Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1115 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Geld voor actieplan LeerKracht! blijft beschikbaar - 6-7-2009
Ondanks de economische crisis gaan de maatregelen in het kader van het actieplan LeerKracht van Nederland gewoon door...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Aantal onderwijsvacatures daalt - 25-6-2009
11 procent minder dan jaar geleden Het aantal vacatures op internet is in Nederland in mei van dit jaar voor de dertiende opeenvolgende maand afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse Monster...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Subsidieregeling zij-instroom 2009-2011 VO - 18-6-2009
De minister kan subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten in het kader van het begeleiden van een zij-instromer, waaronder in elk geval valt:...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Zij-instroom
Regelingen VO gepubliceerd - 18-6-2009
Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 gepubliceerd Voor de eerste opvang van vreemdelingen, die instromen na de teldatum van 1 oktober 2009, heeft het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Arbeidsinspectie akkoord met Arbocatalogus PO - 17-6-2009
De Arbeidsinspectie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Arbocatalogus Primair Onderwijs. Dit betekent dat besturen en...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Nieuwe brochures Vervangingsfonds - 11-6-2009
Het Vervangingsfonds heeft onlangs de brochure `Subsidie Sluitende Aanpak Aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie´ uitgebracht. De subsidie Sluitende Aanpak betreft...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Subsidieregelingen, Vervangingsbeleid
Basisscholen en gemeente Amsterdam starten opleidingstraject directeuren - 11-6-2009
De gemeente Amsterdam ondersteunt basisscholen met onafhankelijke onderwijskundige experts, start samen met het...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Subsidie Sluitende Aanpak - 2-6-2009
Deze subsidieregeling van het Participatiefonds betreft een aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie en is bedoeld als ondersteuning voor werknemers na 24 maanden ziekteverzuim...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Regelingen
Risico ongeval uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires groter - 26-5-2009
De Arbeidsinspectie gaat dit jaar speciaal controleren op de werkomstandigheden van uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs.Uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs lopen een grotere kans op...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
18 miljoen voor talentbevordering leerkrachten - 14-5-2009
Lerarenopleidingen en scholen worden gestimuleerd om het talent van bestaande en nieuwe leerkrachten te bevorderen en verder te versterken. Voor deze tijdelijke regeling `Krachtig Meesterschap...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Professionalisering
‘Zwarte’ scholen hebben meer moeite om leerkrachten te vinden en behouden - 14-5-2009
Zwarte scholen hebben extra veel moeite met het aantrekken en behouden van leerkrachten, blijkt uit de verkenning ‘De slag om de leerkracht’ van Forum. De verkenning geeft inzicht in de aard en...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
‘Werkdruk belemmert professionalisering leerkrachten’ - 14-5-2009
Werkdruk is het grootste probleem binnen het onderwijs, blijkt uit de resultaten van de Barometeronderwijs die is opgezet door VKbanen en Newcom Research...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Stimuleringsbijdrage voor opleiden en aanstellen extra schoolleiders - 14-5-2009
Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten steeds meer moeite doen om vacatures voor schoolleiders te vervullen. Via een stimuleringsbijdrage wil het ministerie van OCW bevorderen dat besturen in...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Nieuwe aanvraagronde Lerarenbeurs voor scholing van start - 14-5-2009
De nieuwe aanvraagronde van de Lerarenbeurs voor scholing is vanaf 11 mei gestart. Tot en met 17 juni aanstaande kunnen leerkrachten in...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Technische wijziging CAO PO 2009 - 13-5-2009
Centrales voor onderwijspersoneel en PO-raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2009. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Speciale subsidie voor kleinere, zelfstandige scholen - 23-4-2009
In het kader van het stimuleren van Leeftijdsbewust Personeelsbeleid is er vanuit het ministerie een tijdelijke subsidieregeling...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Verdere uitwerking kwalificatiestructuur onderwijsberoepen nodig - 23-4-2009
Niveaus aanbrengen in beroepen Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) vindt dat er een verdere uitwerking moet komen van de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
Subsidie aanvragen voor opbrengstgericht werken - 23-4-2009
Het Projectbureau Kwaliteit (PK) biedt schoolbesturen die voorop lopen op het gebied van opbrengstgericht werken binnenkort de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een Op Maat-traject...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Regelingen
Centrale website opleidingsaanbod - 23-4-2009
Scholing onderwijspersoneelOp de nieuwe website ZoekSO (zoek scholing onderwijs) zijn alle cursussen,...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Twee keer 3,5% loonsverhoging en verlaging werkdruk in het VO - 14-4-2009
Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de nieuwe cao voortgezet onderwijs. In het onderhandelaarsakkoord, dat een looptijd van 25 maanden heeft, is een structurele...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Compensatieregeling oudere en langdurig zieke werknemers - 5-3-2009
Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in dienst kwamen minstens 52 weken...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Werkloosheid
Brief OCW over BAPO in jaarrekening 2008 - 3-3-2009
Het ministerie van OCW heeft een brief verspreid met daarin een speciale regeling waarmee de toepassing van het vormen van voorzieningen (RJ 271), voor wat betreft de BAPO, tijdelijk (voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Lumpsum
Rompslomp eerstedagsmelding vervangers grotendeels van de baan - 26-2-2009
Sinds begin juli verplicht de belastingdienst werkgevers om elke nieuwe werknemer uiterlijk op de eerste werkdag te melden bij de belastingdienst, de zogenaamde eerstedagsmelding. Deze wijziging van...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
De BAPO in de jaarrekening 2008 - 20-2-2009
In september 2008 heeft het ministerie van OCW een brief aan alle schoolbesturen gezonden over de wijze waarop de BAPO kon worden verwerkt in de jaarrekening 2008. Aanvankelijk leek het er namelijk...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bapo-regeling
Functiemix maakt steviger beoordelen noodzakelijk - 19-2-2009
a Durf te discriminerenMet de invoering van de functiemix word je als schoolleider gedwongen `hard´ te...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp