Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1131 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken aangepast - 19-8-2013
Binnenkort praat de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel dat het voor werknemers makkelijker moet maken om werk en zorg te combineren. Initiatiefnemers CDA en GroenLinks willen met hun...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Werkloosheid in onderwijs stijgt explosief - 19-8-2013
Steeds meer jonge leerkrachten verliezen hun baan. Teruglopende leerlingaantallen, stille bezuinigingen en doorwerkende ouderen leiden ertoe dat er voor leerkrachten onder de 30 jaar nauwelijks plek...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Beleid vervangingsbetrekkingen niet gewijzigd - 12-8-2013
Ten opzichte van het reglement 2012/2013 zijn er in het Reglement Particpatiefonds 2013/2014 geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd wat betreft vervangingsbetrekkingen. Door diverse...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Regiobijeenkomsten over veilig en gezond werken in het PO - 9-8-2013
In november 2013 worden vier regiobijeenkomsten gehouden over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Thema van deze bijeenkomsten is: 'Afspreken en aanspreken'. Doel van deze...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
CAO VO 2011 – 2012 verlengd - 9-8-2013
De betrokken partijen die de CAO VO 2011 – 2012 hebben afgesloten, de VO-raad, FvOv en CNV Onderwijs, hebben geen gebruik gemaakt van hun recht om uiterlijk vóór 1 juli 2013 de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Aanvullende bekostiging bij invoering Passend onderwijs gecontinueerd - 9-8-2013
In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft de staatssecretaris van OCW besloten om ook...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Passend onderwijs
Wijziging bedragen minimumloon per 1 juli 2013 - 8-8-2013
Per 1 juli 2013 is het minimum loon gewijzigd. Deze wijziging heeft invloed op de lagere salarisschalen.
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Wijziging bedragen minimumloon per 1 juli 2013 - 8-8-2013
Per 1 juli 2013 is het minimumloon gewijzigd. Deze wijziging heeft invloed op de lagere salarisschalen.
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
CBS: werkloosheid opnieuw toegenomen - 22-7-2013
De werkloosheid is in juni van dit jaar gestegen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het afgelopen half jaar kwamen er ruim...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkloosheid
CBS: werkloosheid opnieuw toegenomen - 22-7-2013
De werkloosheid is in juni van dit jaar gestegen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het afgelopen half jaar kwamen er ruim...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw - 15-7-2013
Detachering van een basisschooldirecteur is te rangschikken onder onderwijsvrijstelling omdat het een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit betreft. Hierdoor is de detachering vrijgesteld...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Regelingen
Gesprekken Nationaal Onderwijsakkoord voorlopig uitgesteld - 27-6-2013
De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van Onderwijs over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn voorlopig uitgesteld. Onlangs besloot de AOb uit het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Gesprekken Nationaal Onderwijsakkoord voorlopig uitgesteld - 25-6-2013
De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van Onderwijs over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn voorlopig uitgesteld. Onlangs besloot de AOb uit het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
In principe geen vervangingsbekostiging in zomervakantie - 25-6-2013
Artikel 19 van het reglement van het Vervangingsfonds bepaalt dat de bekostiging van vervanging stopt in de zomervakantie. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen voor (onderwijsondersteunend)...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
Reglement Vervangingsfonds voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld - 24-6-2013
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het reglement voor het schooljaar 2013/2014 vastgesteld. Een van de wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2012/2013 is dat de artikelen...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Senior en startende leerkracht slaan handen ineen - 24-6-2013
De krappe arbeidsmarkt voor startende leerkrachten inspireerde de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) tot een innovatieve oplossing. Arbeidsplaatsen voor startende leerkrachten creëren, zittende...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
€ 250 cadeau met AVS Professionaliseringsvoucher - 14-6-2013
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter waarde van € 950 krijgt u voor € 1.200 aan professionaliseringsactiviteiten van de AVS terug! Zet de € 2.000 die ook de komende...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Overzicht van financiële regelingen PO 2013 - 14-6-2013
Hierbij een overzicht van de relevante financiële regelingen PO 2013, te weten: Regeling bekostiging personeel etc., versie 9 april 2013; Regeling Prestatiebox d.d. 11 maart 2013; Regeling...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Lumpsum
Persoonlijkheid topbestuurder belangrijker dan werkervaring - 12-6-2013
Topbestuurders staan bekend om hun indrukwekkende curriculum vitae. Toch is niet de werkervaring maar de persoonlijkheid van topbestuurders het belangrijkste in het selectieproces. Dit blijkt uit...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Persoonlijkheid topbestuurder belangrijker dan werkervaring - 12-6-2013
Topbestuurders staan bekend om hun indrukwekkende curriculum vitae. Toch is niet de werkervaring maar de persoonlijkheid van topbestuurders het belangrijkste in het selectieproces. Dit blijkt uit...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Veel drempels bij melden misstanden - 12-6-2013
Structuren en waarborgen om misstanden te melden zijn niet altijd voldoende om te spreken van een goed werkend meldsysteem. Hoewel de meeste organisaties in de publieke sector een meldprocedure...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
Meerderheid leerkrachten ervaart hoge werkdruk - 7-6-2013
Ruim 80 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs ervaart een hoge werkdruk. Vooral de extra administratieve taken veroorzaken veel druk. Dat blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs onder...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Werkdrukafspraken
Functiemix voldoet deels aan verwachtingen - 27-5-2013
Er doen zich belangrijke verwachte effecten van de functiemix voor, maar er zijn ook knelpunten waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. De kwantitatieve streefcijfers voor 2014 gaan...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Beloningsbeleid
Minder vaste contracten in basisonderwijs - 22-5-2013
De duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs is de afgelopen twee jaar gedaald. Ook het aantal tijdelijke contracten zonder uitzicht op een vast contract is sterk gegroeid. Dit blijkt uit...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Enquête en discussie online over CAO PO 2014 - 21-5-2013
Onder het motto ‘Mijn werk, onze scholen’ willen vakbonden en werkgeversorganisaties met zoveel mogelijk mensen uit het primair onderwijs praten over hun wensen voor een nieuwe cao. Op 22...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO 2014

Pagina's

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 198 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp