Home » Dossiers » Personeelsbeleid » WWZ (Wet Werk en Zekerheid)

Dossier WWZ (Wet Werk en Zekerheid) - Artikelen

Er zijn 25 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ketenbepaling vervalt bij invallen voor zieke leraar - 10 juli 2018
Schooljaar 2018/2019 geldt de ketenbepaling niet bij invalkrachten die invallen voor zieke leerkrachten in het primair onderwijs. Deze maatregel staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die...
Primair onderwijs
Internetconsultatie wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans - 16 april 2018
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brochure 'Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017' uitgebracht - 15 september 2017
Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er veel vragen over hoe men hier in het onderwijs mee om moet gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de sociale partners, de PO-Raad en de...
Primair onderwijs
Duidelijkheid over overgangsrecht ketenregeling Wwz - 18 mei 2017
Kort na de invoering van de CAO PO 2016 – 2017 zijn er beroepen ingesteld door werknemers die meenden recht te hebben op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het argument hiervoor was dat de...
Primair onderwijs
Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld - 31 januari 2017
Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid...
Primair onderwijs
Onderwijsbonden akkoord met tijdelijke oplossing invallers - 16 december 2016
Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de Wwz tijdelijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorgen over vervanging én oplossingen - 29 november 2016
Basisscholen hebben door de Wet werk en zekerheid (Wwz) meer moeite zieke leerkrachten te vervangen en zijn soms zelfs genoodzaakt klassen naar huis te sturen, blijkt uit een peiling van DUO...
Primair onderwijs
Ambtenaren worden gewone werknemers - 10 november 2016
De Eerste Kamer is op 8 november akkoord gegaan met het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren, waaronder werknemers in het openbaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bereid je voor met een vervangingsplan - 27 oktober 2016
Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De AVS uitte in een brief aan Kamerleden haar zorgen over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs...
Primair onderwijs
Basisscholen in problemen door Wwz - 19 oktober 2016
De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het moeilijker voor basisscholen om invalleerkrachten te vinden. Daarover berichtten onder meer Het Algemeen Dagblad en Trouw de afgelopen dagen. In Roosendaal...
Primair onderwijs
Workshops vervangingsbeleid - 22 september 2016
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over...
Primair onderwijs
Gebrek aan vervangers in onderwijs - 13 september 2016
Veel schoolbesturen hebben vervangingsbeleid vastgesteld. Toch zijn er vaak niet direct vervangers beschikbaar, geeft twee derde van de schoolleiders aan die hebben meegewerkt aan een peiling van de...
Primair onderwijs
AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO - 4 april 2016
Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk &...
Primair onderwijs
AVS blijft pleiten voor uitzonderingspositie po in WWZ - 7 maart 2016
Steeds meer basisscholen in het bijzonder onderwijs komen in de knel door de problemen bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2016. Een groot aantal Friese christelijke basisscholen...
Primair onderwijs
WWZ vooralsnog niet van toepassing in openbaar onderwijs - 4 maart 2016
De invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) zorgt opnieuw voor een ‘schoolstrijd’. Het gaat dan vooral om de ketenbepaling en de gevolgen daarvan. De WWZ is vooralsnog niet van...
Primair onderwijs
AVS wil verkenner voor het po om knelpunten Wwz in kaart te brengen - 15 januari 2016
In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Asscher van SZW weten dat er een verkenner is aangesteld om de knelpunten van de Wwz in kaart te brengen in sectoren waar seizoensarbeid voorkomt. De...
Primair onderwijs
Nieuwe publicatie van de AVS: Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk - 5 november 2015
Mensen zijn het krachtigste kapitaal in schoolorganisaties, immers zonder leerlingen en leerkrachten is er geen school. Een belangrijk, noodzakelijk middel bij goed werkgeverschap is het...
Primair onderwijs
Nieuwe regels tijdelijke contracten - 11 maart 2015
De regels voor tijdelijke werknemers veranderen. Op 1 januari is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingegaan. Deze wet maakt o.a. het verschil tussen de positie van werknemers met een tijdelijk...
Voortgezet onderwijs
Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ - 12 februari 2015
De AVS heeft op 11 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt voor de vervanging op scholen en voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6 februari 2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
Dekker ziet andere mogelijkheden voor vervanging dan tijdelijke contracten - 3 februari 2015
Hoewel 90 procent van de werknemers in po en vo een vast contract heeft, ziet staatssecretaris Dekker van OCW mogelijkheden om het aantal flexibele arbeidscontracten nog verder terug te dringen. Hij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs - 26 november 2014
In toenemende mate bereiken de AVS zorgen en vragen van de leden over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), specifiek aangaande de ketenbepaling. De wetgeving van minister Asscher beoogt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11 juni 2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26 mei 2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase - 11 april 2014
Het hervatte overleg tussen de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad om te komen tot een nieuwe CAO PO is in een cruciale fase beland. Op 11 april zijn de partijen bijeen geweest om te spreken over...
Primair onderwijs

Dossier WWZ (Wet Werk en Zekerheid) - Documenten

Er zijn 14 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brochure vervangingsbeleid CAO-PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vervangingsbeleid, CAO PO 2016-2017, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
15 september 2017
Brief aan de Tweede Kamer
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
13 september 2016
Uitslag peiling AVS
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
13 september 2016
Brief Petra van Haren aan Minister Asscher (14 januari 2016)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
15 januari 2016
Brief Asscher aan Tweede Kamer
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
15 januari 2016
Brief Petra van Haren aan Tweede Kamer (2015)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
15 januari 2016
Brief Petra van Haren aan Eerste Kamer (2014)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
15 januari 2016
Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ - 11 februari 2015
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
12 februari 2015
Brief aan Eerste Kamer over problemen WWZ - 26 mei 2014
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
12 februari 2015
Vervanging in POflex
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
26 november 2014
Reactie AVS Vervanging in POflex.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
26 mei 2014
Reactie bonden flexbrief Eerste Kamer 26mei2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
26 mei 2014
Voorstel-bonden-CAO-PO-versie-11-april.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO-onderhandelingen, CAO 2014, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
11 april 2014

Dossier WWZ (Wet Werk en Zekerheid) - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier WWZ (Wet Werk en Zekerheid) - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Is het van belang om bij onderhandelingen over een beëindiging van het dienstverband te komen tot beëindiging daarvan voor 1 juli 2015 in verband met de Wet Werk en Zekerheid?
Primair onderwijs

2.7 Overige

Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid (alleen nog geldig als RDDF-plaatsing vóór 1 februari 2020 heeft plaatsgevonden)?
Primair onderwijs

Dossier WWZ (Wet Werk en Zekerheid) - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier WWZ (Wet Werk en Zekerheid) - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema