Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1115 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
’Werkdruk primair onderwijs onveranderd hoog’ - 11-12-2015
De nieuwe cao voor het primair onderwijs heeft in de eerste maanden na invoering (nog) niet gezorgd voor het verlagen van het gevoel van werkdruk bij leerkrachten, blijkt uit online onderzoek van New...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt - 26-11-2015
Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Pilot ‘ samen werken aan werkdruk’ - 23-11-2015
Het Arbeidsmarktplatform PO gaat scholen ondersteunen met de aanpak van werkdruk, een belangrijke veroorzaker van werkstress en ziekteverzuim. Daartoe voert het de pilot ‘Samen werken aan...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, Werkdrukafspraken
Salaristabellen en bedragen voor het PO aangepast - 19-11-2015
De AVS heeft samen met CNVO, FvOv en de PO-Raad op 4 november 2015 afspraken gemaakt over de structurele salarisverhoging, ter uitvoering van het loonakkoord voor 2015 in het primair onderwijs. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Rapport evaluatie schoolvakanties aan Tweede Kamer aangeboden - 19-11-2015
Op 10 november 2015 heeft staatsecretaris Dekker van Onderwijs het rapport van de door Regioplan uitgevoerde ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ aangeboden aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vakantieregeling
Lichte daling verzuimcijfers vo 2014 - 16-11-2015
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is zowel bij het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel licht gedaald. Daarmee volgt het ziekteverzuim in het vo de landelijke dalende...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Ziekteverzuim
Vakantieregeling periode 2017 – 2019 gepubliceerd - 12-11-2015
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de vakantieregeling voor de periode 2017 – 2019 vastgesteld. Ten opzichte van de huidige vakantieregeling zijn er geen noemenswaardige wijzigingen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vakantieregeling
Nieuwe publicatie van de AVS: Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk - 5-11-2015
Mensen zijn het krachtigste kapitaal in schoolorganisaties, immers zonder leerlingen en leerkrachten is er geen school. Een belangrijk, noodzakelijk middel bij goed werkgeverschap is het...
Primair onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid), Personeelsbeleid
Geboekte vooruitgang cao-overleg 2016 - 4-11-2015
Op 4 november 2015 hebben de PO-Raad, AVS, CNVO en FvOv een afspraak gemaakt over de uitwerking van de loonruimte, zoals de boven-sectorale centrales en werkgeversorganisaties met minister Asscher...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2015-2016
Nieuwe Reglement Vervangingsfonds is bekend - 27-10-2015
Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds - dat ingaat per 1 januari 2016 - is bekend. De premie, zowel vrijwillig als verplicht, wordt per die datum verhoogd van 6 naar 6,68 procent (...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsfonds
‘Laat autonomie aan het veld wat vakanties betreft’ - 19-10-2015
Met verbazing hoorde de AVS vrijdagmorgen 16 oktober op het nieuws de plannen van OCW om de meivakantie twee weken te maken. Dit geeft voor de AVS aan hoe ook hier, zoals bij wel meer onderwerpen, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Vakantieregeling
Bedragen personele bekostiging schooljaar 2014 – 2015 aangepast - 13-10-2015
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de aanpassing van de bedragen voor de bekostiging van het personeel voor het schooljaar 2014 – 2015 bekendgemaakt via de Regeling bekostiging personeel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Bekostiging personeel
Onderhandelingen CAO PO in volle gang - 6-10-2015
In het kader van de onderhandeling over een nieuwe CAO PO zijn de gesprekken met de sociale partners in volle gang. Om tot afspraken te komen wordt onder andere gesproken over de uitwerking van het...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Onderwijs hoogste ziekteverzuim - 29-9-2015
In het tweede kwartaal van 2015 was het ziekteverzuim in het onderwijs het hoogst (4,9 procent), op de voet gevolgd door de zorg en openbaar bestuur (4,8 procent). Het gemiddelde ziekteverzuim in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ziekteverzuim
Wijzigingen Vervangingsfonds per 1 januari 2016 - 3-9-2015
Het Vervangingsfonds heeft verschillende wijzigingen doorgevoerd die per 1 januari 2016 ingaan. Hieronder een overzicht. De belangrijkste reglementswijzigingen die per 1 januari 2016 ingaan zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsfonds
Vervangingskosten declareren weer mogelijk vanaf eerste schooldag - 3-9-2015
Vlak voor de zomervakantie is door het Vervangingsfonds aan de besturen medegedeeld dat de kosten voor vervanging - tijdens de zomervakantie - van leraren en directieleden met lesgevende taken niet...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsfonds
Veertig uur is de max - 3-9-2015
Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs een 40-urige werkweek. Het is een van de onderdelen uit de cao die beheersing van de werkdruk als speerpunt heeft. De introductie van de 40-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds gaat vervallen - 11-8-2015
De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds eindigt tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020. De directe verantwoordelijkheid komt dan bij de (gezamenlijke) schoolbesturen te liggen. Dat...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsfonds
Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015 - 1-7-2015
De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben 30 juni opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden....
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Met de functiemix de zomer in - 24-6-2015
Het nieuwe schooljaar biedt weer volop kansen om de functiemix verder te versterken, op weg naar een divers samengesteld team en een uitdagende werkomgeving! Klik op de link naar de zomergroet van...
Primair onderwijs
Dossier: Functiemix
Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald - 4-6-2015
De doelstellingen van de functiemix in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn niet gehaald. Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die zich baseert op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Functiemix
Oudere werknemer actief met loopbaanontwikkeling - 13-5-2015
Het bewustzijn van medewerkers boven de vijftig over hun werkzame leven is vergroot, blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers bij de overheid, in de...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Reactie naar aanleiding van gezamenlijke brief van 1 mei 2015 over de CAO PO - 13-5-2015
In de brief van 1 mei 2015 is nadere informatie verstrekt over de voortgang over het overleg CAO PO. Het was de AVS er alles aangelegen om met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe cao te hebben. Er...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Voortgang cao-overleg: gezamenlijke verklaring PO-Raad en vakbonden - 1-5-2015
De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over de CAO PO 2015-2016, op basis van de eerder gepubliceerde inzetten van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS. Door de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2015-2016
Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao - 24-4-2015
De beloningen van schoolbestuurders liggen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben er vertrouwen in dat het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 317 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Functiedifferentiatie, Functiewaardering
Bijlage bij: Functiewaarderingen
Dossier: Functiedifferentiatie, Functiewaardering
Bijlage bij: Functiewaarderingen
Dossier: Functiedifferentiatie
Bijlage bij: Functiedifferentiatie PO
Dossier: Functiedifferentiatie, Salaris
Bijlage bij: Functiebeschrijving Integraal schoolleider DB
Dossier: Salaris
Bijlage bij: Salarisschalen

Pagina's

Er zijn 214 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp