Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Werkdrukafspraken

Dossier Werkdrukafspraken - Artikelen

Er zijn 83 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Rekenkamer kritisch over eerder uitbetalen werkdrukgelden - 16 mei 2019
Heeft de inzet van de middelen op individuele scholen ook echt geleid tot een lagere werkdruk in het primair onderwijs? Dat vraagt de Rekenkamer zich af in zijn ‘Resultaten...
Primair onderwijs
Nieuw Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken - 1 oktober 2018
Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te...
Primair onderwijs
Geld voor werkdrukvermindering gaat vooral naar onderwijsassistenten en (vak)leerkrachten - 10 september 2018
Het geld uit de extra middelen voor het verminderen van de werkdruk gaat naar verwachting het vaakst uitgegeven worden aan meer onderwijsassistenten (77 procent), meer leerkrachten (60 procent) en...
Primair onderwijs
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs - 15 juni 2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Aanmelden voor project Samenwerken aan werkdruk verlengd tot 1 juli - 31 mei 2018
Schoolleiders die de werkdruk op hun school willen aanpakken, kunnen deelnemen aan het project Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO. In het project staan samenwerking en de...
Primair onderwijs
‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’ - 23 mei 2018
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord - 17 mei 2018
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Leraren en ouders gaan meepraten over groepsgrootte - 19 april 2018
Schoolbesturen in het basisonderwijs moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Binnenkort Meldpunt werkdrukakkoord - 19 april 2018
De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden) hebben naar aanleiding van de besteding van de werkdrukmiddelen afgesproken dat er een Meldpunt werkdrukakkoord  komt. Er wordt hard gewerkt om...
Primair onderwijs
Leraren in Brabant en Limburg leggen werk neer voor 3e estafettestaking - 13 april 2018
De provincies Noord-Brabant en Limburg waren op 13 april aan de beurt om de estafettestaking van het PO-front voort te zetten. Na eerdere stakingen in Noord- en Midden-Nederland kwamen opnieuw...
Primair onderwijs
Werkdruk en salariskloof samen verminderen - 7 april 2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.   Met...
Primair onderwijs
Aan de slag met het werkdrukakkoord - 7 april 2018
Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar structureel extra middelen om de werkdruk te verlagen. Hoe deze worden ingezet, zal in overleg met het team worden bepaald en dus per...
Primair onderwijs
Project Gezonde werkdruk?! van Vervangingsfonds krijgt vervolg - 6 april 2018
‘Gezonde Werkdruk?! Daar word je beter van’ is een project van het Vervangingsfonds, in co-creatie met scholen die elke dag te maken hebben met de gevolgen van een hoge werkdruk. In het...
Primair onderwijs
#wijschoolleiders: je kunt niet om ons heen! - 5 april 2018
Het werkdrukakkoord is nog maar de helft van de gestelde eis van het PO-Front, we zijn er nog niet. De AVS steunt de stakingen van de leerkrachten in het primair onderwijs en heeft een aanvullende...
Primair onderwijs
Handleiding ‘Aan de slag met werkdrukakkoord primair onderwijs’ - 6 maart 2018
Alle scholen voor primair onderwijs ontvangen deze week de handleiding ‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’. De schoolleider heeft een belangrijke rol in dit proces. De...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
AVS-publicatie over jaartaak en werkdruk geactualiseerd én in prijs verlaagd - 12 februari 2018
De hoge werkdruk in het onderwijs is een actueel en veelbesproken thema. Er worden oplossingen gezocht in allerlei richtingen. In de geactualiseerde AVS-publicatie ‘De jaartaak in het primair...
Primair onderwijs
Werkdrukakkoord voor primair onderwijs - 9 februari 2018
Scholen in het primair onderwijs krijgen de vrijheid de werkdrukgelden naar eigen inzicht te besteden. En de werkdrukgelden worden eerder ingezet dan is afgesproken in het regeerakkoord. Dat staat in...
Primair onderwijs
‘Extra geld werkdruk rechtstreeks naar teams’ - 8 februari 2018
Scholen kunnen zelf al veel doen aan werkdruk en doen dat ook. Dat werd eind 2017 duidelijk in een AVS-peiling waarin meer dan 1.500 schoolleiders aangaven maatregelen te hebben genomen om de...
Primair onderwijs
Ook niet-excellente scholen kunnen meedoen aan pilot regelluwe scholen - 29 januari 2018
Ook scholen die niet excellent zijn, kunnen - mits hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is -  in aanmerking komen voor deelname aan het experiment Regelluwe scholen. De bedoeling is dat deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Acties in primair onderwijs gaan door - 18 januari 2018
Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht. Dat laat het PO-Front weten. De AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv en PO-Raad...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
‘Professionele ongehoorzaamheid is nodig in het onderwijs’ - 12 januari 2018
Het onderwijs is van ‘iedereen’, dat idee zit een beetje ingebakken in Nederland. Iedereen praat overal over mee. Maar het probleem is: “Dan is het dus van niemand. Als iets van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school - 12 januari 2018
Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den...
Primair onderwijs
Het is nog lang niet genoeg - 12 januari 2018
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kirsten van den Hul, woordvoerder Onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer....
Primair onderwijs
Noordelijke provincies willen taken schrappen om werkdruk te verminderen - 12 januari 2018
De werkdruk moet verminderd worden. Als er niet op korte termijn middelen bijkomen, dan moeten scholen taken laten vervallen. Dat schrijft het Platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in...
Primair onderwijs
Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen - 8 januari 2018
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Werkdrukafspraken - Documenten

Er zijn 32 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Tool werkdrukmiddelen 2019-2020
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken
8 mei 2019
Brief aan minister Slob inzake uitvoering werkdrukakkoord
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord
17 mei 2018
Aan de slag met het werkdrukakkoord
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken
18 april 2018
Inspirerende praktijkverhalen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken
18 april 2018
Rekenmodel werkdrukmiddelen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken
18 april 2018
Poster 'je kunt niet om ons heen!'
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Salaris
5 april 2018
Handleiding 'Aan de slag met het werkdrukakkoord'
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord
6 maart 2018
Rekenmodel werkdrukmiddelen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord
6 maart 2018
Praktijkverhalen
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Werkdrukakkoord
6 maart 2018
Lestijd- en jaartaakberekening 2018-2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, Werkdrukafspraken
12 februari 2018
Toelichting rekentool jaartaak (februari 2018)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, Werkdrukafspraken
12 februari 2018
Werkdrukakkoord po
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, POfront, Werkdrukakkoord
9 februari 2018
Kamerbrief werkdrukakkoord po
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, POfront, Werkdrukakkoord
9 februari 2018
Visual werkdrukakkoord po
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, POfront, Werkdrukakkoord
9 februari 2018
Brief AVS aan Vaste Kamercommissie Onderwijs inzake peiling werkdruk
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Werkdrukafspraken, Staking, POfront
12 december 2017
Ultimatumbrief minster Slob (6-11-2017)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): POfront, PO in actie, Werkdrukafspraken, Salaris, Regeerakkoord, Staking
8 november 2017
Brief PO in Actie 24 oktober 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): POfront, PO in actie, Werkdrukafspraken, Staking, Onderwijsbegroting 2018, Regeerakkoord
27 oktober 2017
Regeerakkoord 2017-2021
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regeerakkoord, Staking, Werkdrukafspraken, Salaris
11 oktober 2017
Ultimatumbrief PO-front
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking, POfront, PO in actie, Werkdrukafspraken, Salaris
13 september 2017
Brief PO-front aan PO-Raad (aankondiging)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking, PO in actie, POfront, Werkdrukafspraken, Opvang
26 juni 2017
Brief PO-Raad aan PO-front (aanzegging)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Staking, PO in actie, POfront, Werkdrukafspraken, Opvang
26 juni 2017
Informatie voor schoolleiders bij de prikactie
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): POfront, PO in actie, Staking, Werkdrukafspraken, Salaris
16 juni 2017

Pagina's

Dossier Werkdrukafspraken - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Werkdrukafspraken - Veelgestelde vragen

Er zijn 4 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Zijn de bedragen voor de werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2019 – 2020 bekend?
Primair onderwijs
Vragen over de besteding van de werkdrukmiddelen, die bij de sociale partners (PO-Raad en vakbonden) zijn binnen gekomen en door hen zijn beantwoord.
Primair onderwijs

2.3 Werkdruk

Hoe is het thema werkdruk aangepakt in de nieuwe CAO?
Primair onderwijs
Wanneer gaan de nieuwe regels over werkdruk gelden?
Primair onderwijs

Dossier Werkdrukafspraken - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Werkdrukafspraken - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema