Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1131 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Vervangings- en Participatiefonds - 9-8-2005
Zaken rondom ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden worden geregeld door stichtingen Vervangingsfonds en...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Arbo platform Nederland - Primair Onderwijs - 9-8-2005
Deze site biedt u snelle oplossingen voor arboproblemen binnen het primair onderwijs, hulp bij uw risicoanalyse...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken
Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP en Loyalis) - 1-8-2005
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) plaatst leeftijdbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Salarisschalen - 1-8-2005
De financiële arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2005. Alle salarisschalen bevattende salarisnummers en maandbedragen in euro’s bij een normbetrekking zoals opgenomen in bijlage 1A bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Verklaring van goed gedrag - 18-7-2005
Alvorens een benoeming definitief wordt moet een school eerst een verklaring van goed gedrag vragen van de beoogde werknemer. Zonder zo'n verklaring is iemand niet benoembaar in het onderwijs.Sinds 1...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Vernieuwde site Vf/Pf - 18-7-2005
Iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs en te maken heeft met personeels-, arbo- of verzuimbeleid en...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg - 18-7-2005
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden verlof op te nemen. Door meer voorlichting moet de werking van de wet worden...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Bedragen ZKOO-tegemoetkoming - 18-7-2005
De tegemoetkomingen per maand zoals die gelden vanaf 1 april 2003: - voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Extra geld voor schoolleiders kleine basisscholen - 18-7-2005
Minister tekent convenantMinister Van der Hoeven heeft op 13 oktober haar handtekening gezet onder een...
Primair onderwijs
Dossier: Salaris
Vergoeding verzekering ziektekosten verlaagd - 18-7-2005
Sinds 1 mei 2004 is de ZVOO-regeling veranderd. De ZVOO is de ziektekostenvoorziening Onderwijs- en Onderzoekspersoneel. Tot 1 mei kwam de hele premie voor een derde klasse ziektekostenverzekering,...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Koppeling Onderwijsvacaturebank.nl en Werk.nl - 18-7-2005
Scholen kunnen sinds kort via de Onderwijsvacaturebank hun vacature(s) direct plaatsen op de vacaturebank van CWI...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie
Stappenplan zij- instromers - 18-7-2005
Op deze pagina volgt een 10-stappenplan voor zij-instromers van werving tot aanstelling...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Spaarloonregeling - 18-7-2005
Met de spaarloonregeling kan uw werkgever u een extra beloning geven, ook als er eigenlijk geen ruimte is voor een...
Primair onderwijs
Dossier: Regelingen
Vervangingsprotocol - 18-7-2005
Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds moeilijker. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moeten worden, is het verstandig in een vervangingsprotocol aan te geven welke stappen men...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid
Vereenvoudiging registratie thuiswerkuren onderwijspersoneel - 14-7-2005
Wat houdt een deugdelijke arbeidstijdenregistratie in? De werkgever moet goed nadenken over de arbeidstijden en het taakbeleid in relatie tot de belasting van de docenten en zorgt voor...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
Valkuilen bij het voeren van DGO - 14-7-2005
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Wie voert het DGO? - 14-7-2005
Wie voert het DGO?Partijen moeten schriftelijk aan elkaar mededelen namens wie zij spreken én wie er bevoegd is/zijn om aan de besluitvorming van het overlegorgaan deel te nemen (met recht van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Onderwijsassistenten - 14-7-2005
Op deze pagina vindt u informatie voor het aanstellen van onderwijsassistenten in de school   Bekostiging van assistenten Het ministerie stimuleert de aanstelling van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
DGO bij invoering van bovenschools management - 13-7-2005
Primair onderwijs
Dossier: CAO DGO
Schoolwijzer - 13-7-2005
De Schoolwijzer is een naslagwerk met tips, maatregelen en aanwijzingen om risico´s met betrekking tot het schoolgebouw en de activiteiten die binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvinden te...
Primair onderwijs
Dossier: Arbo, Huisvesting
Intercultureel Personeelsbeleid - 13-7-2005
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Voorbeeld ARBO- en Verzuimbeleidsplannen - 13-7-2005
Op veel scholen krijgen de diverse arbowetverplichtingen inmiddels wel de aandacht. Een totaaloverzicht, een...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Nog geen overleg over onderwijs-CAO - 4-7-2005
De AVS heeft samen met de onderwijsvakorganisaties aangedrongen op overleg over de onderwijs-CAO voor het jaar 2005. Uit...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO algemeen
ARBO-wet (Loyalis) - 1-7-2005
De Arbeidsomstandighedenwet is gewijzigd per 1 juli 2005. Lees hier de actuele stand van...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken
Scholenpanel: Vacatures (september 2004) - 31-10-2004
AVS roept minister op nieuwe leerkrachten desnoods bovenformatief aanstellenDe AVS roept de minister op om scholen tijdelijk bovenformatief personeel te laten aanstellen. Pabo- afgestudeerden moeten...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie

Pagina's

Er zijn 353 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 197 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 4 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp