directeuren én adjuncten - 13-11-2008
In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs een akkoord bereikt over een nieuwe...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Ziekteverzuim basis- en speciaal onderwijs neemt toe - 13-11-2008
Aan de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage onder primair onderwijspersoneel is in 2007 een einde gekomen. Na het jaar 2000, waarin het verzuimpercentage het hoogst was, daalde dit...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Verzekeringsmogelijkheden pilot nieuw vervangingsstelsel - 13-11-2008
De datum van de start van de pilot nieuw vervangingsstelsel is inmiddels uitgesteld tot 1 augustus 2009. De uiterste...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Afspraken convenant Leerkracht van Nederland verwerkt in CAO-PO - 11-11-2008
Cao-akkoord gunstig voor directeuren én adjuncten In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Functiemix
Toepassing nieuwe verantwoordingsregels BAPO - 30-10-2008
Naar aanleiding van de nieuwe verantwoordingsregels voor de BAPO heeft de AVS gesproken met accountants over de interpretatie...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling
Toelichting afspraak ‘toelage directeur’ in Convenant leerkracht - 29-10-2008
In het convenant leerkracht is afgesproken dat OCW vanaf 1 januari 2009 voor iedere school één toelage voor...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Toepassing nieuwe verantwoordingsregels BAPO - 21-10-2008
Naar aanleiding van de nieuwe verantwoordingsregels voor de BAPO heeft de AVS gesproken met accountants over de interpretatie ervan en als hulpmiddel een spreadsheet* gemaakt. Daarmee kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Bonden verzenden ultimatum aan VO-raad - 16-10-2008
De bonden in het voortgezet onderwijs, waaronder ABVAKABO FNV, hebben aan de laatste formele voorwaarde voor een actie in het voortgezet onderwijs voldaan. Via een ultimatum bekrachtigen zij hun eis...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp