Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Werving en selectie

Dossier Werving en selectie - Artikelen

Er zijn 38 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
‘Er wordt veel minder intuïtief gekozen’ - 12 januari 2018
Het vak van schoolleider professionaliseert. In- en outsiders zien dat scholen steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvraag sectorplan voor 1.500 banen leerkrachten po - 16 december 2013
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en...
Primair onderwijs
Het Vervangingsfonds / Participatiefonds zoekt een directeur - 13 december 2012
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee (privaat vormgegeven) zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). De belangrijkste taak van deze stichtingen is om, in de gevallen die het...
Primair onderwijs
Leraarschap volgens havisten meer iets voor vrouwen - 9 oktober 2012
Jongens op de havo vinden het leraarschap een vrouwenberoep met te weinig carrièremogelijkheden. Ook aan de pabo kleeft voor de havisten het imago van een vrouwenstudie, saai en met een lage...
Primair onderwijs
Financiële ondersteuning voor goede initiatieven regionale samenwerking - 20 september 2012
Heeft uw regionaal samenwerkingsverband vernieuwende ideeën om regionale personele knelpunten aan te pakken? En wilt u samen aan de slag om deze ideeën ook te realiseren? Het...
Primair onderwijs
Leerkrachten gezocht voor Caribisch Nederland - 19 april 2012
De scholen in Caribisch Nederland ontvangen de komende vier jaar extra geld van het ministerie van OCW om leerkrachten te werven voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar...
Primair onderwijs
Gezocht: locatiedirecteur - 19 januari 2012
Vacatures voor locatiedirecteuren blijken het moeilijkst te vervullen, wijst onderzoek van de AVS uit. Ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Meerscholendirecteuren volgen...
Primair onderwijs
Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen - 9 januari 2012
Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open...
Primair onderwijs
Directievacature blijft lastig vervulbaar, maar er komen minder lege plekken bij - 8 september 2011
De arbeidsmarkt voor leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is, afgezien van...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus ingediend - 2 september 2011
Minister Kamp van SZW heeft, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat betrekking heeft op de registratie van uitzendbureaus.Het...
Primair onderwijs
Boete bij zaken doen met niet-geregistreerd uitzendbureau - 2 september 2011
Schoolbesturen die personeel inhuren via een uitzendbureau dat niet in het Handelsregister staat, krijgen een boete...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus ingediend - 2 september 2011
Minister Kamp van SZW heeft, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat betrekking heeft op de registratie van uitzendbureaus. Het...
Voortgezet onderwijs
‘Kwart afgestudeerde leerkrachten niet werkzaam in onderwijs" - 25 augustus 2011
Zo’n 71 procent van de afgestudeerde leerkrachten werkt direct na het afstuderen binnen het onderwijs. De rest werkt buiten het onderwijs, studeert verder of is werkloos. Dit blijkt uit de...
Primair onderwijs
Gratis vacatures plaatsen - Vacaturesite voortgezet onderwijs - 3 februari 2011
Dé website voor het plaatsen of vinden van een vacature in het voortgezet of voortgezet speciaal...
Primair onderwijs
AVS-Vacaturesite voor het VO - 21 januari 2011
www.werkeninhetvoortgezetonderwijs.nl is de nieuwe AVS-vacaturesite voor het VO.Het vinden van een collega en het zoeken naar een baan in het voortgezet onderwijs wordt nu een stuk eenvoudiger.Of het...
Primair onderwijs
Vacature schoolleider blijft moeilijk te vervullen, ondanks ruimere arbeidsmarkt - 20 januari 2011
Het ministerie van OCW publiceerde onlangs de arbeidsmarktbarometer voor het po, vo en mbo. Hierin staat het aantal...
Primair onderwijs
‘Ontslaggolf bij defensie kans voor onderwijsarbeidsmarkt’ - 2 december 2010
Ontslagen militairen op schoolDe voorgenomen bezuinigingen bij defensie zijn een kans om het personeelstekort in andere branches op te lossen, stelt Jolanda Salari van hr-adviesbureau GITP in het...
Primair onderwijs
Meer tijdelijke en flexibele arbeidscontracten in het onderwijs - 23 september 2010
Uit een eerste verkenning van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt dat de diversiteit...
Primair onderwijs
Aantal onderwijsvacatures stijgt - 26 augustus 2010
Het aantal vacatures bij de overheid is het afgelopen kwartaal gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Tot de sector `overheid´ rekent het CBS het openbaar bestuur en het openbaar...
Primair onderwijs
‘Vergrijzing levert onderwijs miljard op’ - 17 september 2009
Het ministerie van Onderwijs gaat het komende decennium fors verdienen aan de vergrijzing, meldt het Financieel Dagblad (FD). De vervanging van 50.000 relatief dure 55-plussers in het lager en...
Primair onderwijs
Aantal onderwijsvacatures daalt - 25 juni 2009
11 procent minder dan jaar geleden Het aantal vacatures op internet is in Nederland in mei van dit jaar voor de dertiende opeenvolgende maand afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse Monster...
Primair onderwijs
‘Zwarte’ scholen hebben meer moeite om leerkrachten te vinden en behouden - 14 mei 2009
Zwarte scholen hebben extra veel moeite met het aantrekken en behouden van leerkrachten, blijkt uit de verkenning ‘De slag om de leerkracht’ van Forum. De verkenning geeft inzicht in de aard en...
Primair onderwijs
Stimuleringsbijdrage voor opleiden en aanstellen extra schoolleiders - 14 mei 2009
Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten steeds meer moeite doen om vacatures voor schoolleiders te vervullen. Via een stimuleringsbijdrage wil het ministerie van OCW bevorderen dat besturen in...
Primair onderwijs
Scholenpanel - Recente directievacatures vaak niet tijdig ingevuld (sept 2007) - 9 oktober 2008
Uit het jaarlijkse AVS Scholenpanel Vacatures, dat dit jaar voor de negende keer op rij is gehouden onder leden, blijkt dat de directievacatures die aan het begin van dit schooljaar zijn ontstaan...
Primair onderwijs
Aanpak voor tekort aan arbeidskrachten - 1 juli 2008
Om in het onderwijs en de zorg voldoende mensen te hebben om het werk te doen, de economie te laten functioneren en om de publieke voorzieningen betaalbaar te houden, stelt de commissie...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Werving en selectie - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Directeur Vervangingsfonds Participatiefonds.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Werving en selectie
13 december 2012
Rapport_Imago_PABO_sept_2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werving en selectie
9 oktober 2012
Onderzoeksrapportage vacatures en vervanging 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werving en selectie, Scholenpanel
9 januari 2012
Tabellenboek vacatures en vervanging 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werving en selectie, Scholenpanel
9 januari 2012
Onderzoeksrapportage vacatures 2007-2008.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werving en selectie, Scholenpanel
9 oktober 2008
Scholenpanel Vacatures november 2003 - onderzoeksverslag.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werving en selectie, Scholenpanel
20 november 2003

Dossier Werving en selectie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Werving en selectie - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Ben ik verplicht me te onderwerpen aan een assessment terwijl ik al jaren directeur van de school ben? En wie is eigenlijk eigenaar van de assessmentrapportage?
Primair onderwijs

Dossier Werving en selectie - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Werving en selectie - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema