Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1110 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Personeel met lesgebonden/behandeltaken ontslag per 1 september - 17-8-2009
Kan onderwijsgevend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Opzeggingstermijnen bijzonder onderwijs - 17-8-2009
Kan aangegeven worden welke opzeggingstermijnen voor het bijzonder onderwijs gelden? Opzegging van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Opzeggingstermijnen openbaar primair onderwijs - 17-8-2009
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - inschaling bij doorstroming - 17-8-2009
Als een LIO na het behalen van het getuigschrift doorstroomt naar de functie van groepsleerkracht, hoe vindt...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - uitkering - 17-8-2009
Kan een LIO een uitkering aanvragen? Ja, de leraar in opleiding valt onder de werking van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - pensioen en diensttijd - 17-8-2009
Bouwt de LIO pensioen en diensttijd op? Ja, de LIO bouwt normaal pensioen op en ook diensttijd.
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - benoeming en 1 augustusperiodiek - 17-8-2009
Als een LIO aansluitend in hetzelfde schooljaar, bijvoorbeeld per 1 juni, wordt benoemd c.q. aangesteld...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - benoemingsduur - 17-8-2009
Wat is de benoemings-/aanstellingsduur van een LIO? De LIO dient benoemd c.q. aangesteld te worden voor...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - vervanging - 17-8-2009
Mag een LIO bij ziekte door een groepsleerkracht vervangen worden? Ja. Formeel gezien behoort een LIO...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - vergoeding begeleiding - 17-8-2009
Is het mogelijk om een vergoeding voor de begeleiding van de LIO te krijgen? Neen. Vanaf 1 augustus...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - financiering - 17-8-2009
Hoe wordt een LIO betaald?Het salaris van de LIO is geregeld in bijlage IV.A van de CAO PO. Het salaris...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - definitie - 17-8-2009
Wat wordt verstaan onder een leraar in opleiding (LIO)? Volgens artikel 3, 4e lid, van de Wet op het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Zwangerschapsverlof - miskraam - 13-8-2009
Hoe is het verlof geregeld bij een miskraam?Van een bevalling is sprake als er een kind ter wereld wordt gebracht dat afgeleid van de duur van de zwangerschap levensvatbaarheid heeft of heeft gehad....
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Spaarloonregeling - andere werkgever - 13-8-2009
Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van EUR 51,08. Hij gaat per...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Spaarloonregeling - fusie - 13-8-2009
Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard worden...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Gemeenten vanaf 2010 - Derde tranchegemeenten - 13-8-2009
Gemeenten vanaf 2010Derde tranchegemeenten De gemeenten die in 2010 de gelegenheid krijgen om te gaan...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Gemeenten vanaf 2009 - Tweede tranche - 13-8-2009
Gemeenten vanaf 2009 Met de Impuls wil het kabinet samen met gemeenten en met de onderwijs- sport- en cultuursector een structurele impuls geven aan de realisering van totaal 2.500...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Fietsregeling - belastingvrije fietsvergoedingen - 13-8-2009
Welke mogelijkheden zijn er voor het verstrekken van belastingvrije fietsvergoedingen? De...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmileu - 10-8-2009
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw opgenomen en trekt voor de jaren 2009 en 2010 50 miljoen uit. De scholen dienen aan te tonen welke...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008 – 2009 - 21-7-2009
In verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus 2008, het clusteren van diverse bekostigingsregelingen en het opnemen van het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsachterstanden, Regelingen
Geld voor actieplan LeerKracht! blijft beschikbaar - 6-7-2009
Ondanks de economische crisis gaan de maatregelen in het kader van het actieplan LeerKracht van Nederland gewoon door...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Aantal onderwijsvacatures daalt - 25-6-2009
11 procent minder dan jaar geleden Het aantal vacatures op internet is in Nederland in mei van dit jaar voor de dertiende opeenvolgende maand afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse Monster...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Subsidieregeling zij-instroom 2009-2011 VO - 18-6-2009
De minister kan subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten in het kader van het begeleiden van een zij-instromer, waaronder in elk geval valt:...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, Zij-instroom
Regelingen VO gepubliceerd - 18-6-2009
Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 gepubliceerd Voor de eerste opvang van vreemdelingen, die instromen na de teldatum van 1 oktober 2009, heeft het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Arbeidsinspectie akkoord met Arbocatalogus PO - 17-6-2009
De Arbeidsinspectie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Arbocatalogus Primair Onderwijs. Dit betekent dat besturen en...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 213 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp