Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1113 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Leerkrachten benutten scholingsmogelijkheden niet optimaal - 16-10-2012
Leerkrachten hebben veel mogelijkheden om zich verder te bekwamen in hun vak, maar deze worden niet optimaal benut, blijkt uit het LOOK-rapport Leraren Leren, een overzichtsstudie naar de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Schoolbestuur moet ruimte geven aan scholen voor ontwikkeling leerkrachten - 16-10-2012
Schoolbesturen moeten hun scholen heldere kaders en voldoende ruimte geven voor de professionele ontwikkeling van leerkrachten, maar besturen moeten er daarnaast voor waken dat de ambities niet t...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Leg positie leerkracht wettelijk vast - 16-10-2012
De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft onlangs een conceptwetswijziging aan demissionair staatssecretaris Zijlstra voorgesteld, waarin de positie van de leerkracht wordt gewaarborgd door deze met...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Lerarenregister uitgebreid - 16-10-2012
Sinds eind september is het via www.registerleraar.nl voor leerkrachten eenvoudiger om zich aan te melden in het register. Na het aanmelden kunnen zij meteen aan de slag met hun registratie.Ook is...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Lerarenbeurs populair - 16-10-2012
De Lerarenbeurs is populair, aldus het ministerie van OCW. Inmiddels hebben sinds 2008 ruim 33.000 leerkrachten een beurs toegekend gekregen.Elke leerkracht kan een keer in zijn onderwijsloopbaan...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Leerstoel onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg - 16-10-2012
De Universiteit van Tilburg krijgt een bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, kondigde staatssecretaris Zijlstra van OCW eerder aan. Vanaf 1 januari 2013 zullen twee bijzonder hoogleraren deze...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Personeelsbeleid
Leerstoel onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg - 16-10-2012
De Universiteit van Tilburg krijgt een bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt, kondigde staatssecretaris Zijlstra van OCW eerder aan. Vanaf 1 januari 2013 zullen twee bijzonder hoogleraren deze...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Personeelsbeleid
’Slachtoffers van - interne - agressie op werkvloer voelen zich minder gezond’ - 16-10-2012
Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Verzuim en Arbozaken
Slachtoffers van - interne - agressie op werkvloer voelen zich minder gezond - 16-10-2012
Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Verzuim en Arbozaken
Leraarschap volgens havisten meer iets voor vrouwen - 9-10-2012
Jongens op de havo vinden het leraarschap een vrouwenberoep met te weinig carrièremogelijkheden. Ook aan de pabo kleeft voor de havisten het imago van een vrouwenstudie, saai en met een lage...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Internationale samenwerking zorgt voor betere leerkrachten - 4-10-2012
Nederlandse leerkrachten die deelnemen aan Edukans Werelddocent hebben door hun ervaringen met collega’s in ontwikkelingslanden een beter inlevingsvermogen, kunnen beter samenwerken en zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Internationalisering, Innovatie
Nijmeegse basisscholen en gemeente slaan handen ineen met verzuimprotocol - 4-10-2012
Om er voor te zorgen dat kinderen naar school gaan en niet ongeoorloofd wegblijven, hebben de basisscholen in Nijmegen en de gemeente nieuwe maatregelen afgesproken. Met het ‘verzuimprotocol...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Mathieu Bootsveld wint Schoolleider van het Jaar-Pluim 2012 - 4-10-2012
Directeur en AVS-lid Mathieu Bootsveld van sbo-school Facet in Zwolle heeft de zilveren Schoolleider van het Jaar-Pluim gewonnen, een initiatief van Onderwijsbureau Meppel om alle schoolleiders in...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Gegevens functiemix geactualiseerd - 4-10-2012
De gegevens op de website www.functiemix.minocw.nl zijn in september 2012 geactualiseerd en betreffen de ontwikkeling van oktober 2006 tot en met maart 2012.In het convenant Leerkracht van Nederland...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Aantal WW-uitkeringen in onderwijssector flink gestegen - 4-10-2012
In de sector onderwijs steeg het aantal lopende WW-uitkeringen afgelopen augustus fors, zowel ten opzichte van de maand daarvoor (+ 27 procent) als ten opzichte van augustus 2011 (+24 procent), meldt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Regeling bekostiging personeel PO 2011-2012 definitief vastgesteld - 3-10-2012
Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de Regeling aanpassing bekostiging personeel 2011 – 2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011 – 2012 definitief vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Dossier: Lumpsum, Bekostiging personeel, Bekostiging van het PO
Meeste partijen staan achter Nationaal Onderwijsakkoord - 2-10-2012
De kandidaat-Kamerleden die begin september meededen aan het onderwijsdebat van de Stichting van het Onderwijs toonden zich vrijwel unaniem bereid om bij de formatie afspraken te maken over een breed...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Politiek
Regionale bijeenkomsten Arbocatalogus PO - 27-9-2012
Vanuit de Arbocatalogus PO wordt in de komende periode een aantal regionale bijeenkomsten gehouden, die in het teken staan van gezond en veilig leren.Tijdens de regionale bijeenkomst ‘Werken en...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Programma’s van eisen en bekostiging materiële instandhouding 2013 vastgesteld - 27-9-2012
De minister van OCW heeft de bedragen voor de materiële instandhouding – de zogenoemde programma’s van eisen – van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal...
Primair onderwijs
Dossier: Materiële instandhouding, Regelingen
Financiële ondersteuning voor goede initiatieven regionale samenwerking - 20-9-2012
Heeft uw regionaal samenwerkingsverband vernieuwende ideeën om regionale personele knelpunten aan te pakken? En wilt u samen aan de slag om deze ideeën ook te realiseren? Het...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Vervangingsfonds start offensief tegen stijging ziekteverzuim - 20-9-2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds komt met een offensief tegen de stijging van het ziekteverzuim in het primair onderwijs. Met het nieuwe programma Schakel! wordt extra ondersteuning geboden aan...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Vervangingsbeleid
Meeste partijen staan achter Nationaal Onderwijsakkoord - 20-9-2012
De kandidaat-Kamerleden die begin september meededen aan het onderwijsdebat van de Stichting van het Onderwijs toonden zich vrijwel unaniem bereid om bij de formatie afspraken te maken over een breed...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Politiek
Actualisering gegevens functiemix - 20-9-2012
In april 2008 is het Convenant “Leerkracht van Nederland” door de drie betrokken  partijen, te weten de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix, LeerKRACHT
Wijziging premiepercentages pensioen en minimumloon - 12-9-2012
De minister van OCW heeft via een voorlichtingspublicatie de gewijzigde premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) per 1 april 2012 én de nieuwe bedragen van het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Kennismaking met het Arbeidsmarktplatform PO - 7-9-2012
In september en oktober 2012 organiseert het Arbeidsmarktplatform PO drie regionale bijeenkomsten voor schoolleiders, schoolbestuurders, regiobestuurders bonden, HRM-ers en MR-leden om te horen wat u...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp