Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1124 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Voorlichtingsbijeenkomsten CAO PO 2014 in september - 8-7-2014
In september zijn er regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de CAO PO 2014, op acht verschillende plaatsen in het land. Het gastheerschap is in handen van AVS-leden, de bijeenkomsten vinden plaats...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
Veelgestelde vragen over de CAO PO 2014 - 7-7-2014
  De afgelopen dagen zijn er bij de helpdesk veel vragen gesteld over de CAO PO 2014. Deze vragen en antwoorden hebben we voor u per rubriek op de website op een rijtje gezet: http://www.avs....
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe CAO PO - 4-7-2014
Deze week is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die snel nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, zijn er op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli twee...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
AVS blij met nieuwe CAO PO - 2-7-2014
In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elke school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. De AVS heeft ‘Elke school een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Cao-akkoord basis- en speciaal onderwijs - 2-7-2014
Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers- en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’ - 26-6-2014
Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Voortgang CAO PO-overleg - 20-6-2014
De bonden en de PO-Raad hebben deze week constructief overleg gevoerd over een nieuwe CAO PO voor 2014 en verder. Partijen hebben op 20 juni jongstleden besloten dat overleg volgende week op woensdag...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders - 19-6-2014
Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Grip op situatie dankzij Decentraal Georganiseerd Overleg - 16-6-2014
Vrije school voor speciaal onderwijs de Lans in het Gelderse Brummen verloor vorig jaar buiten zijn schuld om bijna de helft van zijn leerlingen. Met als gevolg dat ook het aantal personeelsleden...
Speciaal onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11-6-2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt, Werkloosheid, Sociaal akkoord, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar - 11-6-2014
Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Salaris, Arbeidsmarkt
Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014 - 4-6-2014
In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief - 4-6-2014
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het reglement voor het schooljaar 2014/2015 definitief vastgesteld. De tekstversie is nu beschikbaar. De opgemaakte versie komt beschikbaar in juli. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Voortgang cao-overleg PO constructief en hoopgevend - 28-5-2014
Met verwijzing naar ons bericht van 21 mei 2014 hebben de sociale partners op 28 mei jl. onder leiding van de onafhankelijk voorzitter, de heer Peter Gortzak, de strategie uitgezet met als doel zo...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO, CAO 2014
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26-5-2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start - 21-5-2014
De AVS wil een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde onlangs in het advies ‘Een eigentijds curriculum’ (mei 2014) dat het bij de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Professionalisering
Voortgang overleg over cao primair onderwijs - 21-5-2014
Het eerstvolgende overleg om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs is voor 28 mei geagendeerd. De bonden en de PO-Raad hebben na het laatste gesprek gekozen voor het aanstellen van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO, CAO 2014
eFUWA niet in de plaats van gecertificeerd weger - 8-5-2014
eFUWA is geen geldig instrument dat de plaats inneemt van een gecertificeerd weger functiewaardering. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving afkomstig van de vier eigenaren (sectorraden) van...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering
Bedragen personele bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2014–2015 vastgesteld - 8-5-2014
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, heeft de bedragen personele bekostiging voor het primair onderwijs 2014–2015 op 2 april 2014 bekendgemaakt. Deze regeling bevat de...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen, Bekostiging personeel
Regionale bijeenkomsten Arbocatalogus PO 2014 - 8-5-2014
In november 2014 organiseert Arbocatalogus PO weer een aantal regionale bijeenkomsten met als onderwerp ‘Een plan, en dan?’ In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de vraag: hoe...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo
Minder meesters voor de klas - 8-5-2014
Mannelijke leerkrachten zijn schaars op de basisschool. Sinds 2003 is het percentage mannelijke leerkrachten in het primair onderwijs gedaald van 22,8 naar 15,6 procent in 2012. Redenen: salaris,...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Voorzetting cao-onderhandeling - 8-5-2014
De AVS heeft samen met de andere vakbonden op 23 april met de PO-Raad gesproken. Naar verwachting worden op vrijdag 9 mei de onderhandelingen hervat. De huidige verlengde cao po loopt officieel...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO, CAO 2014
Managers po en vo positief over personeelsbeleid - 8-5-2014
Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dit jaar zijn directeuren in alle sectoren iets minder vaak tevreden over de...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris, Beloningsbeleid, Wet Bio
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan - 8-5-2014
Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid, Verzuim en Arbozaken
Forse pensioenschade bij vertrekregeling via de WW/BW (wachtgeld) - 6-5-2014
Met het oog op komend schooljaar en in combinatie met alle veranderingen op pensioenvlak heeft PROambt speciaal voor de leden van AVS Voordeel onderstaande aanpak ontwikkeld. Want hoe informeert u...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen, Werkloosheid

Pagina's

Er zijn 348 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 216 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp