Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1113 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT
Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten - 23-8-2012
De registratieplicht voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor iedereen...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Scholen moeten door met bezuinigen - 23-8-2012
Ook de komende jaren zijn scholen en schoolbesturen genoodzaakt fors te bezuinigen. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. DUO...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Professionalisering, Opbrengstgericht leiderschap
Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders - 23-8-2012
Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Scholenpanel
Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten - 23-8-2012
De registratieplicht voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor iedereen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Staatssecretaris Zijlstra positief over resultaten tussenmeting functiemix - 27-7-2012
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs begin juli laten weten positief te zijn over de resultaten van de tussenmeting functiemix. De tussendoelstellingen zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten - 23-7-2012
De registratieplicht voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen is op 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet heeft consequenties voor iedereen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Wijziging Regeling bekostiging personeel 2012-2013 - 23-7-2012
Omdat de geplande bezuinigingen op Passend onderwijs niet doorgaan, evenals alle aangekondigde bezuinigingen in de toelichting van de regeling ‘Bekostiging personeel 2012/2013 po en aanpassing...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
Beroepsstandaard en bekwaamheidseisen schoolleiders geactualiseerd - 29-6-2012
De Nederlandse Schoolleidersacademie (NSA) heeft in opdracht van het ministerie van OCW de beroeps standaard en de bekwaamheidseisen voor schoolleiders in het primair onderwijs geactualiseerd. Sinds...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Studenten van academische pabo van meerwaarde voor basisscholen - 29-6-2012
Studenten van de academische pabo hebben een hoog denkniveau en een kritische en analytische blik. Ook pakken zij zaken snel op en hebben het vermogen tot zelfrefl ectie. Deze goede score in algemene...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Arbeidsmarktknelpunten PO - 22-6-2012
Het Participatiefonds (PF) heeft als taak werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs (po) te beheersen en terug te dringen. Indien een bevoegd orgaan kan aantonen dat een ontslag op juiste...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Goede feedback leerkrachten werkt - 21-6-2012
De professionele ontwikkeling van leerkrachten wordt versterkt als scholen het systematisch en door het geven van tijd en ruimte mogelijk maken dat leerkrachten elkaar feedback geven. Dit concludeert...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Cao-onderhandelingen voorlopig opgeschort - 19-6-2012
De onderhandelingen over een nieuwe cao-vo zijn voorlopig opgeschort. Dat zijn de VO-raad en de vakverenigingen AOb, Abvakabo, CNV Onderwijs en CMHF overeengekomen. De partijen zijn van mening dat de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
AVS heeft gecertificeerd functiewaarderingsspecialist in huis - 7-6-2012
De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is onlangs gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix, Functiedifferentiatie
Leren op werkplek helpt tegen werkdruk leerkrachten - 7-6-2012
Leeractiviteiten op het werk dragen in grote mate bij aan de beroepsexpertise en flexibiliteit van leerkrachten. Ook helpt het om de negatieve effecten van hun werkdruk beter op te vangen. Dat blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Werkdrukafspraken
Onderzoek inzet cao al door meer dan 1000 leden ingevuld - 7-6-2012
Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enqu...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Scholenpanel
Reglementen Participatiefonds schooljaar 2012/2013 vastgesteld - 7-6-2012
Onlangs heeft het Participatiefonds de Reglementen voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld, inclusief enkele wijzigingen. De aangepaste reglementen worden toegezonden aan alle schoolbesturen en...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Experimenten prestatiebeloning geschrapt - 7-6-2012
De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs heeft de driejarige regeling ingetrokken, door het ontstaan van ‘een nieuwe...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
CAO-VO - 30-5-2012
CAO VO 2011 / 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Sociale media op school nog in kinderschoenen - 30-5-2012
In de onderwijswereld zie je op het gebied van sociale media vooral lokale en individuele experimenten ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, maar structurele toepassingen blijven vaak uit. “Als 2...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media, Innovatie, Professionalisering
Personeelsbeleid: Functiedifferentiatie, Functiehuis en Functiewaardering - 29-5-2012
Sinds 1 augustus 2010 zijn scholen aan de slag met invoering van hogere lerarenfuncties (functiemix). In 2014 dienen 40% LB en 2% LC functies gerealiseerd te zijn. Hierbij wordt gestreefd naar het...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering, Functiedifferentiatie
Experimenten prestatiebeloning van de baan - 16-5-2012
De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra trekt de driejarige regeling in.Het ministerie heeft de betrokken schoolbestuurders gemeld: ‘...
Primair onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
‘De laatste jaren is DGO-voering schering en inslag’ - 15-5-2012
Krimp en bezuinigingen zorgen de laatste anderhalf jaar voor een hausse aan Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in het primair onderwijs. DGO’s gaan over de rechtspositionele gevolgen van...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, CAO DGO
Aanvragen vervangingspool schooljaar 2012/2013 tot 1 juni 2012 - 15-5-2012
Het reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs biedt ook voor het schooljaar 2012/2013 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.Besturen die in het schooljaar 2011/2012 al...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Van Bijsterveldt in gesprek met schoolleiders - 'Het bestuur moet jullie aanzetten tot goede kwaliteit, daar maken we afspraken mee' - 3-5-2012
Half april was er een bijeenkomst van een groep schoolleiders met – inmiddels demissionair – minister Van Bijsterveldt van Onderwijs. In een ontspannen sfeer kwam een aantal actuele...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Professionalisering

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp