Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1116 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Promoveren voor leraren - 17-8-2010
Promoveren voor leraren beoogt het aantal gepromoveerde leraren te vergroten. Het gaat dan om leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Een...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Overgangsregeling Reglementen Participatiefonds schooljaar 2010–2011 - 17-8-2010
Op 1 juli 2010 heeft het bestuur vaan de Stichting Participatiefonds een overgangsregeling getroffen voor toepassing van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO, Werkloosheid
SBL wordt coöperatie - 29-7-2010
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) wordt omgevormd tot een coöperatie. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in haar brief van 19 juli 2010. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Regeling Leerplusarrangement VO voortgezet - 26-7-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft in haar brief van 24 juni 2010 aangegeven dat de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen de komende...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Regelingen
Wijziging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013 - 23-7-2010
Zowel de 'Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013' (van 23 mei 2008) als de ‘Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Subsidieregelingen
Wijziging Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010 - 23-7-2010
De ‘Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen’ (9 april 2010) heeft als doel mensen geïnteresseerd te krijgen in het ondernemerschap en bij hen een ondernemende houding te stimuleren. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen, Subsidieregelingen
Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2009 bekend - 7-7-2010
De voorlopige ziekteverzuimcijfers over 2009 zijn bekend. Het definitieve rapport van onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt verwacht in het najaar. De landelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Tweede Kamer handhaaft nullijn onderwijssalarissen - 7-7-2010
Onder andere een motie van Plasterk (PvdA) om de onderwijssalarissen...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Minimumloon en uitkeringen verhoogd met ingang van 1 juli 2010 - 2-7-2010
Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2010 gestegen van EUR 1.407,60 naar EUR 1.416. Deze aanpassingen zijn nodig, omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.  Ook...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO PO, WAO en WIA
AVS roept politiek op matje - 7-6-2010
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op In de onlangs verschenen...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Salaris
Voorlichting functiemix in volle gang - 27-5-2010
CommunicatiecampagneOp initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix in het primair en voortgezet onderwijs onder de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Onderwijsbonden vragen duidelijkheid over CAO's - 19-5-2010
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Campagne functiemix - 12-5-2010
Op initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs onder...
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie, Functiemix
Campagne functiemix - 12-5-2010
Op initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs onder...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix
Aanvullende middelen voor cluster 3 en 4 - 11-5-2010
Demissionair minister Rouvoet van onderwijs stelt met de regeling `Subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 2009´...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Publieke verzekering voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten blijft mogelijk - 11-5-2010
Het kabinet komt, gezien de demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA, Werkloosheid
Subsidieregeling voor internationale uitwisseling en (vroeg vreemde) taalonderwijs - 11-5-2010
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en vbo-groen scholen kunnen vanaf nu in aanmerking komen voor vergoeding van...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Aanvragen vervangingspool 2010/2011 tot 1 juni aanstaande - 11-5-2010
Het reglement Vervangingsfonds voor het primair pnderwijs biedt ook voor het schooljaar 2010/2011 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten. Alle besturen die in het schooljaar 2009/...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Gezonde school leidt tot gezondere leerlingen en minder uitval - 21-4-2010
Demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin, OCW) heeft gisteren de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs in ontvangst genomen. Deze geeft scholen in het...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
CAO VO dreigt vast te lopen door onduidelijkheid lonen - 20-4-2010
Dreigende nullijn vergroot lerarentekort Het personeel in het voortgezet onderwijs kan voorlopig niet rekenen op een marktconforme loonstijging en vermindering van de werklast. Dat concluderen de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Jos van Kemenade Award stimuleert professionalisering leerkrachten - 8-4-2010
Besturen, scholen, groepen scholen of lerarenteams die binnen een school leerkrachten de ruimte bieden om zich...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Extra geld voor lerarenbeurs - 8-3-2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen.De lerarenbeurs voor scholing...
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
Extra geld voor lerarenbeurs - 8-3-2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen. De lerarenbeurs voor...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nascholing
Extra geld voor lerarenbeurs - 8-3-2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van...
Primair onderwijs
Dossier: Nascholing
Handreiking functiemix PO - 22-2-2010
In het kader van de functiemix PO heeft de AVS met de sociale partners en het ministerie van OCW een handreiking functiemix gemaakt. In deze handreiking wordt mede aandacht besteed aan een van de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix

Pagina's

Er zijn 332 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp