Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1112 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Leerkrachten gezocht voor Caribisch Nederland - 19-4-2012
De scholen in Caribisch Nederland ontvangen de komende vier jaar extra geld van het ministerie van OCW om leerkrachten te werven voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Combinatiefunctionarissen stimuleren sport en cultuur - 19-4-2012
Combinatiefunctionarissen dragen positief bij aan de landelijke doelstellingen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Dat concluderen Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs en Gezondheid en het...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Inspectie: ‘Schoolleiders moeten investeren in professionaliseren’ - 17-4-2012
De vaardigheidsverschillen tussen leerkrachten zijn groot: 14 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs en 25 procent in het voortgezet onderwijs beschikt niet over voldoende vaardigheden om...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Professionalisering
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
Ziekteverzuim primair onderwijs stijgt door werk- en prestatiedruk - 4-4-2012
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is na een jarenlange daling sinds het derde kwartaal van 2010 weer aan het stijgen, blijkt uit cijfers van het Vervangingsfonds (Vf ). De verwachting is dat...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Vervangingsbeleid, Verzuim en Arbozaken
Lacunes in opleidings- en scholingsaanbod leerkrachten - 4-4-2012
De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is in een aantal opzichten onvoldoende. Vooral op de prioritaire beleidsterreinen van het ministerie van OCW is het...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs, Nascholing, Professionalisering
Aanvraagronde Lerarenbeurs gestart - 23-3-2012
De nieuwe aanvraagronde voor een Lerarenbeurs in het studiejaar 2012/2013 is gestart op 2 april en loopt tot en met 1 juni 2012. Vanaf dit jaar kan de Lerarenbeurs niet meer gebruikt worden voor...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Nascholing, Passend onderwijs, Professionalisering
Nieuwsbrief Projectgroep Combifuncties Onderwijs - 19-3-2012
De Projectgroep Combifuncties Onderwijs houdt u op de hoogte van practices, ervaringsverhalen en landelijke ontwikkelingen op het gebied van combinatiefuncties. Hiertoe brengt de projectgroep een...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties
Nieuwe registerorganisatie voor schoolleiders op komst - 14-3-2012
In het voorjaar van 2012 werken de vier organisaties AVS, AOb, CNVO en PO Raad aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Management
Inzet primaire arbeidsvoorwaarden CAO PO: niet wéér nullijn - 28-2-2012
De vakbonden in het onderwijs, waaronder de AVS, hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra per brief gevraagd om overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden. Tegelijk is de inzet...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Scholen blijven investeren in professionalisering - 2-2-2012
Ondanks dat scholen te maken hebben met een steeds krapper wordend budget, blijven zij investeren in professionalisering.Dit blijkt uit een onderzoek van NIDAP onder tweehonderd basisscholen en...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Naast voorbereiden steeds meer implementatie van functiemix in po - 2-2-2012
Het primair en voortgezet onderwijs zijn in het kader van de functiemix tot nu toe het verst gevorderd met het benoemen van leerkrachten in een functie met een hogere salarisschaal, blijkt uit de...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Premieverhoging Vervangings- en Participatiefonds per 1 januari 2012 - 19-1-2012
De premies van zowel het Vervangingsfonds (Vf ) als het Participatiefonds (Pf ) zijn per 1 januari 2012 verhoogd.Een overzicht van de wijzigingen in de premies:• Participatiefonds: was 2,12%,...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Gezocht: locatiedirecteur - 19-1-2012
Vacatures voor locatiedirecteuren blijken het moeilijkst te vervullen, wijst onderzoek van de AVS uit. Ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Meerscholendirecteuren volgen...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Bonden dreigen met rechter om initiatiefwet - 13-1-2012
De centrales voor overheidspersoneel AC (waarvan AVS deel uit maakt), CMHF, ACOP en CCOOP eisen gezamenlijk dat minister Spies van Binnenlandse Zaken met hen in overleg treedt over de initiatiefwet...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO PO
Belastingmaatregelen onderwijs 2012 gepubliceerd - 9-1-2012
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2012 gepubliceerd. De publicatie bevat een beschrijving...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen, Regelingen
Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen - 9-1-2012
Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie, Scholenpanel
Schoolleiders kampen met forse werkdruk - 2-1-2012
Bijna alle schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs ervaren een behoorlijke werkdruk. Voor bijna de helft van de schoolleiders is de werkdruk zelfs fors. Dit blijkt uit een onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Scholenpanel
Verklaring omtrent gedrag (VOG) elektronisch opvraagbaar - 23-12-2011
Per 1 januari 2012 wordt het mogelijk om de Verklaring omtrent gedrag elektronisch aan te vragen. Hierdoor wordt het aanvragen van de VOG gemakkelijker, omdat personeelsleden niet meer zelf naar het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Regeling bekostiging VO definitief vastgesteld - 21-12-2011
De Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012 (Staatscourant van 6 oktober 2011) is via de zogenoemde voorhangprocedure aan de Tweede Kamer...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Vlamingen azen op ontslagen Nederlandse leerkrachten - 19-12-2011
De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet is geïnteresseerd in de Nederlandse leerkrachten die vanwege de bezuinigingen op Passend onderwijs hun baan kwijt raken. Hij pleit voor een...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Vernieuwde stimuleringsregeling ‘Coaching voor en door schoolleiders’ in 2012 - 15-12-2011
Het eerdere door OCW gefinancierde project ‘Coaching voor en door schoolleiders ‘krijgt vanwege het succes in 2012 een nieuwe impuls in de vorm van een stimuleringsregeling. Hierdoor...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
‘Een schoolleidersdiploma betekent een erkenning van het ambacht' - 1-12-2011
‘Gezocht: bekwame schoolleider.’ Door de vergrijzing dreigt er een tekort aan schoolleiders. Tegelijkertijd ontstaat er een kwalitatief probleem: de rol van schoolleiders wordt steeds...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Combinatiefunctionaris levert waardevolle bijdrage aan sport- en cultuuraanbod op school - 1-12-2011
De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met bijna 12 procent naar 91 procent...
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp