Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1112 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Baanbrekende voorstellen voor kwalitatief beter onderwijs - 8-9-2014
Strengere toelatingseisen bij pabo’s en docentenopleidingen, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en minder vakken in het voortgezet onderwijs. Dit zijn enkele voorstellen van een kleine groep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Herregistratie in Schoolleidersregister PO - 4-9-2014
In de cao is afgesproken dat schoolleiders in het primair onderwijs zich blijven professionaliseren en dit aantonen door zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Vervolgens werken ze...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Schoolleidersregister PO, CAO PO
Educatiemaster nieuwe AVS Voordeelpartner - 3-9-2014
De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: Educatiemaster. Educatiemaster biedt leraren een online database van duizenden recente artikelen over het onderwijs. AVS-leden profiteren van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Twee extra bijeenkomsten CAO PO 2014 - 3-9-2014
Bijeenkomsten in de regio In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Enorme belangstelling voor cao-bijeenkomsten - 2-9-2014
Meer dan vijfhonderd AVS-leden meldden zich tot nu toe aan voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe CAO PO. De aftrap was op 1 september in basisschool de Kloostertuin in Assen,...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan - 1-9-2014
Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren - 28-8-2014
Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Lerende docenten gezocht - 27-8-2014
Een universitaire lerarenopleiding waar je direct in het diepe wordt gegooid. Het Onderwijstraineeship wil docenten opleiden die naast goed les geven ook een visie ontwikkelen op wat er in brede zin...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20-8-2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Dossier: Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
Nieuwe cijfers functiemix en leerlingprognoses basisonderwijs - 20-8-2014
Op Stamos zijn nieuwe gegevens over de functiemix in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs beschikbaar. Ook zijn leerlingprognoses voor het basisonderwijs beschikbaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix
Lichte daling werkloosheid in onderwijs - 20-8-2014
De werkloosheid in het onderwijs is in juni licht gedaald met 1,4 procent. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is er wel een stijging van 13 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkloosheid
Teksten CAO VO beschikbaar - 20-8-2014
Een aantal hoofdstukken van de CAO VO is al digitaal beschikbaar. Het gaat om de hoofdstukken Professionalisering, Levensfasebewust personeelsbeleid, overige cao-teksten, salaristabellen en de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Eerste bijeenkomsten CAO PO 2014 verhelderend - 9-7-2014
Tijdens twee informatieve bijeenkomsten de afgelopen dagen heeft cao-onderhandelaar Paul van Lent de ins en outs van het cao-onderhandelaarsakkoord besproken en toegelicht. Er is uitgebreid ingegaan...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Voorlichtingsbijeenkomsten CAO PO 2014 in september - 8-7-2014
In september zijn er regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de CAO PO 2014, op acht verschillende plaatsen in het land. Het gastheerschap is in handen van AVS-leden, de bijeenkomsten vinden plaats...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
Veelgestelde vragen over de CAO PO 2014 - 7-7-2014
  De afgelopen dagen zijn er bij de helpdesk veel vragen gesteld over de CAO PO 2014. Deze vragen en antwoorden hebben we voor u per rubriek op de website op een rijtje gezet: http://www.avs....
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014
Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe CAO PO - 4-7-2014
Deze week is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die snel nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, zijn er op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli twee...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
AVS blij met nieuwe CAO PO - 2-7-2014
In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elke school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. De AVS heeft ‘Elke school een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO
Cao-akkoord basis- en speciaal onderwijs - 2-7-2014
Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers- en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’ - 26-6-2014
Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Voortgang CAO PO-overleg - 20-6-2014
De bonden en de PO-Raad hebben deze week constructief overleg gevoerd over een nieuwe CAO PO voor 2014 en verder. Partijen hebben op 20 juni jongstleden besloten dat overleg volgende week op woensdag...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders - 19-6-2014
Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
Grip op situatie dankzij Decentraal Georganiseerd Overleg - 16-6-2014
Vrije school voor speciaal onderwijs de Lans in het Gelderse Brummen verloor vorig jaar buiten zijn schuld om bijna de helft van zijn leerlingen. Met als gevolg dat ook het aantal personeelsleden...
Speciaal onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11-6-2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt, Werkloosheid, Sociaal akkoord, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Meer salaris en vrijheid noodzakelijk voor kwaliteit leraar - 11-6-2014
Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden. Ook is het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Salaris, Arbeidsmarkt
Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014 - 4-6-2014
In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid

Pagina's

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp