Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1116 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
‘Vergrijzing levert onderwijs miljard op’ - 17-9-2009
Het ministerie van Onderwijs gaat het komende decennium fors verdienen aan de vergrijzing, meldt het Financieel Dagblad (FD). De vervanging van 50.000 relatief dure 55-plussers in het lager en...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
‘Redelijk salaris, maar hard werken in onderwijs’ - 17-9-2009
De Nederlandse onderwijsuitgaven groeien mee, parallel aan een toename van het aantal leerlingen en studenten. Ook ligt het salaris van bepaalde leerkrachten iets hoger dan het OESO-gemiddelde. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Website Arbocatalogus PO in de lucht - 17-9-2009
De arbeidsinspectie heeft onlangs de inhoud van de Arbocatalogus PO goedgekeurd, waardoor de catalogus een formele status heeft gekregen. Dit betekent dat het bevoegde gezag zich aan de inhoud moeten...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Zijn functioneringsgesprekken en beoordelingen verplicht? (september 2009) - 3-9-2009
Zijn functioneringsgesprekken en beoordelingen verplicht en hoe vaak dienen deze plaats te vinden?In de CAO PO staat in artikel 9.4 het volgende aangegeven: “Door of namens de werkgever worden...
Primair onderwijs
Dossier: Beoordelen en functioneren
Amsterdamse leerkracht voor de klas in New York - 3-9-2009
De tweede en derde week van september staan voor 25 New Yorkers en Amsterdammers in het teken van de job swap: ze ruilen dan om beurten...
Primair onderwijs
Dossier: Mobiliteit
GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast - 1-9-2009
De bedragen van de gemiddelde personeelslast (GPL) zijn voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2009 bijgesteld. Dit blijkt uit de Regeling aanpassing en vaststelling bedragen landelijk...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Personeel met lesgebonden/behandeltaken ontslag per 1 september - 17-8-2009
Kan onderwijsgevend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Opzeggingstermijnen bijzonder onderwijs - 17-8-2009
Kan aangegeven worden welke opzeggingstermijnen voor het bijzonder onderwijs gelden? Opzegging van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Opzeggingstermijnen openbaar primair onderwijs - 17-8-2009
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - inschaling bij doorstroming - 17-8-2009
Als een LIO na het behalen van het getuigschrift doorstroomt naar de functie van groepsleerkracht, hoe vindt...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - uitkering - 17-8-2009
Kan een LIO een uitkering aanvragen? Ja, de leraar in opleiding valt onder de werking van de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - pensioen en diensttijd - 17-8-2009
Bouwt de LIO pensioen en diensttijd op? Ja, de LIO bouwt normaal pensioen op en ook diensttijd.
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - benoeming en 1 augustusperiodiek - 17-8-2009
Als een LIO aansluitend in hetzelfde schooljaar, bijvoorbeeld per 1 juni, wordt benoemd c.q. aangesteld...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - benoemingsduur - 17-8-2009
Wat is de benoemings-/aanstellingsduur van een LIO? De LIO dient benoemd c.q. aangesteld te worden voor...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - vervanging - 17-8-2009
Mag een LIO bij ziekte door een groepsleerkracht vervangen worden? Ja. Formeel gezien behoort een LIO...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - vergoeding begeleiding - 17-8-2009
Is het mogelijk om een vergoeding voor de begeleiding van de LIO te krijgen? Neen. Vanaf 1 augustus...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - financiering - 17-8-2009
Hoe wordt een LIO betaald?Het salaris van de LIO is geregeld in bijlage IV.A van de CAO PO. Het salaris...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Leraar in opleiding (LIO) - definitie - 17-8-2009
Wat wordt verstaan onder een leraar in opleiding (LIO)? Volgens artikel 3, 4e lid, van de Wet op het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Zwangerschapsverlof - miskraam - 13-8-2009
Hoe is het verlof geregeld bij een miskraam?Van een bevalling is sprake als er een kind ter wereld wordt gebracht dat afgeleid van de duur van de zwangerschap levensvatbaarheid heeft of heeft gehad....
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Spaarloonregeling - andere werkgever - 13-8-2009
Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van EUR 51,08. Hij gaat per...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Spaarloonregeling - fusie - 13-8-2009
Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard worden...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Gemeenten vanaf 2010 - Derde tranchegemeenten - 13-8-2009
Gemeenten vanaf 2010Derde tranchegemeenten De gemeenten die in 2010 de gelegenheid krijgen om te gaan...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Gemeenten vanaf 2009 - Tweede tranche - 13-8-2009
Gemeenten vanaf 2009 Met de Impuls wil het kabinet samen met gemeenten en met de onderwijs- sport- en cultuursector een structurele impuls geven aan de realisering van totaal 2.500...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Fietsregeling - belastingvrije fietsvergoedingen - 13-8-2009
Welke mogelijkheden zijn er voor het verstrekken van belastingvrije fietsvergoedingen? De...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmileu - 10-8-2009
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw opgenomen en trekt voor de jaren 2009 en 2010 50 miljoen uit. De scholen dienen aan te tonen welke...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen

Pagina's

Er zijn 332 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp