Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Werkloosheid

Dossier Werkloosheid - Artikelen

Er zijn 50 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Aantal WW-uitkeringen in onderwijssector flink gestegen - 4 oktober 2012
In de sector onderwijs steeg het aantal lopende WW-uitkeringen afgelopen augustus fors, zowel ten opzichte van de maand daarvoor (+ 27 procent) als ten opzichte van augustus 2011 (+24 procent), meldt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Arbeidsmarktknelpunten PO - 22 juni 2012
Het Participatiefonds (PF) heeft als taak werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs (po) te beheersen en terug te dringen. Indien een bevoegd orgaan kan aantonen dat een ontslag op juiste...
Primair onderwijs
Vlamingen azen op ontslagen Nederlandse leerkrachten - 19 december 2011
De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet is geïnteresseerd in de Nederlandse leerkrachten die vanwege de bezuinigingen op Passend onderwijs hun baan kwijt raken. Hij pleit voor een...
Primair onderwijs
Ontslagvergoeding blijft mogelijk - 25 augustus 2011
Na protesten vanuit de vakorganisaties over het aangekondigde beleid tot terugvordering van ontslag vergoedingen...
Primair onderwijs
Premieverhogingen Vervangingsfonds/Participatiefonds per 1-8-2011 - 25 augustus 2011
Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich verder gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus 2011 te verhogen. Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel...
Primair onderwijs
Loonkostensubsidie voor langdurig werklozen - 27 juli 2011
Het Participatiefonds heeft een nieuwe subsidie ontwikkeld om de kansen op de arbeidsmarkt voor...
Primair onderwijs
Reglement Participatiefonds 2011 – 2012 vastgesteld - 27 juli 2011
In de Staatscourant is het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs 2011 – 2012 gepubliceerd. Het Reglement heeft ten opzichte van het Reglement 2010 – 2011 enige wijzigingen ondergaan....
Primair onderwijs
Participatiefonds gaat werkgevers helpen bij massa-ontslagen - 27 juli 2011
Het Participatiefonds gaat hulp bieden bij ontslagmeldingen aan werkgevers die te maken krijgen met...
Primair onderwijs
Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid - 8 februari 2011
Op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ministerraad ermee ingestemd om de...
Primair onderwijs
Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid - 8 februari 2011
Op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ministerraad ermee ingestemd om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden. Als gevolg van deze...
Primair onderwijs
Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid - 8 februari 2011
Op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ministerraad ermee ingestemd om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden. Als gevolg van deze...
Voortgezet onderwijs
Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG - 22 december 2010
Met ingang van 1 januari 2011 gaat de uitvoering van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) over gaan van Loyalis maatwerkadministraties (...
Primair onderwijs
Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG - 22 december 2010
Met ingang van 1 januari 2011 gaat de uitvoering van hetBesluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) over gaan van Loyalis maatwerkadministraties (...
Primair onderwijs
Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG - 22 december 2010
Met ingang van 1 januari 2011 gaat de uitvoering van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) over gaan van Loyalis maatwerkadministraties (...
Voortgezet onderwijs
Uitspraak gelijke behandeling OALT-leerkracht - 15 december 2010
De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven heeft een klaagschrift behandeld van een ex...
Primair onderwijs
Minder werkzoekenden met pedagogisch beroep - 2 december 2010
Opnieuw kleine daling werkloosheidDe werkloosheid is voor de achtste maand op rij gedaald, blijkt uit de...
Primair onderwijs
Overgangsregeling Reglementen Participatiefonds schooljaar 2010–2011 - 17 augustus 2010
Op 1 juli 2010 heeft het bestuur vaan de Stichting Participatiefonds een overgangsregeling getroffen...
Primair onderwijs
Publieke verzekering voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten blijft mogelijk - 11 mei 2010
Het kabinet komt, gezien de demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten...
Primair onderwijs
Voormelding dreigend ontslag afgeschaft - 16 februari 2010
Voor werknemers die op of na 1 februari 2010 worden ontslagen hoeft sinds 1 februari is een voormelding dreigend ontslag niet meer nodig. Dat heeft het bestuur van het Participatiefonds (PF), waar...
Primair onderwijs
Compensatieregeling oudere en langdurig zieke werknemers - 5 maart 2009
Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor ze in dienst...
Primair onderwijs
Compensatieregeling loonkosten bij langdurige ziekte oudere werknemers - 11 december 2008
Werkgevers krijgen de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die vóór ze in dienst kwamen minstens...
Primair onderwijs
Aanpassing BBWO voor 51 jaar en ouder - 26 juni 2007
Met het ministerie van OCW zijn recent afspraken gemaakt over de manier waarop de WW-aanpassing van oktober 2006 in het BBWO (Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel)...
Primair onderwijs
Eerste Kamer stemt in met aanscherping toegangseis WW - 30 maart 2006
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aanscherping van de toegangseis voor de WW. Werknemers die...
Primair onderwijs
Re-integratie (Loyalis) - 30 september 2005
Vragen over reïntegratie? Kijk dan op de websiteLoyalisen van hetParticipatiefonds bij het thema Werkloosheid & Re-integratie.

Primair onderwijs
Werkloosheid (Loyalis) - 30 september 2005
Actuele ontwikkelingen- Kabinetsplannen- Afschaffen vervolguitkering WW- Invoeren sollicitatieplicht voor mensen van 57,5 jaar of ouder- Verschuiving van fictief naar feitelijk arbeidsverleden-...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Werkloosheid - Documenten

Er zijn 9 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Werkloosheid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Werkloosheid - Veelgestelde vragen

Er zijn 5 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Werkloosheid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Werkloosheid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema