Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1115 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Leraren wagen zich nog te weinig aan academisch onderzoek - 4-9-2013
Leraren in het funderend onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk of hun eigen professionalisering. Nog te weinig leveren zij een...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur ww ingeperkt - 3-9-2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur WW ingeperkt - 3-9-2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid
Antwerpen aast op Nederlandse leerkrachten - 27-8-2013
Veel Antwerpse scholen hebben vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de stad besloten om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken, meldt de...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Persoonlijke drijfveren verdienen meer aandacht bij scholing schoolleiders - 27-8-2013
"In veel huidige professionaliseringstrajecten van schoolleiders is vooral aandacht voor instrumentele vaardigheden en minder voor wezenlijke aspecten van het schoolleiderschap”,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Persoonlijke drijfveren verdienen meer aandacht bij scholing schoolleiders - 27-8-2013
"In veel huidige professionaliseringstrajecten van schoolleiders is vooral aandacht voor instrumentele vaardigheden en minder voor wezenlijke aspecten van het schoolleiderschap”,...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19-8-2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Arbo
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19-8-2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Personeelsbeleid, Arbo
Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken aangepast - 19-8-2013
Binnenkort praat de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel dat het voor werknemers makkelijker moet maken om werk en zorg te combineren. Initiatiefnemers CDA en GroenLinks willen met hun...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken aangepast - 19-8-2013
Binnenkort praat de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel dat het voor werknemers makkelijker moet maken om werk en zorg te combineren. Initiatiefnemers CDA en GroenLinks willen met hun...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Werkloosheid in onderwijs stijgt explosief - 19-8-2013
Steeds meer jonge leerkrachten verliezen hun baan. Teruglopende leerlingaantallen, stille bezuinigingen en doorwerkende ouderen leiden ertoe dat er voor leerkrachten onder de 30 jaar nauwelijks plek...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Beleid vervangingsbetrekkingen niet gewijzigd - 12-8-2013
Ten opzichte van het reglement 2012/2013 zijn er in het Reglement Particpatiefonds 2013/2014 geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd wat betreft vervangingsbetrekkingen. Door diverse...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Regiobijeenkomsten over veilig en gezond werken in het PO - 9-8-2013
In november 2013 worden vier regiobijeenkomsten gehouden over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Thema van deze bijeenkomsten is: 'Afspreken en aanspreken'. Doel van deze...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
CAO VO 2011 – 2012 verlengd - 9-8-2013
De betrokken partijen die de CAO VO 2011 – 2012 hebben afgesloten, de VO-raad, FvOv en CNV Onderwijs, hebben geen gebruik gemaakt van hun recht om uiterlijk vóór 1 juli 2013 de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Aanvullende bekostiging bij invoering Passend onderwijs gecontinueerd - 9-8-2013
In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft de staatssecretaris van OCW besloten om ook...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Passend onderwijs
Wijziging bedragen minimumloon per 1 juli 2013 - 8-8-2013
Per 1 juli 2013 is het minimum loon gewijzigd. Deze wijziging heeft invloed op de lagere salarisschalen.
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Wijziging bedragen minimumloon per 1 juli 2013 - 8-8-2013
Per 1 juli 2013 is het minimumloon gewijzigd. Deze wijziging heeft invloed op de lagere salarisschalen.
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CBS: werkloosheid opnieuw toegenomen - 22-7-2013
De werkloosheid is in juni van dit jaar gestegen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het afgelopen half jaar kwamen er ruim...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkloosheid
CBS: werkloosheid opnieuw toegenomen - 22-7-2013
De werkloosheid is in juni van dit jaar gestegen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het afgelopen half jaar kwamen er ruim...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw - 15-7-2013
Detachering van een basisschooldirecteur is te rangschikken onder onderwijsvrijstelling omdat het een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit betreft. Hierdoor is de detachering vrijgesteld...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Regelingen
Gesprekken Nationaal Onderwijsakkoord voorlopig uitgesteld - 27-6-2013
De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van Onderwijs over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn voorlopig uitgesteld. Onlangs besloot de AOb uit het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Gesprekken Nationaal Onderwijsakkoord voorlopig uitgesteld - 25-6-2013
De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van Onderwijs over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn voorlopig uitgesteld. Onlangs besloot de AOb uit het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
In principe geen vervangingsbekostiging in zomervakantie - 25-6-2013
Artikel 19 van het reglement van het Vervangingsfonds bepaalt dat de bekostiging van vervanging stopt in de zomervakantie. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen voor (onderwijsondersteunend)...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Reglement Vervangingsfonds voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld - 24-6-2013
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het reglement voor het schooljaar 2013/2014 vastgesteld. Een van de wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2012/2013 is dat de artikelen...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Senior en startende leerkracht slaan handen ineen - 24-6-2013
De krappe arbeidsmarkt voor startende leerkrachten inspireerde de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) tot een innovatieve oplossing. Arbeidsplaatsen voor startende leerkrachten creëren, zittende...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp