Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1110 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2009 bekend - 7-7-2010
De voorlopige ziekteverzuimcijfers over 2009 zijn bekend. Het definitieve rapport van onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt verwacht in het najaar. De landelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Tweede Kamer handhaaft nullijn onderwijssalarissen - 7-7-2010
Onder andere een motie van Plasterk (PvdA) om de onderwijssalarissen...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Minimumloon en uitkeringen verhoogd met ingang van 1 juli 2010 - 2-7-2010
Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2010 gestegen van EUR 1.407,60 naar EUR 1.416. Deze aanpassingen zijn nodig, omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.  Ook...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO PO, WAO en WIA
AVS roept politiek op matje - 7-6-2010
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op In de onlangs verschenen...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Salaris
Voorlichting functiemix in volle gang - 27-5-2010
CommunicatiecampagneOp initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix in het primair en voortgezet onderwijs onder de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Onderwijsbonden vragen duidelijkheid over CAO's - 19-5-2010
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Campagne functiemix - 12-5-2010
Op initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs onder...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie, Functiemix
Campagne functiemix - 12-5-2010
Op initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs onder...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix
Subsidieregeling voor internationale uitwisseling en (vroeg vreemde) taalonderwijs - 11-5-2010
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en vbo-groen scholen kunnen vanaf nu in aanmerking komen voor vergoeding van...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Aanvragen vervangingspool 2010/2011 tot 1 juni aanstaande - 11-5-2010
Het reglement Vervangingsfonds voor het primair pnderwijs biedt ook voor het schooljaar 2010/2011 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten. Alle besturen die in het schooljaar 2009/...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Aanvullende middelen voor cluster 3 en 4 - 11-5-2010
Demissionair minister Rouvoet van onderwijs stelt met de regeling `Subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 2009´...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Publieke verzekering voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten blijft mogelijk - 11-5-2010
Het kabinet komt, gezien de demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA, Werkloosheid
Gezonde school leidt tot gezondere leerlingen en minder uitval - 21-4-2010
Demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin, OCW) heeft gisteren de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs in ontvangst genomen. Deze geeft scholen in het...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
CAO VO dreigt vast te lopen door onduidelijkheid lonen - 20-4-2010
Dreigende nullijn vergroot lerarentekort Het personeel in het voortgezet onderwijs kan voorlopig niet rekenen op een marktconforme loonstijging en vermindering van de werklast. Dat concluderen de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Jos van Kemenade Award stimuleert professionalisering leerkrachten - 8-4-2010
Besturen, scholen, groepen scholen of lerarenteams die binnen een school leerkrachten de ruimte bieden om zich...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Extra geld voor lerarenbeurs - 8-3-2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen.De lerarenbeurs voor scholing...
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
Extra geld voor lerarenbeurs - 8-3-2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van...
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
Extra geld voor lerarenbeurs - 8-3-2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen. De lerarenbeurs voor...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nascholing
Handreiking functiemix PO - 22-2-2010
In het kader van de functiemix PO heeft de AVS met de sociale partners en het ministerie van OCW een handreiking functiemix gemaakt. In deze handreiking wordt mede aandacht besteed aan een van de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd - 20-2-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft op 12 februari 2010 de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 gepubliceerd. Uit de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Regelingen
Voormelding dreigend ontslag afgeschaft - 16-2-2010
Voor werknemers die op of na 1 februari 2010 worden ontslagen hoeft sinds 1 februari is een voormelding dreigend ontslag niet meer nodig. Dat heeft het bestuur van het Participatiefonds (PF), waar...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend - 19-1-2010
De staatssecretarissen van OCW en LNV hebben het wetsvoorstel ingediend waarbij de mogelijkheid wordt geboden om leraren met beperkte bevoegdheid in te zetten in het voortgezet onderwijs. In...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden leraarschap ingediend - 19-1-2010
De staatssecretarissen van OCW en LNV hebben het wetsvoorstel ingediend waarbij de mogelijkheid wordt geboden om leraren met beperkte bevoegdheid in te zetten in het voortgezet onderwijs. In...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Onderhandelingen CAO-VO van start - 19-1-2010
Op 19 januari 2010 zijn de onderhandelingen over de CAO-VO 2010 van start gegaan. De huidige CAO-VO heeft een looptijd tot 1 augustus 2010. De inzet van zowel de VO-raad als van de vakbonden...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Knelpunten functiemix - 15-1-2010
In opdracht van de sociale partners zijn in de afgelopen maanden in het kader van de functiemix door SBO pilots...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Functiemix

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 213 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp