Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1124 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Worstelen met functieveranderingen - 14-1-2014
Scholen krimpen, schoolbesturen bezuinigen. Vaak heeft dat consequenties voor de functie van de schooldirecteur. Dus ook voor zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Schoolbesturen en schooldirecteuren...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Puzzelen in plaats van touwtrekken - 14-1-2014
De huidige cao primair onderwijs is niet toekomstbestendig. Dat stelt Henk Strating, oprichter van HS arbeidsvoorwaarden, cao-advies en onderhandelingen. Door de cao aan te passen aan de eisen van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
De spelregels van het vak bepalen - 14-1-2014
Duidelijkheid over de normjaartaak voor schoolleiders, een breder alternatief voor de BAPO-regeling en de bestuurders-cao integreren in de eerste volledige CAO PO. Tel daar bij op dat elke school in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO Primair Onderwijs 2013 verlengd - 10-1-2014
In het primair onderwijs is per 1 januari 2014 de verlengde CAO PO 2013 van kracht. Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend over...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
BBWO en BZA omgezet in regelingen WOPO en ZAPO - 10-1-2014
Door de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 zijn vanaf dan het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd - 7-1-2014
Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Personeelsbeleid
De AVS is op zoek naar nieuwe leden voor de Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid - 16-12-2013
De commissie denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied van de CAO PO en het personeelsbeleid. Per 1 januari 2014 zijn ook de primaire arbeidsvoorwaarden in handen van de sociale...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Cao voor bestuurders voortgezet onderwijs - 16-12-2013
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV) zijn begin december 2013 een nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Aanvraag sectorplan voor 1.500 banen leerkrachten po - 16-12-2013
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid, Krimp, Werving en selectie
‘Tijd voor maatschappelijk debat over onderwijs’ - 12-12-2013
Onderwijsbond CNV sloeg medio december 2013 alarm over het gedwongen vertrek van oudere leraren. Dat besturen dit zouden doen om financiële redenen, is maar gedeeltelijk waar. “Het wordt...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Werkdrukafspraken, Personeelsbeleid
Prognose arbeidsmarkt onderwijs tot 2025 - 11-12-2013
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe ramingen gemaakt voor de onderwijsarbeidsmarkt voor de periode tot en met 2025. Voor het primair onderwijs voorziet CentERdata na 2015...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid
Wijziging regeling functiemix VO - 5-12-2013
De Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 is gewijzigd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt. De wijziging betreft...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix, Personeelsbeleid
Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 - 4-12-2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen, Lumpsum
VSO wil werkloze leraren inzetten in ontwikkelingslanden - 4-12-2013
Maak het mogelijk dat werkloze leraren hun expertise kunnen inzetten in ontwikkelingslanden totdat de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep in Nederland weer aantrekt. Daarvoor pleit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid
Functiebeschrijving en -waardering - 2-12-2013
Sinds 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, deze functies beschrijven en laten waarderen met FUWASYS-PO. In de opeenvolgende CAO’s...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering
Cao-onderhandelingen vo hervat - 21-11-2013
De onderhandelingen over de cao voor het voortgezet onderwijs zijn weer hervat. Dat hebben de VO-raad die de werkgevers vertegenwoordigt en vakbond CNV Onderwijs gemeld. Onderwijsvakbonden en...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden primair onderwijs - 14-11-2013
Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst zorgt er voor dat de vakbonden en de PO-Raad met ingang van 1 januari 2014...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Inzet AVS voor onderhandelingen CAO PO 2014 - 8-11-2013
Binnenkort starten de onderhandelingen tussen de werknemersorganisaties (vakbonden) en de werkgeverorganisatie (PO-Raad) voor de nieuwe CAO PO. Naar verwachting worden op korte termijn de primaire...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde pabostudenten - 29-10-2013
Pas afgestudeerde pabostudenten vinden minder vaak een reguliere baan in het onderwijs. Wel neemt het aantal vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toe. Dat blijkt uit...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Werkgelegenheid
Errata CAO PO 2013 - 22-10-2013
De sociale partners hebben een aantal wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2013. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de errata bij de genoemde cao. Het betreft een aantal tekstuele aanpassingen en...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Nieuw onderwijsplatform voor vinden en delen van leermiddelen - 22-10-2013
Het Leermiddelenplein van SLO en het Wikiwijs-platform van Kennisnet en de Open Universiteit hebben de krachten gebundeld. Vanaf heden gaan beide websites samen verder onder de naam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Schoolontwikkeling
Pilots peer review voor leraren van start - 22-10-2013
Vierentwintig scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gaan elkaar helpen hun werk nog professioneler te maken. In een interscolaire peer review gaan leraren...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering
Functiemixtool voor basisonderwijs beschikbaar - 22-10-2013
Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is onlangs de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Het instrument helpt schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten inzicht te krijgen in hoe hun...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Functiemix
DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel - 22-10-2013
Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel - 22-10-2013
Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken

Pagina's

Er zijn 348 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 216 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp