Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Zij-instroom

Dossier Zij-instroom - Artikelen

Er zijn 27 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd - 19 mei 2020
Op 18 mei 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden (maximaal...
Primair onderwijs
Andere begeleiding nodig, maar dan heb je ook wat - 25 oktober 2019
Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zij-instromers, blijkt uit een AVS-peiling. Zij hebben andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende leerkrachten, vooral op het...
Primair onderwijs
Slob: extra geld voor subsidie zij-instromers uit pot lerarenbeleid - 26 september 2019
Als blijkt dat er meer subsidies voor zij-instromers worden aangevraagd dan er budget beschikbaar is, gaat minister Slob zich inzetten om hier middelen voor te vinden binnen de pot lerarenbeleid. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zij-instoomtraject waardevolle aanvulling tegen lerarentekort - 14 december 2018
Een van de mogelijke oplossingen voor het lerarentekort is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf...
Primair onderwijs
Slob maakt geld vrij voor zij-instromers - 15 oktober 2018
Minister Slob stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort. Het budget voor zij-instromers wordt verhoogd met 4 miljoen in het primair onderwijs en 1,8 miljoen in het mbo. Ook in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vissen uit andere vijvers - 29 september 2018
Door het lerarentekort boren scholen allerlei nieuwe doelgroepen aan om maar genoeg personeel voor de klas te krijgen. Wat betekent dit voor de onderwijskwaliteit, het team en de organisatie? Hoe...
Primair onderwijs
Subsidieregeling zij-instroom voor korte scholingstrajecten vo - 29 september 2017
De minister van OCW kan in de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, of aan personen die zich voornemen als leraar in het voortgezet onderwijs werkzaam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom - 12 september 2017
Er is een beperkt aantal subsidieplekken voor zij-instromers die in 2016 en 2017 begonnen zijn met scholing. Binnenkort kan een vo-docent die de overstap wil maken naar het basisonderwijs ook in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bussemaker wil inzet zij-instromers faciliteren, stimuleren en versnellen - 7 juli 2017
Op dinsdag 27 juni voerde minister Bussemaker van OCW in Utrecht een besloten discussie in Utrecht met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling subsidie zij-instroom 2017 gepubliceerd - 1 mei 2017
De Regeling subsidie zij-instroom 2017, gepubliceerd op 13 april 2017 (en gewijzigd op 2 maart 2018),  is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 3 van de Regeling lerarenbeurs voor scholing...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Aanvraag subsidie hij-instromers vóór 1 juli 2013 - 6 mei 2013
Schoolbesturen kunnen voor het werven van een hij-instromer 7.000 euro subsidie krijgen van het Arbeidsmarktplatform PO. Scholen kunnen hun aanvraag voor de subsidie tot uiterlijk 1 juli 2013...
Primair onderwijs
Meer subsidie voor hij-instromers - 12 maart 2013
Er is meer subsidie beschikbaar om mannen voor de klas te krijgen. Door een combinatie van twee regelingen gaat het nu in totaal om 26.000 euro per hij-instromer. Om meer mannen voor de klas te...
Primair onderwijs
Meer geld voor Lerarenbeurs - 8 januari 2013
Er is meer geld beschikbaar gesteld voor de regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012, meldt het ministerie van OCW. Vanwege het grote aantal aanvragen is het plafond voor de...
Primair onderwijs
Betere begeleiding nodig voor zij-instromers - 5 november 2012
De samenwerking tussen scholen en de lerarenopleiding bij de begeleiding van zij-instromers kan veel beter. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘Evaluatie van het zij-...
Voortgezet onderwijs
Subsidie lerarenbeurs en zijinstroom verhoogd - 25 augustus 2011
Vanwege het grote aantal aanvragen in 2011 worden de subsidieplafonds voor de lerarenbeurs en de subsidie zij-instroom verhoogd met in totaal 14 miljoen euro, meldt het Sectorbestuur...
Primair onderwijs
Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 - 29 juli 2011
De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft bekend gemaakt dat de subsidieplafonds in de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 heeft verhoogd tot respectievelijk €...
Primair onderwijs
Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 - 29 juli 2011
De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft bekend gemaakt dat de subsidieplafonds in de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 heeft verhoogd tot...
Voortgezet onderwijs
Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd - 4 januari 2011
De `Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009-2011´ zijn vastgesteld. Bovendien is de uitbetalingstermijn...
Primair onderwijs
Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd - 4 januari 2011
De staatssecretaris van OCW, de heer Zijlstra, heeft de subsidieplafonds voor de zij-instroom en de Lerarenbeurs voor het jaar 2011 vastgesteld op respectievelijk € 34 miljoen en 4 miljoen.Met de...
Primair onderwijs
Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009 – 2011 vastgesteld en Regeling Lerarenbeurs gewijzigd - 4 januari 2011
De staatssecretaris van OCW heeft de subsidieplafonds voor de zij-instroom en de Lerarenbeurs voor het jaar 2011 vastgesteld op respectievelijk € 34 miljoen en 4 miljoen. Met de lerarenbeurs...
Voortgezet onderwijs
Regeling lerarenbeurs en zij-instroom 2009 – 2011 gewijzigd - 6 januari 2010
De Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009 – 2011 bevat twee verschillende subsidieregelingen. De lerarenbeurs stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende...
Primair onderwijs
Subsidieregeling zij-instroom 2009-2011 VO - 18 juni 2009
De minister kan subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten in het kader van het begeleiden van een zij-instromer, waaronder in elk geval valt:...
Voortgezet onderwijs
Zij-instromers blijven onderwijs trouw, maar zijn kostbaar - 18 september 2008
Zij-instromers zijn een aanwinst voor het onderwijs en blijven meestal in de sector werken. Degenen die stoppen, doen dat al in het begin van hun onderwijsloopbaan, omdat ze de combinatie van werk en...
Primair onderwijs
Functie 'bazen van buiten' onderzocht - 23 augustus 2007
Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO...
Primair onderwijs
Zij-instromers - 11 augustus 2005
In dit artikel vindt u informatie over de Interimwet zij-instroom, die het mogelijk maakt om leerkrachten en directeuren te benoemen die (nog) geen onderwijsbevoegdheid hebben.Download Zij-instromers...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Zij-instroom - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Zij-instroom - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Zij-instroom - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Zij-instroom - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Zij-instroom - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema