Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1112 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
’Professionalisering schoolleiders en schoolbestuurders nog te vrijblijvend’ - 7-1-2013
De professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders heeft een nog te vrijblijvend karakter. Wel is de scholingsbereidheid groot. Dat zijn de conclusies in het rapport ‘Professioneel...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen gepubliceerd - 7-1-2013
Op grond van de wettelijke bepalingen in de Wet op het primair onderwijs dient de minister van OCW vanaf 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van vijf jaar de stichtings- en opheffingsnormen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Dubbeling aanlevering leerlinggegevens wordt aangepakt - 19-12-2012
Momenteel moeten op meerdere plaatsen leerlinggegevens verstrekt worden. Het betreft de verwerking in BRON en de meldplicht bij de woongemeente op grond van artikel 18, 1e lid van de Leerplichtwet....
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Drie bijeenkomsten over beroepsstandaard schoolleiders - 17-12-2012
De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) organiseert drie regionale bijeenkomsten over de nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders en de werking van het instrument NSA EFFECt. Het rapport...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
De CAO PO bestaat (nog steeds) uit 2 delen - 13-12-2012
De primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. loonontwikkeling) spreken de bonden af met de minister en de secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. verlof) spreekt de PO-Raad met de bonden af. Die afspraken staan...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Het Vervangingsfonds / Participatiefonds zoekt een directeur - 13-12-2012
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee (privaat vormgegeven) zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). De belangrijkste taak van deze stichtingen is om, in de gevallen die het...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Werving en selectie
Werkloze leerkrachten vanaf 2016 onmisbaar - 11-12-2012
Door de bezuinigingen in het onderwijs en dalende leerlingenaantallen groeit het aantal leerkrachten zonder werk. Over een aantal jaar zal deze situatie echter omslaan in een tekort aan onderwijzend...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Personeelsbeleid, Krimp
De school naar 2020 - 11-12-2012
‘We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leerkrachten en schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid in de 20e eeuw, en zij geven les aan kinderen die leven in de 21e eeuw. Hoe kunnen we hen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Professionalisering, ICT, Sociale media
Hoogleraar pleit voor formele erkenning van informeel leren - 11-12-2012
Het informeel netwerkleren van leerkrachten moet formeel worden erkend als professionalisering. Daar pleitte hoogleraar Maarten de Laat van de Open Universiteit onlangs voor in zijn oratie ‘...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Opleiden van leerkrachten onderzocht - 11-12-2012
Het opleiden van leerkrachten vereist zélf een bijzonder soort leerkrachten. Een nieuwe leerstoel bij de Open Universiteit (OU) gaat daarom de kennis van die opleiders verder ontwikkelen,...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Kennis over onderwijs ontstaat in communities - 11-12-2012
Lokale en praktische samenwerking tussen wetenschappers en leerkrachten levert de beste resultaten op voor nieuwe inzichten over onderwijs. Dit concluderen prof. dr. Jules Pieters en dr. Joke Voogt...
Primair onderwijs
Dossier: Kwaliteitsbeleid, Professionalisering
Het onderwijs verdient een Centrum Educatief Leiderschap - 11-12-2012
De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap, dat is waar de AVS zich voor inzet. Door mee te denken en praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen van...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Professionalisering
VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht - 4-12-2012
De leden van de VO-raad hebben zich op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgesproken voor verscherping van toezicht, voor verdere professionalisering en voor interne kwaliteitsborging....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Financiën
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22-11-2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen aan...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
Meer vrouwelijke schoolleiders in Vlaanderen - 19-11-2012
Het Vlaamse onderwijs telt steeds meer vrouwelijke directeuren, vooral in het primair onderwijs. Uit het jaarverslag 2011 van het Agentschap van Onderwijsdiensten (AgODi) blijkt dat van de 669 nieuwe...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Minister Bussemaker legt WW-probleem bij schoolbesturen - 10-11-2012
Het is aan schoolbesturen om leerkrachten te behouden voor het primair onderwijs. Dat zegt minister Bussemaker van OCW in een reactie op Kamervragen van de ChristenUnie over de stijging van de...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
AVS pleit voor cao inclusief beloningscode bestuurders - 10-11-2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Bestuur
Betere begeleiding nodig voor zij-instromers - 5-11-2012
De samenwerking tussen scholen en de lerarenopleiding bij de begeleiding van zij-instromers kan veel beter. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘Evaluatie van het zij-...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie, Zij-instroom
AVS pleit voor beloningscode - 29-10-2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Dossier: Bestuur, Salaris
Verzuimcijfers VO 2011 beschikbaar - 24-10-2012
De verzuimgegevens 2011 van de meeste scholen zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. Aan de hand van deze benchmark is het mogelijk het verzuim van scholen van vergelijkbare onderwijstypes met...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Financiën
Tijdelijk vrije toegang tot kennisbank Ruimte-OK - 24-10-2012
De kennisbank van Ruimte-OK, het nieuwe aanspreekpunt voor scholen, kinderopvang en gemeenten die meer grip op ruimtevraagstukken willen krijgen, is tot 1 januari 2013 in opbouw. Tot die tijd kan...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Professionele ontwikkeling onderwijsbreed op agenda - 24-10-2012
“Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder.” Met die woorden presenteerde de Stichting van het Onderwijs onlangs haar agenda voor professionele ontwikkeling in de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Personeelsbeleid
Brede School Academie Overvecht wint Jos van Kemenade Award 2012 - 16-10-2012
De Jos Kemenade Award 2012, voor de beste leeromgeving voor professionalisering van leerkrachten, is uitgereikt aan twee scholen: de Brede School Academie Overvecht (BSA) en ROC Zadkine. Het is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteitsbeleid, Professionalisering
’Leerkrachten benutten scholingsmogelijkheden niet optimaal’ - 16-10-2012
Leerkrachten hebben veel mogelijkheden om zich verder te bekwamen in hun vak, maar deze worden niet optimaal benut, blijkt uit het LOOK-rapport Leraren Leren, een overzichtsstudie naar de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Leerkrachten benutten scholingsmogelijkheden niet optimaal - 16-10-2012
Leerkrachten hebben veel mogelijkheden om zich verder te bekwamen in hun vak, maar deze worden niet optimaal benut, blijkt uit het LOOK-rapport Leraren Leren, een overzichtsstudie naar de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp