Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1095 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Reactie naar aanleiding van gezamenlijke brief van 1 mei 2015 over de CAO PO - 13-5-2015
In de brief van 1 mei 2015 is nadere informatie verstrekt over de voortgang over het overleg CAO PO. Het was de AVS er alles aangelegen om met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe cao te hebben. Er...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Voortgang cao-overleg: gezamenlijke verklaring PO-Raad en vakbonden - 1-5-2015
De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over de CAO PO 2015-2016, op basis van de eerder gepubliceerde inzetten van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS. Door de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2015-2016
Beloning schoolbestuurders meer in lijn met cao - 24-4-2015
De beloningen van schoolbestuurders liggen meer in lijn met de in de cao’s vastgestelde criteria. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben er vertrouwen in dat het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Salaris
CAO VO 2014 / 2015 - 15-4-2015
CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs Via onderstaande link kunt u de CAO VO 2014/2015 downloaden vanaf de site van de VO-raad.
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Akkoord CAO VO nog ver weg - 9-4-2015
Een akkoord over een nieuwe CAO VO is voorlopig niet aan de orde. De VO-raad en vakbonden concludeerden in het overleg dat zij op 7 april voerden, dat de partijen op een aantal grote punten ver van...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016 - 8-4-2015
In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Onderzoek Effectory: werkdruk vo te hoog - 8-4-2015
Meer dan de helft (52 procent) van de medewerkers in het voortgezet onderwijs vindt de werkdruk te hoog. Zij beoordelen de mate waarin zij tijd hebben om goed werk te leveren gemiddeld met een 4,7....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
Nieuwe uitgave: Het ABC van de CAO PO - 8-4-2015
De AVS heeft een nieuwe publicatie uitgegeven: het ABC van de CAO PO. Het boekje is vanaf nu te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod Van ‘aanstelling’ tot ‘...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
Werkdruk door onderwijsinspectie? - 2-4-2015
Ruim driekwart van de schooldirecteuren en leraren ervaart de aanpak van de inspectie als een verhoging van de administratieve werklast. De helft vindt dat de inspectie geen meerwaarde heeft voor de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Werkdrukafspraken
Weg met werkdruk - 1-4-2015
Vitale leraren die met plezier werken en naast het werk ook nog tijd en energie overhouden om andere leuke dingen te doen. Dat is wat John Jansen, schoolleider van De Koekoek in Utrecht wil bereiken...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
CBS: Onderwijs en openbaar bestuur hoogste ziekteverzuim - 31-3-2015
In 2014 had het onderwijs, samen met het openbaar bestuur, het hoogste ziekteverzuim in Nederland. Het totale ziekteverzuimpercentage van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ziekteverzuim
Cao-onderhandelingen verlopen moeizaam - 25-3-2015
De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet...
Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO VO
Regeling personeel PO 2014 – 2015 bekendgemaakt - 13-3-2015
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft onlangs de Regeling bekostiging personeel PO 2014 – 2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014 – 2015...
Primair onderwijs
Dossier: Bekostiging personeel
E-les CAO PO - 12-3-2015
E-les CAO PO De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft een eerste E-les voor schoolleiders over de vernieuwde CAO PO 2014/2015 gemaakt. AVS-adviseur en cao-onderhandelaar Paul van Lent legt...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014
’Leraren kunnen actiever participeren in eigen loopbaan’ - 12-3-2015
De AVS heeft een peiling laten uitvoeren onder schoolleiders op het gebied van loopbaanbeleid en -leren. Op basis van de uitkomsten biedt de AVS de Masterclass Loopbaangesprekken aan voor...
Primair onderwijs
Dossier: Loopbaanbeleid
Nieuwe regels tijdelijke contracten - 11-3-2015
De regels voor tijdelijke werknemers veranderen. Op 1 januari is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingegaan. Deze wet maakt o.a. het verschil tussen de positie van werknemers met een tijdelijk...
Voortgezet onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Overleg CAO PO 2015–2016 van start - 27-2-2015
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao....
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2015-2016
Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ - 12-2-2015
De AVS heeft op 11 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt voor de vervanging op scholen en voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6-2-2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO 2014, Schooltijden, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Dekker ziet andere mogelijkheden voor vervanging dan tijdelijke contracten - 3-2-2015
Hoewel 90 procent van de werknemers in po en vo een vast contract heeft, ziet staatssecretaris Dekker van OCW mogelijkheden om het aantal flexibele arbeidscontracten nog verder terug te dringen. Hij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Onderwijs extra kwetsbaar voor werkstress - 28-1-2015
Drie op de vijf Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar spanning op het werk ervaren, ongeveer een vijfde is daardoor ziek geworden of uitgevallen. Extra kwetsbaar zijn beroepen die draaien...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
​Declareren vervangingen bij het Vervangingsfonds in 2015 - 14-1-2015
Per 1 januari 2015 kan rechtspositioneel verlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden. Per 1 augustus 2015 is declareren voor schorsing beperkter geworden. Het vakantieverlof in de...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsfonds, CAO PO, CAO 2014
Gezond verstand - 9-1-2015
Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Huisvesting, Gezonde School, Werkdrukafspraken
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5-1-2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Beloningsbeleid, Salaris, Bestuur
Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd - 19-12-2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo, Werkgelegenheid, Regelingen

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 311 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Pagina's

Er zijn 207 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp