Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Verzuim en Arbozaken

Dossier Verzuim en Arbozaken - Artikelen

Er zijn 44 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig - 19 juni 2018
Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de vernieuwde...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Verzuimpreventie is veel meer dan medeleven tonen’ - 27 oktober 2016
“Modern personeelsbeleid gericht op preventie en mobiliteit doet een beroep op andere kwaliteiten van de schoolleider, zoals afstand kunnen nemen”, zegt Levien Hamelink, bestuurder van...
Primair onderwijs
Nieuwe subsidie Lerend Werken voor po-schoolleiders - 6 september 2016
Met ingang van 1 september kunnen schoolleiders in het primair onderwijs gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling van het Vervangingsfonds. De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd worden voor...
Primair onderwijs
Pilot ‘ samen werken aan werkdruk’ - 23 november 2015
Het Arbeidsmarktplatform PO gaat scholen ondersteunen met de aanpak van werkdruk, een belangrijke veroorzaker van werkstress en ziekteverzuim. Daartoe voert het de pilot ‘Samen werken aan...
Primair onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan - 8 mei 2014
Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een...
Primair onderwijs
DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel - 22 oktober 2013
Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het...
Voortgezet onderwijs
DUO: Lichte daling ziekteverzuim onderwijsondersteunend personeel - 22 oktober 2013
Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is vrijwel stabiel gebleven. In het speciaal onderwijs is dit percentage licht gestegen. Het...
Primair onderwijs
Verzuimcijfers VO 2011 beschikbaar - 24 oktober 2012
De verzuimgegevens 2011 van de meeste scholen zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. Aan de hand van deze benchmark is het mogelijk het verzuim van scholen van vergelijkbare onderwijstypes met...
Voortgezet onderwijs
’Slachtoffers van - interne - agressie op werkvloer voelen zich minder gezond’ - 16 oktober 2012
Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek...
Voortgezet onderwijs
'Slachtoffers van - interne - agressie op werkvloer voelen zich minder gezond' - 16 oktober 2012
Werknemers die slachtoffer waren van agressie op het werk rapporteren vaker dan niet-slachtoffers over een slechte gezondheid te beschikken. Ook zijn ze ontevredener over het werk en vaker op zoek...
Primair onderwijs
Nijmeegse basisscholen en gemeente slaan handen ineen met verzuimprotocol - 4 oktober 2012
Om er voor te zorgen dat kinderen naar school gaan en niet ongeoorloofd wegblijven, hebben de basisscholen in Nijmegen en de gemeente nieuwe maatregelen afgesproken. Met het ‘verzuimprotocol...
Primair onderwijs
Vervangingsfonds start offensief tegen stijging ziekteverzuim - 20 september 2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds komt met een offensief tegen de stijging van het ziekteverzuim in het primair onderwijs. Met het nieuwe programma Schakel! wordt extra ondersteuning geboden aan...
Primair onderwijs
Stijging psychische klachten in onderwijs - 19 april 2012
Bij werknemers in het primair, voortgezet en hoger onderwijs is de laatste jaren een stijging te zien van psychische klachten. Dat constateert de Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig...
Primair onderwijs
Ziekteverzuim primair onderwijs stijgt door werk- en prestatiedruk - 4 april 2012
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is na een jarenlange daling sinds het derde kwartaal van 2010 weer aan het stijgen, blijkt uit cijfers van het Vervangingsfonds (Vf ). De verwachting is dat...
Primair onderwijs
Onderwijs kent hoog ziekteverzuim - 20 oktober 2011
De bedrijfstakken met het hoogste ziekteverzuim zijn het onderwijs, het openbaar bestuur, de industrie en de...
Primair onderwijs
Beëindiging verplichte aansluiting Vervangingsfonds - 22 juli 2011
De minister van OCW heeft op 8 juli 2011 via een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke beëindiging...
Primair onderwijs
Koppeling tussen Arbomeester en Arbocatalogus PO - 23 juni 2011
De koppeling tussen de Arbomeester en de Arbocatalogus PO is een feit. Hiermee ondersteunt het Vervangingsfonds...
Primair onderwijs
Beslismoment eigen risicodragerschap uitgesteld en premie aangepast - 9 juni 2011
Zoals bekend heeft het Vervangingsfonds (Vf ) in september 2010 besloten om het voor grote schoolbesturen...
Primair onderwijs
Vereenvoudiging van de sociale zekerheidswetgeving in het voortgezet onderwijs - 26 januari 2011
Het UWV heeft samen met het ministerie van SZW gewerkt aan een vereenvoudiging van de sociale zekerheidswetgeving. Per 1 januari 2011 zijn vereenvoudigingen in de sociale zekerheid doorgevoerd. Deze...
Primair onderwijs
Vereenvoudiging van de sociale zekerheidswetgeving in het voortgezet onderwijs - 26 januari 2011
Het UWV heeft samen met het ministerie van SZW gewerkt aan een vereenvoudiging van de sociale zekerheidswetgeving. Per 1 januari 2011 zijn vereenvoudigingen in de sociale zekerheid doorgevoerd. Deze...
Voortgezet onderwijs
Ziekteverzuimbeheerssysteem Vervangingsfonds verdwijnt - 4 november 2010
Einde verzuimmeester per 1 januari 2013De afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe salarisverwerkers bijgekomen. De grootste daarvan hebben aangegeven een koppeling met de VerzuimMeester van het...
Primair onderwijs
Schoolbestuur wordt eigen risicodrager bij ziekteverzuim - 7 oktober 2010
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren,...
Primair onderwijs
Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2009 bekend - 7 juli 2010
De voorlopige ziekteverzuimcijfers over 2009 zijn bekend. Het definitieve rapport van onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt verwacht in het najaar. De landelijke...
Primair onderwijs
Arbocatalogus Primair Onderwijs - 7 januari 2010
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft de brochure Arbeidsomstandighedenwet, Arbocatalogus PO gemaakt. In deze brochure wordt aangegeven op welke wijze met de Arbocatalogus PO kan worden...
Primair onderwijs
Lichte stijging ziekteverzuim onderwijspersoneel - 10 december 2009
Aan de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage kwam in 2007 al een einde en ook in 2008 zette deze lichte stijging...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Verzuim en Arbozaken - Documenten

Er zijn 4 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en VO 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verzuim en Arbozaken
22 oktober 2013
Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en VO 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verzuim en Arbozaken
22 oktober 2013
Chronologisch overzicht (schema)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verzuim en Arbozaken
10 augustus 2005

Dossier Verzuim en Arbozaken - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Verzuim en Arbozaken - Veelgestelde vragen

Er zijn 3 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wat wordt onder "arbeidstherapeutische basis" verstaan?
Primair onderwijs
Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?
Primair onderwijs

Dossier Verzuim en Arbozaken - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus in te perken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze leergangen. De AVS Academie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en voert overleg met het ministerie, het RIVM en de GGD over passende maatregelen. 

Per week wordt beoordeeld of opleidings- en leergangdagen kunnen doorgaan, op afstand gegeven kunnen worden of worden verschoven. Je ontvangt hierover per mail informatie.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Verzuim en Arbozaken - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema