Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1101 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan - 8-5-2014
Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid, Verzuim en Arbozaken
Forse pensioenschade bij vertrekregeling via de WW/BW (wachtgeld) - 6-5-2014
Met het oog op komend schooljaar en in combinatie met alle veranderingen op pensioenvlak heeft PROambt speciaal voor de leden van AVS Voordeel onderstaande aanpak ontwikkeld. Want hoe informeert u...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen, Werkloosheid
Kansen voor jonge leraren in Oost-Nederland - 22-4-2014
Jonge leraren in Oost-Nederland maken kans op een vaste aanstelling bij een van de schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs die zijn aangesloten bij het PON (Personeelscluster Oost-Nederland...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid
CAO-PO in cruciale fase - 17-4-2014
Na hervatting van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs op 11 april 2014 hebben de vakbonden, waaronder AVS, een voorstel gepresenteerd dat de PO-Raad gaat bestuderen en...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Akkoord bereikt over nieuwe CAO VO - 16-4-2014
Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014/2015. De CAO-onderhandelingen tussen de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14-4-2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Regelingen
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed - 14-4-2014
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Scholenpanel
Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase - 11-4-2014
Het hervatte overleg tussen de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad om te komen tot een nieuwe CAO PO is in een cruciale fase beland. Op 11 april zijn de partijen bijeen geweest om te spreken over...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict - 9-4-2014
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Subsidieregelingen
Overleg personele gevolgen Passend onderwijs - 2-4-2014
Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van Passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, Personeelsbeleid
Onderhandelingen CAO PO (nog) niet hervat - 31-3-2014
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO PO hebben wegens praktische omstandigheden geen doorgang kunnen vinden op 31 maart. Het overleg zal binnenkort worden hervat.  
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
‘Investeren in professionalisering schoolleider loont’ - 31-3-2014
“Investeren in de professionalisering van schoolleiders loont”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in reactie op het inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders in basis-,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Aan de tekentafel met het Schoolleidersregister - 25-3-2014
Het Schoolleidersregister PO wil schoolleiders de mogelijkheid geven om mee te denken en mee te bepalen hoe het herregistratiesysteem en de herregistratiecriteria eruit gaan zien. Op 6 mei...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Schoolleidersregister PO
Onderhandelingen CAO PO 2014 voortgezet - 21-3-2014
De AVS, de andere bonden en de PO-Raad zijn opnieuw met elkaar in overleg over de nieuwe CAO PO na een schorsing. Op 31 maart aanstaande gaan de partijen weer om de tafel zitten om de formele...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014
Kabinet legt topinkomens verder aan banden - 12-3-2014
De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nu...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid
Cao-overleg voorlopig geschorst - 5-3-2014
Hoewel het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs in het begin voortvarend verliep en constructief van aard was, kan na enkele verdiepingssessies gesteld worden dat het nu stroever...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014
Werkloosheid onderwijs licht gestegen - 26-2-2014
Het aantal werkzoekenden in de onderwijssector is in januari voor het eerst sinds een aantal maanden weer licht gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In januari is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Werkloosheid
Honderdste leraar ontvangt promotiebeurs - 11-2-2014
De beurs voor leraren die promotieonderzoek willen doen, is begin februari voor de honderdste keer uitgereikt. De betreffende leraar ontving de Promotiebeurs uit handen van onderwijsminister Jet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Cao-onderhandelingen in volle gang - 10-2-2014
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn in volle gang. De sociale partners, de AVS en andere vakbonden en de PO-Raad buigen zich deze weken als eerste over het dossier...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014
Kansen voor lokale en regionale arbeidsmarktsituatie onderwijs - 6-2-2014
Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart 2014 een klein of groter deelplan voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen. Het arbeidsmarktfonds bundelt...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Werkloosheid in onderwijssector iets gedaald - 4-2-2014
De werkloosheid onder onderwijspersoneel is in december 2013 met 1,3 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel ligt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkloosheid
'Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’ - 4-2-2014
Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid, Werkloosheid, Werkgelegenheid
Dekker handhaaft kleinescholentoeslag - 3-2-2014
Staatssecretaris Sander Dekker is bereid de kleinescholentoeslag te handhaven. Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie bevestigde dit op 1 februari in diverse dagbladen. Het is het resultaat...
Primair onderwijs
Dossier: Krimp, Regelingen
Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid positief over voortgang cao-overleg - 24-1-2014
De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De...
Primair onderwijs
Dossier: Werkgelegenheid, Werkloosheid, CAO PO, Arbeidsvoorwaarden, CAO 2014
Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd - 20-1-2014
De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd. Na afloop van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regelingen

Pagina's

Er zijn 313 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 210 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp