Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Werkloosheid

Dossier Werkloosheid - Artikelen

Er zijn 50 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Nieuwe brochure Participatiefonds over uitkeringen bij werkloosheid - 15 augustus 2018
In verband met de aanpassingen van de bovenwettelijke uitkeringen in de CAO PO 2018-2019 heeft het Participatiefonds een nieuwe versie uitgebracht van de brochure “Afkomstig uit het primair...
Primair onderwijs
Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen - 9 januari 2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime...
Primair onderwijs
Minister Asscher keurt Sectorplan-VO goed - 29 november 2014
Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de...
Voortgezet onderwijs
‘Jong en Oud’ helpt werkloze starters aan een baan - 31 oktober 2014
Met de maatregel ‘Jong en Oud’ kunnen jonge, werkloze leraren voor een jaar aan een baan in het primair onderwijs worden geholpen. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO voorkomen dat deze...
Primair onderwijs
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20 augustus 2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Lichte daling werkloosheid in onderwijs - 20 augustus 2014
De werkloosheid in het onderwijs is in juni licht gedaald met 1,4 procent. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is er wel een stijging van 13 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid - 11 juni 2014
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26 mei 2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Forse pensioenschade bij vertrekregeling via de WW/BW (wachtgeld) - 6 mei 2014
Met het oog op komend schooljaar en in combinatie met alle veranderingen op pensioenvlak heeft PROambt speciaal voor de leden van AVS Voordeel onderstaande aanpak ontwikkeld. Want hoe informeert u...
Primair onderwijs
Werkloosheid onderwijs licht gestegen - 26 februari 2014
Het aantal werkzoekenden in de onderwijssector is in januari voor het eerst sinds een aantal maanden weer licht gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In januari is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werkloosheid in onderwijssector iets gedaald - 4 februari 2014
De werkloosheid onder onderwijspersoneel is in december 2013 met 1,3 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel ligt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
'Ouder onderwijspersoneel niet vaker dupe van ontslag dan jonge leraar’ - 4 februari 2014
Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid positief over voortgang cao-overleg - 24 januari 2014
De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De...
Primair onderwijs
Aanvraag sectorplan voor 1.500 banen leerkrachten po - 16 december 2013
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds, hebben een sectorplan bij het ministerie van Sociale Zaken en...
Primair onderwijs
Al ruim 80 Nederlandse leraren werkzaam in Antwerpen - 10 september 2013
In het Antwerpse onderwijs werken al 81 Nederlandse leraren, van wie veertig in het basisonderwijs en 41 in het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard. Onlangs kwam...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur ww ingeperkt - 3 september 2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur WW ingeperkt - 3 september 2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Primair onderwijs
Antwerpen aast op Nederlandse leerkrachten - 27 augustus 2013
Veel Antwerpse scholen hebben vacatures voor leerkrachten. Maar omdat het aanbod schaars is, heeft de stad besloten om Nederlandse leerkrachten te zoeken die de grens willen oversteken, meldt de...
Primair onderwijs
Werkloosheid in onderwijs stijgt explosief - 19 augustus 2013
Steeds meer jonge leerkrachten verliezen hun baan. Teruglopende leerlingaantallen, stille bezuinigingen en doorwerkende ouderen leiden ertoe dat er voor leerkrachten onder de 30 jaar nauwelijks plek...
Primair onderwijs
CBS: werkloosheid opnieuw toegenomen - 22 juli 2013
De werkloosheid is in juni van dit jaar gestegen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het afgelopen half jaar kwamen er ruim...
Voortgezet onderwijs
CBS: werkloosheid opnieuw toegenomen - 22 juli 2013
De werkloosheid is in juni van dit jaar gestegen tot 8,5 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het afgelopen half jaar kwamen er ruim...
Primair onderwijs
Senior en startende leerkracht slaan handen ineen - 24 juni 2013
De krappe arbeidsmarkt voor startende leerkrachten inspireerde de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) tot een innovatieve oplossing. Arbeidsplaatsen voor startende leerkrachten creëren, zittende...
Primair onderwijs
Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan - 12 april 2013
In het sociaal akkoord is de nullijn voor de zorg en overheidspersoneel voorlopig verdwenen. In het akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014, ter grootte van 4,3 miljard euro, opgeschort...
Primair onderwijs
Jonge leraren moeilijk aan het werk - 26 februari 2013
Jonge leraren vinden niet altijd gemakkelijk een baan. Hebben ze wel werk, dan moeten ze vaak genoegen nemen met minder uren of een invalbaan. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene...
Primair onderwijs
Minister Bussemaker legt WW-probleem bij schoolbesturen - 10 november 2012
Het is aan schoolbesturen om leerkrachten te behouden voor het primair onderwijs. Dat zegt minister Bussemaker van OCW in een reactie op Kamervragen van de ChristenUnie over de stijging van de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Werkloosheid - Documenten

Er zijn 9 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Rekenregels per 1 juli 2014
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-1, II-2 en II-3
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-4, II-5 en II-6
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, Werkloosheid
20 augustus 2014
Reactie AVS Vervanging in POflex.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
26 mei 2014
Reactie bonden flexbrief Eerste Kamer 26mei2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
26 mei 2014
Sociaal-akkoord.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Personeelsbeleid, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
12 april 2013

Dossier Werkloosheid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Werkloosheid - Veelgestelde vragen

Er zijn 5 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Eindigt de sollicitatieplicht als ik vlak voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit?
Primair onderwijs
Hoe kan ik mijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen als ik in de WW kom?
Primair onderwijs
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bovenwettelijke uitkeringen?
Primair onderwijs
Per 1 augustus word ik ontslagen. Wat moet ik doen? Wat zijn mijn rechten en plichten?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wat is er veranderd in de werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)?
Primair onderwijs

Dossier Werkloosheid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Werkloosheid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema