Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1104 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Nieuw onderwijsplatform voor vinden en delen van leermiddelen - 22-10-2013
Het Leermiddelenplein van SLO en het Wikiwijs-platform van Kennisnet en de Open Universiteit hebben de krachten gebundeld. Vanaf heden gaan beide websites samen verder onder de naam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Schoolontwikkeling
Pilots peer review voor leraren van start - 22-10-2013
Vierentwintig scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gaan elkaar helpen hun werk nog professioneler te maken. In een interscolaire peer review gaan leraren...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Functiemixtool voor basisonderwijs beschikbaar - 22-10-2013
Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is onlangs de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Het instrument helpt schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten inzicht te krijgen in hoe hun...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Functiemix
DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel - 22-10-2013
Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel - 22-10-2013
Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Lerarenagenda 2013: betere begeleiding starters en samenwerking met bedrijfsleven - 4-10-2013
Startende leraren gaan na de lerarenopleiding aan de slag als ‘juniorleraar’ en worden in hun eerste jaren intensief begeleid. Ook krijgen leraren meer mogelijkheden om te kiezen voor een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenopleiding, Professionalisering
Lerarenagenda 2013: betere begeleiding starters en samenwerking met bedrijfsleven - 4-10-2013
Startende leraren gaan na de lerarenopleiding aan de slag als ‘juniorleraar’ en worden in hun eerste jaren intensief begeleid. Ook krijgen leraren meer mogelijkheden om te kiezen voor een...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarenopleiding, Professionalisering
Ruimte voor professionalisering niet altijd benut - 4-10-2013
Tegelijkertijd met het lanceren van de Lerarenagenda stuurde minister Bussemaker een onderzoek van de inspectie over de professionalisering van leraren naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenopleiding, Professionalisering
Professionele ruimte versterken gebeurt op school - 24-9-2013
De professionele ruimte versterken lukt alleen als leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zich daarvoor gezamenlijk – op school - inspannen. Dat concluderen onderzoekers uit het...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Ideeën CAO PO 2014 gebundeld - 20-9-2013
De afgelopen maanden hebben de onderwijsbonden en werkgeversorganisaties met veel mensen uit het primair onderwijs gebrainstormd en gediscussieerd over een nieuwe CAO PO. De uitkomsten van deze...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Een op drie schoolleiders ingeschreven in Schoolleidersregister PO - 16-9-2013
Sinds de start van het Schoolleidersregister PO op 10 juni hebben al ruim 3500 schoolleiders zich ingeschreven in het beroepsregister. Vanaf nu kunnen schoolleiders ook hun...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Schoolleidersregister PO
Al ruim 80 Nederlandse leraren werkzaam in Antwerpen - 10-9-2013
In het Antwerpse onderwijs werken al 81 Nederlandse leraren, van wie veertig in het basisonderwijs en 41 in het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Onlangs kwam...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
AVS en Leeuwendaal bundelen krachten - 6-9-2013
De Algemene Vereniging Schoolleiders en Leeuwendaal hebben een gezamenlijk doel: een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Beide organisaties doen dat op hun...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Leraren wagen zich nog te weinig aan academisch onderzoek - 5-9-2013
Leraren in het funderend onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk of hun eigen professionalisering. Nog te weinig leveren zij een...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Leraren wagen zich nog te weinig aan academisch onderzoek - 4-9-2013
Leraren in het funderend onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk of hun eigen professionalisering. Nog te weinig leveren zij een...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur ww ingeperkt - 3-9-2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur WW ingeperkt - 3-9-2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid
Antwerpen aast op Nederlandse leerkrachten - 27-8-2013
Veel Antwerpse scholen hebben vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de stad besloten om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken, meldt de...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Persoonlijke drijfveren verdienen meer aandacht bij scholing schoolleiders - 27-8-2013
"In veel huidige professionaliseringstrajecten van schoolleiders is vooral aandacht voor instrumentele vaardigheden en minder voor wezenlijke aspecten van het schoolleiderschap”,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Persoonlijke drijfveren verdienen meer aandacht bij scholing schoolleiders - 27-8-2013
"In veel huidige professionaliseringstrajecten van schoolleiders is vooral aandacht voor instrumentele vaardigheden en minder voor wezenlijke aspecten van het schoolleiderschap”,...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19-8-2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Arbo
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19-8-2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Personeelsbeleid, Arbo
Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken aangepast - 19-8-2013
Binnenkort praat de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel dat het voor werknemers makkelijker moet maken om werk en zorg te combineren. Initiatiefnemers CDA en GroenLinks willen met hun...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Initiatiefwetsvoorstel flexibel werken aangepast - 19-8-2013
Binnenkort praat de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel dat het voor werknemers makkelijker moet maken om werk en zorg te combineren. Initiatiefnemers CDA en GroenLinks willen met hun...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Werkloosheid in onderwijs stijgt explosief - 19-8-2013
Steeds meer jonge leerkrachten verliezen hun baan. Teruglopende leerlingaantallen, stille bezuinigingen en doorwerkende ouderen leiden ertoe dat er voor leerkrachten onder de 30 jaar nauwelijks plek...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid

Pagina's

Er zijn 314 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 212 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp