Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1095 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict - 9-4-2014
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Subsidieregelingen
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs - 2-4-2014
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Personeelsbeleid
Onderhandelingen CAO PO (nog) niet hervat - 31-3-2014
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO PO hebben wegens praktische omstandigheden geen doorgang kunnen vinden op 31 maart. Het overleg zal binnenkort worden hervat.  
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
‘Investeren in professionalisering schoolleider loont’ - 31-3-2014
“Investeren in de professionalisering van schoolleiders loont”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in reactie op het inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders in basis-,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Aan de tekentafel met het Schoolleidersregister - 25-3-2014
Het Schoolleidersregister PO wil schoolleiders de mogelijkheid geven om mee te denken en mee te bepalen hoe het herregistratiesysteem en de herregistratiecriteria eruit gaan zien. Op 6 mei...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Schoolleidersregister PO
Onderhandelingen CAO PO 2014 voortgezet - 21-3-2014
De AVS, de andere bonden en de PO-Raad zijn opnieuw met elkaar in overleg over de nieuwe CAO PO na een schorsing. Op 31 maart aanstaande gaan de partijen weer om de tafel zitten om de formele...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014
Kabinet legt topinkomens verder aan banden - 12-3-2014
De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nu...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Cao-overleg voorlopig geschorst - 5-3-2014
Hoewel het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs in het begin voortvarend verliep en constructief van aard was, kan na enkele verdiepingssessies gesteld worden dat het nu stroever...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014
Werkloosheid onderwijs licht gestegen - 26-2-2014
Het aantal werkzoekenden in de onderwijssector is in januari voor het eerst sinds een aantal maanden weer licht gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In januari is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Werkloosheid
Honderdste leraar ontvangt promotiebeurs - 11-2-2014
De beurs voor leraren die promotieonderzoek willen doen, is begin februari voor de honderdste keer uitgereikt. De betreffende leraar ontving de Promotiebeurs uit handen van onderwijsminister Jet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Cao-onderhandelingen in volle gang - 10-2-2014
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn in volle gang. De sociale partners, de AVS en andere vakbonden en de PO-Raad buigen zich deze weken als eerste over het dossier...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014
Kansen voor lokale en regionale arbeidsmarktsituatie onderwijs - 6-2-2014
Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart 2014 een klein of groter deelplan voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen. Het arbeidsmarktfonds bundelt...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Werkloosheid in onderwijssector iets gedaald - 4-2-2014
De werkloosheid onder onderwijspersoneel is in december 2013 met 1,3 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel ligt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkloosheid
'Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’ - 4-2-2014
Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, Werkloosheid, Werkgelegenheid
Dekker handhaaft kleinescholentoeslag - 3-2-2014
Staatssecretaris Sander Dekker is bereid de kleinescholentoeslag te handhaven. Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie bevestigde dit op 1 februari in diverse dagbladen. Het is het resultaat...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Regelingen
Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid positief over voortgang cao-overleg - 24-1-2014
De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Werkloosheid, CAO PO, Arbeidsvoorwaarden, CAO 2014
Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd - 20-1-2014
De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd. Na afloop van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen
CAO-overleg vo eind januari hervat - 16-1-2014
De CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgeversorganisaties in het voortgezet onderwijs verlopen nog altijd moeizaam. De verschillen blijven groot. Eind januari wordt het overleg hervat...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Leden gezocht - 14-1-2014
De AVS is op zoek naar nieuwe leden voor de Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid. De commissie denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied van de CAO PO en het...
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidsvoorwaarden, Personeelsbeleid
Worstelen met functieveranderingen - 14-1-2014
Scholen krimpen, schoolbesturen bezuinigen. Vaak heeft dat consequenties voor de functie van de schooldirecteur. Dus ook voor zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Schoolbesturen en schooldirecteuren...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Puzzelen in plaats van touwtrekken - 14-1-2014
De huidige cao primair onderwijs is niet toekomstbestendig. Dat stelt Henk Strating, oprichter van HS arbeidsvoorwaarden, cao-advies en onderhandelingen. Door de cao aan te passen aan de eisen van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
De spelregels van het vak bepalen - 14-1-2014
Duidelijkheid over de normjaartaak voor schoolleiders, een breder alternatief voor de BAPO-regeling en de bestuurders-cao integreren in de eerste volledige CAO PO. Tel daar bij op dat elke school in...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
CAO Primair Onderwijs 2013 verlengd - 10-1-2014
In het primair onderwijs is per 1 januari 2014 de verlengde CAO PO 2013 van kracht. Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend over...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
BBWO en BZA omgezet in regelingen WOPO en ZAPO - 10-1-2014
Door de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 zijn vanaf dan het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Afspraken duurzame inzetbaarheid nog versnipperd - 7-1-2014
Afspraken die duurzame inzetbaarheid raken, zijn veelal onder een andere noemer te vinden. Zoals: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van leraren of behoud van leraren en schoolleiders. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Personeelsbeleid

Pagina's

Er zijn 311 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 207 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp