Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1131 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Regeling personeel PO 2014 – 2015 bekendgemaakt - 13-3-2015
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft onlangs de Regeling bekostiging personeel PO 2014 – 2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014 – 2015...
Primair onderwijs
Dossier: Bekostiging personeel
E-les CAO PO - 12-3-2015
E-les CAO PO De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft een eerste E-les voor schoolleiders over de vernieuwde CAO PO 2014/2015 gemaakt. AVS-adviseur en cao-onderhandelaar Paul van Lent legt...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO 2014
’Leraren kunnen actiever participeren in eigen loopbaan’ - 12-3-2015
De AVS heeft een peiling laten uitvoeren onder schoolleiders op het gebied van loopbaanbeleid en -leren. Op basis van de uitkomsten biedt de AVS de Masterclass Loopbaangesprekken aan voor...
Primair onderwijs
Dossier: Loopbaanbeleid
Nieuwe regels tijdelijke contracten - 11-3-2015
De regels voor tijdelijke werknemers veranderen. Op 1 januari is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingegaan. Deze wet maakt o.a. het verschil tussen de positie van werknemers met een tijdelijk...
Voortgezet onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Overleg CAO PO 2015–2016 van start - 27-2-2015
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao....
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO 2015-2016
Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ - 12-2-2015
De AVS heeft op 11 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt voor de vervanging op scholen en voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6-2-2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, CAO 2014, Schooltijden, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Dekker ziet andere mogelijkheden voor vervanging dan tijdelijke contracten - 3-2-2015
Hoewel 90 procent van de werknemers in po en vo een vast contract heeft, ziet staatssecretaris Dekker van OCW mogelijkheden om het aantal flexibele arbeidscontracten nog verder terug te dringen. Hij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Onderwijs extra kwetsbaar voor werkstress - 28-1-2015
Drie op de vijf Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar spanning op het werk ervaren, ongeveer een vijfde is daardoor ziek geworden of uitgevallen. Extra kwetsbaar zijn beroepen die draaien...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
​Declareren vervangingen bij het Vervangingsfonds in 2015 - 14-1-2015
Per 1 januari 2015 kan rechtspositioneel verlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden. Per 1 augustus 2015 is declareren voor schorsing beperkter geworden. Het vakantieverlof in de...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsfonds, CAO PO algemeen, CAO 2014
Gezond verstand - 9-1-2015
Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Gezonde School, Werkdrukafspraken
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5-1-2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Salaris, Bestuur
Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd - 19-12-2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo, Werkgelegenheid, Regelingen
Minder regels, beter onderwijs - 18-12-2014
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar te veel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk...
Primair onderwijs
Dossier: Regeldruk, Werkdrukafspraken
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17-12-2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris, Beloningsbeleid, Bestuur
CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar - 10-12-2014
Op 10 december is de CAO PO 2014-2015 digitaal beschikbaar, hierbij als pdf te downloaden. De CAO PO is ook in boekvorm te bestellen bij de AVS. In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO 2014, CAO PO algemeen
Doorstroom naar hogere salarisschalen blijft achter - 3-12-2014
Vooral in het primair onderwijs blijkt dat de doorstroom naar hogere salarisschalen verder achterblijft bij de doelstelling van 2014. In oktober zou 40 procent van de leraren in het po in LB moeten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris
Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed - 29-11-2014
Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Sectorplan VO, Werkloosheid
CAO-PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid aangepast - 27-11-2014
Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen, Duurzame inzetbaarheid
​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs - 26-11-2014
In toenemende mate bereiken de AVS zorgen en vragen van de leden over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), specifiek aangaande de ketenbepaling. De wetgeving van minister Asscher beoogt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14-11-2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Sectorplan PO
Startende leraren in grote stad vaker gestrest - 12-11-2014
Veel beginnende basisschoolleraren die werken in een grote stad voelen een hoge werkdruk en ervaren een hoge mate van stress. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Lisa Gaikhorst aan de Universiteit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
Actueel overzicht financieringsmiddelen professionalisering - 5-11-2014
Voor de professionalisering van schoolleiders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, P&O’ers en MR-leden zijn verschillende financiële middelen beschikbaar. Op de website...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
‘Je voelt je soms in een spagaat zitten’ - 31-10-2014
Schoolleiders hebben bijna dagelijks te maken met mondige ouders, leerlingen en leraren. Soms dreigt er een conflict te ontstaan en staat de schoolleider tussen twee partijen in. Welke positie neem...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering
‘Jong en Oud’ helpt werkloze starters aan een baan - 31-10-2014
Met de maatregel ‘Jong en Oud’ kunnen jonge, werkloze leraren voor een jaar aan een baan in het primair onderwijs worden geholpen. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO voorkomen dat deze...
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Er zijn 197 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp