Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1116 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
CAO PO 2013 ondertekend - 11-3-2013
De nieuwe CAO PO 2013 is een feit. De cao is door alle betrokken partijen, waaronder de AVS, ondertekend. De sociale partners hebben een afspraak in de cao opgenomen over een individueel...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Online meediscussieren over CAO PO 2014 in mei - 11-3-2013
Onder het motto ‘Mijn werk, onze scholen’ willen vakbonden en werkgeversorganisaties met zoveel mogelijk mensen uit het primair onderwijs praten over hun wensen voor een nieuwe cao. Op 22...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Onderwijsraad wil meer aandacht voor persoonlijke professionaliteit leraar - 8-3-2013
Bij het debat over de professionalisering van leraren gaat het te veel over de status en te weinig over het individueel handelen van de leraar. En dat terwijl het beroep door maatschappelijke...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Onderwijsraad wil meer aandacht voor persoonlijke professionaliteit leraar - 8-3-2013
Bij het debat over de professionalisering van leraren gaat het te veel over de status en te weinig over het individueel handelen van de leraar. En dat terwijl het beroep door maatschappelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Regelingen examinering voortgezet onderwijs aangepast - 8-3-2013
Het College voor examens heeft in de Staatscourant een aantal wijzigingen gepubliceerd met betrekking tot de schoolexamens en beoordelingsnormen in het voortgezet onderwijs. Het betreft de volgende...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen, Eindexamen VO
Eerste CAO voor bestuurders in het primair onderwijs - 7-3-2013
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze cao is...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
SLO lanceert nieuw informatiepunt - 26-2-2013
SLO is een nieuw interactief platform gestart.  Op de website van het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals een profiel aanmaken,...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Wijziging Regeling leerresultaten PO - 26-2-2013
De Regeling leerresultaten PO is gewijzigd in verband met het opnemen van nieuwe normen voor de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013. Met ingang van...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Jonge leraren moeilijk aan het werk - 26-2-2013
Jonge leraren vinden niet altijd gemakkelijk een baan. Hebben ze wel werk, dan moeten ze vaak genoegen nemen met minder uren of een invalbaan. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs - 25-2-2013
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs - 25-2-2013
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Promotiebeurzen voor leraren - 5-2-2013
Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen een beurs aanvragen voor promotieonderzoek. Het minsterie van OCW stelt de Promotiebeurs beschikbaar om te zorgen dat er...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
AVS-leden massaal vóór CAO PO 2013 - 5-2-2013
Van de AVS-leden is 85 procent voor de technische aanpassingen van de huidige CAO PO en voor de afspraken over professionalisering en verplichte registratie van schoolleiders, blijkt uit de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Kwart schoolleiders heeft zelden tot nooit functioneringsgesprek - 5-2-2013
De Wet BIO heeft veel aandacht gegenereerd voor de competenties van leerkrachten en de gesprekkencyclus. Voor schoolleiders is zo’n wet er niet. Uit een laatste onderzoek onder de vlag van de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Personeelsbeleid
Ledenraadpleging CAO PO 2013 met technische aanpassingen - 28-1-2013
  De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad zijn onlangs gekomen tot een onderhandelaarsakkoord om de huidige CAO PO aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. Wij vragen u om v...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen - 28-1-2013
Elke vijf jaar worden de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs aangepast. Met ingang van 1 augustus 2013 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De Regeling aanpassing van de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Tijdelijke vervanging - 25-1-2013
Soms heeft u tijdelijk een vacature in het management. Iemand is vertrokken of valt uit wegens ziekte. Mogelijk gebruikt u een nieuwe situatie om wat aan de managementstructuur te veranderen en u...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Kies voor kwalitatief sterke leraren - 24-1-2013
"Richt de aanpak van het lerarentekort meer op kwaliteit, in plaats van kwantiteit”, zegt de Onderwijsraad in het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’, dat de raad...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Kwaliteitsbeleid, Personeelsbeleid, Professionalisering
Subsidies voor goed personeelsbeleid - 22-1-2013
Ondersteuning bij krimp, of financiële ondersteuning bij het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum. In het Jaarprogramma 2013 van het Arbeidsmarktplatform PO vinden schoolbesturen in het...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Bonden en PO-Raad bereiken akkoord - 21-1-2013
De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad zijn onlangs gekomen tot een onderhandelaarsakkoord om de huidige CAO-PO aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. In de nieuwe cao is onder andere de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Weinig besturen nemen aanpak boventalligheid in beleid op - 21-1-2013
Schoolbesturen kunnen meer doen om boventallig personeel in dienst te houden. Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs geeft in het onderzoeksrapport ‘Behoud van boventalligen’ tips en...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Verdere feminisering onderwijspersoneel - 8-1-2013
In het primair onderwijs in Nederland heeft de feminisering van het personeel doorgezet in 2011, blijkt uit cijfers op Stamos.nl. In dat jaar was 86 procent van het onderwijzend personeel vrouw. Ook...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Nederland heeft meeste parttime leerkrachten - 8-1-2013
Nederland heeft in 2010 relatief het grootste aantal leerkrachten parttime werken in het primair onderwijs met 58,9 procent, gevolgd door Duitsland met 55,1 procent. Dit blijkt uit cijfers van het...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Overleg over nieuwe cao - 8-1-2013
De bonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten de bestaande cao over de secundaire arbeidsvoorwaarden op korte termijn aan te passen op onderdelen die technisch noodzakelijk zijn, oftewel...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
NSA wordt SchoolleidersregisterPO - 8-1-2013
De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) is per 1 januari 2013 overgegaan in de nieuwe organisatie SchoolleidersregisterPO. In het huidige regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt om...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering

Pagina's

Er zijn 332 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp